Återvinnings- och returprogram | Lexmark Sverige

Återvinnings- och returprogram

file

Lexmark erbjuder dig som kund följande miljövänliga alternativ för retur av uttjänta produkter, både maskiner och förbrukningsmaterial. Klicka på länkarna för mer information.

file
file

Miljö är en del av vår design

Lexmark strävar efter att vara en miljömässigt ansvarsfull leverantör av produkter och tjänster. Vi utvecklar produkter, funktioner och lösningar som gör det möjligt för kunderna att minska miljöpåverkan när de skriver ut. Genom att inkludera livscykelberäkningar, när vi designar våra produkter, är det möjligt att utveckla och underhålla miljövänliga produkter med hög prestanda, effektivitet och miljöansvar i varje livscykelfas.

 

lccp_SV_SE_1
lccp_SV_SE_2
lccp_SV_SE_3
lccp_SV_SE_4

Industry Leader

År efter år har Lexmark utsetts till branschledande tack vare våra satsningar på hållbarhet och miljöprogram. Lexmark har fått Manufacturing Leadership Council Manufacturing Leadership 100 Award tack vare vår toneråtervinning. Lexmark har också utsetts till en High Achiever i kategorin hållbarhet och med den högsta poängen bland deltagarna. Lexmark har även utsetts till Corporate Responsibility Magazine 100 bästa företag baserat på sina insatser gällande både miljö och mänskliga rättigheter. Slutligen fick Lexmark Manufacturing Leadership 100 Award för hållbar innovation av förpackningen, där det papper som används för tonerproduktion används för framställning av kartong, som används till emballage under transporten. Läs mer på:  csr.lexmark.com


file

Returprogram i hela världen

Returprogram för toners och skrivare finns tillgängliga i fler än 60 länder, som representerar mer än 90% av vår globala marknad.

 


Lexmark är ledande inom innovativ användning av PCR

file

Genom innovativ användning av återvunnet material bidrar Lexmark positivt till miljön genom att både minska förbrukningen av nya naturresurser och genom att minska mängden avfall.

 

file

Alla Lexmark tillverkningsanläggningar är certifierade för att säkerställa att de uppfyller de högsta, miljö- och säkerhetsstandarder kvalitet som används i världen. Det innkluderar ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

 

file

Lexmark samlar varje år miljontals använda tonerkassetter, och återanvänder eller återvinner dom via prisbelönta Lexmark Cartridge Collection Program (LCCP).

file

Lexmark har många miljömärknings certifieringar, inklusive den tyska Blue Angel, EPEAT och Energy Star.

Miljöskydd

Lexmarks miljöprogram säkrar att miljontals ton avfall kan undvikas varje år.