Sammanför människor, processer och information – direkt

Dina kunder är informerade, uppkopplade och sakkunniga. De förväntar sig ett intuitivt och snabbt engagemang utifrån sina egna villkor, på sin enhet, var som helst, när som helst.

Viktiga affärsprocesser som att öppna ett nytt konto, anmäla en fordran, skriva in en patient, registrera en elev eller ansöka om förmåner bör ske snabbt, korrekt och utan problem. Vi kallar dessa första informationsintensiva interaktioner för First Mile™. Att utföra dessa procedurer på ett smidigt sätt ger ditt företag en hållbar och konkurrenskraftig fördel.

Den enhetliga programvaruplattformen från Lexmark kombinerar datainsamling, mobilitet, process- och innehållshantering, samarbete, sökning och analys – allt utformat för att undanröja komplexiteten och friktionen från stegen i First Mile och få ut mesta möjliga i varje kundengagemang.

Secure Content Monitor

Använd stöd för efterlevnad och förhindra informationsläckor med dynamisk spårning och granskning av all aktivitet på utskriftsenheter. 

Exakta svar när och var de behövs

Perceptive Trilogy thumbnail

När personalen har all information, från valfri källa och i valfritt format, nära till hands har de en bättre förutsättning att hjälpa kunderna och bedriva en verksamhet. Det är styrkan med vårt kompletta sortiment av företagsprogramvara.


Kundframgångar

Tusentals företag har realiserat mätbart värde från vårt produktsortiment. 

Läs våra kunders framgångsberättelser


Integrering med dina kärntekniker

Lexmarks företagsprogramvara ger smidig och intuitiv integrering i redan befintlig teknik, från företagsapplikationer och insamlingsenheter till programvaruplattformar.

Läs mer om våra integreringsfunktioner

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill veta mer om vad Lexmarks företagsprogramvara kan erbjuda dig.