LTA header illustration

Lexmark Translation Assistant

Omedelbar översättning av dokument på olika språk

Övervinn språkbarriärer och kommunikationsutmaningar

Organisationer behöver i allt större utsträckning kommunicera med människor som talar olika språk. Företag, skolor och statliga myndigheter kämpar med att försöka skanna dokument på engelska och översätta dem till det språk som deras kunder, elever, föräldrar och väljare talar. Att krossa språkbarriären tar både tid och pengar i anspråk.

Translation Assistant erbjuder företag, skolor och myndigheter omedelbar dokumentöversättning på Lexmarks multifunktionsskrivare (MFP). Om du vill skanna dokument på originalspråket med en Lexmark MFP, väljer du ett lämpligt språk bland flera alternativ och får ett översatt dokument inom några minuter. De översatta dokumenten kan sedan skrivas ut eller skickas via e-post direkt till mottagarna, vilket effektiviserar och förbättrar kommunikationen med kunder, elever, föräldrar och väljare.

n6 grey6 triangle

11

tusen dokument väntar på översättning, enligt ett stort amerikanskt skoldistrikt

20%

av patienter sökte ej vård på grund av rädsla för att inte förstå sin vårdgivare

66

miljoner människor i USA talar ett annat språk än engelska hemma

cloud services
White Triangle

Språköversättning i olika branscher

​Inom utbildning betyder översättning bättre lärande

Skolor måste tillhandahålla översättning för föräldrar som annars skulle stängas ute från sina barns skoluppgifter till följd av språkförbistring. Translation Assistant använder översättningsprogram från engelska till spanska (liksom ett antal andra språk) och anpassar omedelbart avgörande skolkommunikation till föräldrarnas modersmål, vilket krossar språkbarriären och inkluderar dem i elevernas skolgång.

Inom vården översätts avgörande information på bara några minuter

Sjukhus, kliniker och folkhälsomyndigheter (särskilt i storstadsområden) måste utfärda offentliga meddelanden och tillhandahålla marknadsföringsmaterial till de personer som har engelska som andraspråk (ESL). Covidpandemin blev ett exempel på detta behov av snabb kommunikation och nya uppdateringar i en ständigt föränderlig situation. Translation Assistant översätter – i realtid – offentliga meddelanden och patientkommunikation till de nödvändiga språken, vilket gör det lättare för patienter att förstå vad som finns tillgängligt och hur de kan erhålla vård på bästa sätt.

Inom detaljhandeln är det lättare för företagen att nå ut till sina kunder

Detaljhandeln står inför utmaningen att producera reklammaterial på ställen där engelska inte är det huvudsakliga språket. Med hjälp av Translation Assistant kan butiken översätta material till de inhemska språk som behövs, nå nya marknader och ge sina kunder bästa tänkbara service.

Myndigheter får bättre förutsättningar att betjäna hushåll som talar olika språk

Statliga myndigheter tillhandahåller ofta information till valkretsar som talar en mängd olika språk. Med hjälp av Translation Assistant kan anställda på statliga och lokala myndigheter översätta valfritt information eller instruktioner till det språk som behövs på bara några minuter, vilket hjälper dem att ge bättre service till växande och ständigt föränderliga samhället.

FRAMGÅNGSBERÄTTELSE

Translation Assistant till er tjänst

Daglig kommunikation från lärare till föräldrar översätts i realtid till en mängd olika språk, vilket underlättar föräldrarnas deltagande i sina barns skolgång.

Rekommenderas för dig

Lexmarks blogg 

Inget går förlorat i översättningsprocessen
Mata in på ett språk och skriv ut på ett annat för att enkelt säkerställa effektiv kommunikation

Lexmarks blogg

Större flexibilitet och anpassning är av yttersta vikt då molnbaserad teknik blir allt vanligare

lösning

Managed Print Services
Förverkliga din vision om enkelhet, säkerhet, besparingar och hållbarhet för skrivare.