Lexmark produkter och Originaldelar | Lexmark Sverige

Lexmark produkter och Originaldelar

Varför ska du använda Lexmarks originaldelar?

Lexmarks prisbelönta produkter ger dig en kraftfull plattform som förenar pappersdokument med digitala dokument, så att informationen alltid blir lättillgänglig för dig. Se till att alltid använda originaldelar från Lexmark så fungerar Lexmarks maskinvara på bästa sätt.

Sann innovation går inte att imitera

God utskriftskvalitet är viktigt. Det gäller trots allt din image! Genom att använda Lexmarks originaldelar får du alltid utskrifter av hög kvalitet från första till sista sidan. Till skillnad från billiga budgetmärken är Lexmarks delar noggrant utformade för att optimera resultatet, maximera skrivarens livslängd och ge enastående utskriftskvalitet.

Fastställd livslängd för fixeringsenhetens underhållssatser

bar graph

o Lexmarks originaldelar utklassar delar från andra tillverkare stort.

Tester visar att endast Lexmarks originaldelar når upp till Lexmarks höga kvalitets- och säkerhetsstandarder.

Vid användning av delar från andra tillverkare än Lexmark visar testerna på en låg utskriftskvalitet och en ökad risk för skrivarfel på grund av att fixeringsenheten överhettas.

Det är viktigt att du alltid tänker på de dolda kostnaderna med delar från andra tillverkare än Lexmark:

 • Avbrott och förlorad tid när det inte finns någon skrivare tillgänglig
 • Dyra extra servicebesök
 • Ökat administrativt arbete
 • Ökade kostnader för utbyte (om garantin har löpt ut)
 • Mindre nöjda kunder

Förutom att kunderna blir mindre nöjda kan detta leda till tillförlitlighetsproblem och maskinvarufel som leder till ännu fler dolda kostnader.

Tid är pengar och förlorad tid på grund av dålig prestanda är inte lätt att få tillbaka. Det är därför Lexmarks originaldelar har utformats för att optimera skrivarens prestanda och maximera skrivarens livslängd.

Obs! Lexmark genomförde nyligen ett test av fixeringsenheten för att jämföra prestandan mellan Lexmark originaldelar och delar från andra tillverkare. Skrivarna (T65x och X65x) testades i ett kontinuerligt utskriftsläge tills ett fel inträffade på fixeringsenhetens underhållssats. Fixeringsenhetstestet genomfördes i april 2012 på Lexmarks laboratorier på Lexmarks huvudkontor i Lexington, Kentucky.

Överlägsen design & teknik
 • Lexmarks produkter och reservdelar är utformade tillsammans från början för att optimera skrivarens prestanda och maximera skrivarens livslängd.
 • Lexmark är känt världen över som ledande inom teknologi med över 2 000 utmärkelser och Lexmark håller sina delar uppdaterade med den allra senaste tekniken.
 • Lexmarks originaldelar har ofta uppdaterade teknikändringar och teknikförbättringar som kanske inte finns i delar från andra tillverkare.
Kvalitet & tillförlitlighet
 • Lexmark utformar sina delar så att de fungerar effektivt och säkert i en mängd olika miljöer.
 • Lexmarks delar testas i enlighet med tuffa kvalitetsstandarder innan de börjar tillverkas för att säkerställa att de fungerar effektivt och säkert.
 • Lexmarks äkta delar hjälper till att förhindra skrivarfel, minska avbrott och undvika risken för dyra extra servicebesök.

Download brochure

Säkerhet & skydd
 • Lexmarks originaldelar är utformade på ett sätt som minimerar miljöpåverkan i tillverkningsprocessen och förenklar återvinningen.
 • Vissa delar från andra tillverkare och klonade fixeringsenheter uppfyller inte de säkerhetsstandarder som Lexmark använder. Detta innebär att utformningen eller materialen skulle kunna öka risken för överhettning eller orsaka brandfara.
 • Lexmarks garanti eller utökade garanti täcker inte kostnaderna för skador eller dålig utskriftskvalitet som har uppkommit på grund av att delar från andra tillverkare än Lexmark har använts.

Download brochure

Deltillgänglighet
 • Äkta Lexmark-delar är tillgängliga redan nästa arbetsdag inom hela EMEA-området för att minimera kundernas drifts- och verksamhetsavbrott.
 • Ett nätverk av auktoriserade Lexmark-serviceleverantörer och distributörer ökar tillgängligheten av delar.
 • För nya Lexmark-produkter med nya delar är Lexmark den enda källan för äkta OEM-reservdelar.
Kostnad mot pris
 • Tid är pengar och förlorad tid på grund av dålig prestanda är inte lätt att få tillbaka. Det är därför äkta Lexmark-delar har utformats för att optimera skrivarens prestanda och maximera skrivarens livslängd.
 • Imitationer är inte lika bra som äkta vara. De kan verka vara ett fynd till en början, men det tillkommer ofta dolda kostnader kopplade till tillförlitlighetsproblem, som att de är fel på dem redan när du tar ur dem ur förpackningen, låg utskriftskvalitet, läckage eller maskinvarufel på grund av dålig fixering.
Lexmark-delar & miljön
 • Lexmarks originaldelar innehåller inga farliga ämnen och förpackas på ett sätt som begränsar påverkan på miljön.
 • Lexmark har upprättat ett kostnadsfritt program för säker retur och återvinning av förbrukade originaldelar. Till exempel kan en Lexmark-fixeringsenhet återvinnas till 99 % och förpackningarna till 100 %.

Komma igång

Klicka här för att kontakta Lexmark