Lexmark Cartridge Collection Program

Återvinning för privatpersoner

Du kan bli en del av den cirkulära ekonomin.

Hållbara alternativ för privatpersoner som använder få tonerkassetter per år.

Lexmark gör stora framsteg när det gäller att bevara resurser samtidigt som det hjälper dig att minska avfallet och öka antalet omproducerade produkter.

Liten kartong

Den lilla kartong kan innehålla 1 stor tonerkassett eller upp till 4 mindre Lexmark-tonerkassetter. Klicka nedan för att beställa din kartong. Vi levererar det kostnadsfritt till din adress.

Logo för Lexmarks program för insamling av tonerkassetter

WEEE lokal återvinning

Privatpersoner som inte vill använda den lilla kartongen uppmanas att respektera de lokala miljöbestämmelserna. Lexmark finansierar ett kollektivt system för att uppfylla sina WEEE-skyldigheter. 

LCCP Icon

Detta Lexmark program för insamling av tonerkassetter drivs och finansieras av Lexmark. Detta är vårt bidrag till bevarande av resurser och ett verkligt exempel på cirkulär ekonomis bästa metod där värdet på tonerkassetten och materialet bibehålls så länge som möjligt. Lexmark inrättade LCCP-programmet utöver alla avtalsenliga eller lagstadgade miljöregler som t.ex. WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment). Alla avtalsenliga eller lagstadgade avfallshanteringsalternativ som slutanvändaren kan ha rätt att använda förblir opåverkade.