Lexmark Cartridge Collection Program

Återvinning för företag

Kunder med medelhög och hög användning

Hållbara alternativ för företag som en del av den cirkulära ekonomin

Lexmark gör stora framsteg när det gäller att bevara resurser samtidigt som det hjälper dig att minska avfallet och öka antalet återanvända produkter.

Kartongprogram: uppsamling av tonerkassetter på plats

EMEA Ecobox Program

För företag som behöver återvinna mer än 40 tonerkassetter samtidigt, levererar vi kartonger i rätt storlek direkt till er och hämtar dem när de är fulla av tomma Lexmark-tonerkassetter. Vi tar hand om allt så att du kan fokusera på ditt företag.

Du kan också lägga övriga förbrukningsartiklar eller små reservdelar i din kartong. Var noga med att placera ut antalet Lexmark-delar och tonerkassetter rätt för att fördela vikten. Om du tycker att din kartong är för full eller för tung rekommenderar vi att du använder flera kartonger av hälso- och säkerhetsskäl.

Medelstora kartonger har måtten 40 x 40 x 83 cm och rymmer 10 tonerkassetter. Stora tonerkassetter har måtten 60 x 40 x 83 cm och rymmer 15 tonerkassetter.

Fixeringsenheter och kit för trumma

För individuell retur av fixeringsenheter och kit för trumma som väger mindre än 6 kg ska du fylla i följande formulär.

Miljörapport

Du kan enkelt följa dina framsteg tack vare vår miljörapport, som regelbundet mäter och lyfter fram dina miljöframsteg. Be din säljare att dela din miljörapport.

Detta Lexmark program för insamling av tonerkassetter drivs och finansieras av Lexmark. Detta är vårt bidrag till bevarande av resurser och ett verkligt exempel på cirkulär ekonomis bästa metod där värdet på tonerkassetten och materialet bibehålls så länge som möjligt. Lexmark inrättade LCCP-programmet utöver alla avtalsenliga eller lagstadgade miljöregler som t.ex. WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment). Alla avtalsenliga eller lagstadgade avfallshanteringsalternativ som slutanvändaren kan ha rätt att använda förblir opåverkade.