Lexmarks tonerkasetter för företag Vanliga frågor

Vad betyder Corporate tonerkassett?

Lexmarks produktserie Corporate tonerkassetter är framtagna och utvecklade för att ge maximala fördelar kring hållbarhet, vilket grundas i vårt engagemang kring socialt ansvar och leds av principer om en kretsloppsekonomi där vi inte ska generera något avfall. Lexmarks A4 CS/CX- och MS/MX-Corporate kassetter ger ytterligare innovationer inom hållbarhet som utskriftssystemet Unison toner ger. Tonerkassetterna tillverkas inom EU. På så sätt kan vi garantera att produkterna är tillgängliga och ger sociala och miljömässiga fördelar i den lokala ekonomin.

Coporate kassetter innehåller endast original Lexmark-komponenter som uppfyller Lexmarks designspecifikationer för utskriftskvalitet och tillförlitlighet. Särskilda komponenter kan ha blivit selektivt återvunna via Lexmarks insamlingsprogram för kassetter och återvinningsprogram.

Vad är likheterna och skillnaderna mellan Corporate kassetter och tonerkassetter i Lexmark Return Programme?

Både Corporate kassetter och tonerkasetter i Lexmark Return Programme erbjuder samma höga nivå på kvalitet, prestanda och garanti. Båda typerna tillverkas uteslutande från original Lexmark-delar och processer samt följer samma noggranna kvalitets- och prestandatest. Båda är designade med miljön i åtanke. I utbyte mot ett direkt rabatterat pris krävs att kunden returnerar tomma kassetter till Lexmark via Lexmarks insamlingsprogram för kassetter (LCCP) som är gratis och enkelt att använda.

Corporate tonerkassetter innebär ytterligare fördelar för Return Programme då cirkeln sluts under produktionen genom att bygga in utvalda komponenter som returnerats via LCCP.

Varför skickar Lexmark ut detta meddelande?

Lexmark tillhandahåller våra små och mellanstora företagskunder produkter som tidigare var tillgängliga endast för våra stora företagskunder. Lexmarks A4 CS/CX- och MS/MX-Corporate kassetter innebär ytterligare fördelar med hållbarhet i Unison-utskriftssystemet, samtidigt som man tillhandahåller det utskriftsresultat, den tillförlitlighet och den kvalitet som kunderna förväntar sig från Lexmark.

Är Corporate tonerkassetter en ny produktserie?

Lexmark erbjöd tidigare Corporate kassetter avsedda för de mest köpta svartvita (och vissa färg-) skrivare med de mest efterfrågade kapaciteterna – endast för stora kunder.

Varför erbjuder Lexmark dessa produkter enbart för CS/CX- och MS/MX-enheter?

Unison-utskriftssystemet som används med A4 CS/CX- och MS/MX-enheter gav många innovationer inom hållbarhet, inklusive en mer slitstark och robust tonerdesign. Unison toner’s egenskaper med lägre friktion tillät även bildhanteringskomponenter med längre livslängd och en design med många delar. Dessutom investerade Lexmark i tillverkning av tonerkassetter inom Europa. A4 CS/CX- och MS/MX-Corporate kassetter som är Lexmarks hittills mest hållbara lösning för förbrukningsmaterial, med hela sin produktlivscykel inom EU som ger ytterligare miljömässiga och sociala fördelar, är nu tillgängliga för alla kunder.

Varför saknar vissa Lexmark-enheter (C74x, C95x, X86x…) Corporate kassetter?

Längre fram avser Lexmark erbjuda fördelarna med Corporate tonerkassetter avpassade för fler modeller. Lexmark använder mer kretsloppsekonomi och strävar efter att inte generera något avfall tidigare i utvecklingsprocessen för att möjliggöra utökat erbjudande om Corporate kassetter. A4 CS/CX- och MS/MX-Corporate kassetter är ett utmärkt sätt att påbörja detta.

