Ett program som fungerar! | Lexmark Sverige

Ett program som fungerar!

Det är mer än ett miljö initiativ, the Lexmark Cartridge Collection Programme (LCCP) ger ett verkligt kvantitativt resultat. Då det är kostnadsfritt för våra partner och slutkunder ger det alla en möjlighet att göra en positiv miljö insats.

Med din hjälp, ser du vad vi har åstadkommit…

lccp_SV_SE_1
lccp_SV_SE_2
lccp_SV_SE_3
lccp_SV_SE_4

  Lexmarks kunder returnerar upp till 50% av den total mängden toner som används

  Sedan 1996 har Lexmark har återvunnit över 19 miljoner kilo av material genom att använda tomma tonerkassetter till nya Lexmark-certifierade tonerkassetter gjorda på återvunnet/återanvänt material.

  Förra året, återvann vi ca 32% av tonerkassettens material av det som skickades in via LCCP programmet. Vårt mål är att nå 50% 2018.

  Tack vare LCCP, så använder vi upp till 28% återanvänt plast innehåll (PCR).

  LCCP är tillgängligt i över 60 länder, som täcker ca 90% av vår marknad.

file
Om en returnerad tonerkassett inte kan återanvändas så återvinner vi det materialet till andra produkter. Som ett resultat av det har vi kunnat återvinna eller återanvända 100% av allt plast.
file