Lexmark Cartridge Collection Programme (LCCP) | Lexmark Sverige

Lexmark Cartridge Collection Programme (LCCP)

file

Vi har alla ett ansvar för att undvika miljöpåverkan. Tack vare Lexmark Cartridge Collection Programme (LCCP) hjälper det dig och ditt företag att minska ert miljöavtryck. LCCP kombinerar professionell logistik och service med innovativa redskap för ett insamlings-, återvinning och återanvändningsprocess, som är modern, effektiv och bra för olika volymer. Programmet är kostnadsfritt och ni får tillgång till en användarvänlig portal på webben eller kan användas via en LCCP.

Kom igång!  

Oavsett hur stort ert företag är, kan Lexmark Cartridge Collection Programme användas efter ert behov. Välj din nedan och kom igång redan idag…

file


Fördelar med LCCP

file
Bekvämt
file
Miljövänligt
file
Användarvänligt
file
Kostnadsfritt
lccp_SV_SE_2
lccp_SV_SE_4
file

Lexmark följer direktiven för 2012/19/EU

Som miljöansvarig leverantör av produkter och service, har Lexmark ett miljömässigt ansvar för Waste Electrical and Electronic Equipment direktivet nr. 2012/19/EU. Detta direktiv hänvisar till korrekt hantering av använda elektronikprodukter inklusive alla förbrukningsartiklar med elektronikinnehåll. I enlighet med detta direktivet blir alla Lexmarks produkter med elektronikinnehåll nu märkta med WEEE specifikation och följer European Standard EN50419. Produkter märkt med WEEE symbol skall returneras till specifika insamlingsställen, där företaget återvinner elektronik som exempelvis genom Lexmark Cartridge Collection Programme.

file

Lexmark Corporate Cartridges

Ansvarig utskrift är nu ännu enklare

Corporate Cartridges är Lexmarks bästa miljöprodukt. Vissa tonerkassetter och i emballag kan innehålla 100% återanvänt material. Detta är insamlat via Lexmark Cartridge Collection Programme.


file

En historia med målinriktade resultat

  • Alla toner som är insamlade av Lexmark är 100% återanvänt eller återvunnet. Det betyder att förbränning av produkterna undviks.
  • Sista året returnerade Lexmarks kunder mer än 35% av den totala mängden toner, som blev sålda.
  • Sedan 1996 har Lexmark återanvänt över 19 miljoner kg i insamlat material.
  • 1 av 3 toner som blivit insamlat , återanvänds till att framställa nya Lexmark Corporate toner.
  • Lexmarks nya toner innehåller upp till 28% post consumer recycled (PCR) plast.
file

Officiella utmärkelser


file
file
file
file
file
file
file
file
file
file
file
file
file
file
file
file