Har vi specifika priser och garantier för dessa Corporate tonerkassetter?

Corporate kassetter erbjuder samma höga nivå på kvalitet och prestanda som kassetter i Return Programme tillsammans med en lägre miljöpåverkan och har därför samma konkurrenskraftiga pris. Corporate kassetter har dessutom samma begränsade livstidsgaranti som kassetter i Return Programme.

Vad är likheterna och skillnaderna mellan en omtillverkad kassett från tredje part och en Corporate kassett? Är Corporate kassett en omtillverkad kassett?

Likheterna mellan en omtillverkad kassett från tredje part och en Corporate kassett är att båda inbegriper användningen av förbrukat material som återvinns genom ett program för insamling av patroner. Men där upphör likheterna.

Enbart under de tre senaste åren har Lexmark investerat över 1 miljard USD i forskning, utveckling och förbättring av utskrifts- och bildhanteringstekniken, som inbegriper Unison-utskriftssystemet. Corporate kassetter  är ett resultat av detta arbete och innehåller endast original Lexmark-komponenter som uppfyller Lexmarks designspecifikationer för utskriftskvalitet och tillförlitlighet. Samma Lexmark-teknikergrupp och produktionsprocesser från Lexmark används för att godkänna och tillverka kassetterna i Return Programme och Corporate kassetter. Corporate tonerkassetter tillverkas dessutom inom EU. På så sätt säkerställer vi produkttillgängligheten, minimerar leveranskedjans miljöpåverkan och behåller tillverkningen inom den lokala ekonomin.

Omtillverkare från tredje part tillhandahåller produkter för flera olika produkter och varumärken (vissa för över 100 olika varumärken). Samtidigt som de basunerar ut de miljömässiga aspekterna av deras produkter saknar många program för insamling som avser deras egna tomma kassetter och tar inte ansvar för hanteringen när det är dags att kassera dem. Produktens prestanda och tillförlitlighet från omtillverkare från tredje part har dessutom upprepade gånger visat sig vara undermåliga i jämförelse med Lexmarks kassetter. http://www.lexmark.com/sv_se/products/supplies-and-accessories/genuine-lexmark-supplies---bli-report.html)

Med tanke på tidigare prestanda hos omtillverkade produkter från tredje part lägger Lexmark all fokus på det faktum att Corporate kassetter inkluderar alla original Lexmark-komponenter, processer och test, samt har samma garanti om prestanda och tillförlitlighet som övrigt förbrukningsmaterial – inte om Corporate kassetter bör kallas omtillverkade eller inte.

Varför erbjuder Lexmark Corporate tonerkassetter till små och mellanstora företag?

Lexmark tar tillfället att tillhandahålla våra små och mellanstora företagskunder produkter som tidigare var tillgängliga endast för våra stora företagskunder. Corporate tonerkassetter innebär ytterligare fördelar med hållbarhet i Unison-utskriftssystemet, samtidigt som man tillhandahåller det utskriftsresultat, tillförlitlighet och kvalitet som kunderna förväntar sig från Lexmark.

Kommer Corporate kassetter alltid att innehålla visst återanvänt material?

Corporate kassetter kommer inte alltid att innehålla återanvänt material, men detta är vår ambition.

För material som returnerats via LCCP strävar vi efter att vara så miljövänliga vi kan vara. Att hamna på soptippen och brännas är de minst önskvärda alternativen. Återvinning är ett bra alternativ, medan återanvändning ger de största fördelarna med hållbarhet. Lexmarks policy är att inga kasetter  vi samlar in ska hamna på soptippen eller förbrännas. Vidare har vi upprättat ett mål att återanvända 50 % av materialvikt som returneras via LCCP (från att redan vara branschledande med 32 % år 2013).

Erbjuder andra OEM en egen version av Corporate kassetter?

Vissa OEM har produkter med återvunnet innehåll, men vi känner inte till något OEM som erbjuder en motsvarighet till våra Corporate kassett.