Villkor/impressum

Lexmark-enhet :
Lexmark Sverige, fillial till Lexmark Nordic L.L.C.
Kista Science Tower Hus C, plan 5 Färögatan 33
164 51 Kista

Företagets organisationsnummer : 516402 - 3391 - Stockholms

Representantens namn : Rob Greaves

Hosting :

Lexmark International, Inc.
740 W. New Circle Road
Lexington, KY 40550
USA

Webbmaster :

Mike Dattilo - website@lexmark.com