Ενιαίο πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης

Τι είναι το Ενιαίο πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης;

Το Ενιαίο πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης της Lexmark παρέχει σε χρήστες και διαχειριστές μια τυποποιημένη λύση, βασισμένη σε ένα πρόγραμμα οδήγησης, για τις ανάγκες τους σε εκτύπωση. Αντί να εγκαθιστούν και να διαχειρίζονται μεμονωμένα προγράμματα οδήγησης για κάθε μοντέλο εκτυπωτή, οι διαχειριστές μπορούν να εγκαταστήσουν το Ενιαίο πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης της Lexmark για χρήση με διάφορους μονόχρωμους και έγχρωμους εκτυπωτές λέιζερ και πολυλειτουργικές συσκευές.

Πλεονεκτήματα

Παρέχει ευελιξία

Τα Ενιαία προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης της Lexmark είναι διαθέσιμα σε 22 γλώσσες και υποστηρίζουν περισσότερα από 60 μοντέλα εκτυπωτών, συνδεδεμένα είτε τοπικά είτε μέσω δικτύου. Όλα τα πακέτα έχουν ελεγχθεί σε περιβάλλοντα συμπλεγμάτων διακομιστών, περιβάλλοντα Microsoft Terminal Server και Citrix, ενώ διαθέτουν πιστοποίηση Microsoft WHQL (με ψηφιακή υπογραφή). Οι προσομοιώσεις PCL 5, PCL XL και PostScript 3 είναι διαθέσιμες για Windows 2000 και μεταγενέστερες εκδόσεις.

Δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας

Η δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας επιτρέπει στο πρόγραμμα οδήγησης την αυτόματη ανίχνευση και ενημέρωση των εγκατεστημένων επιλογών τη στιγμή της εγκατάστασης αλλά και κατ' απαίτηση του χρήστη. Αυτό επιτρέπει την προσαρμογή του προγράμματος οδήγησης στις ποικίλες δυνατότητες των διαφόρων εκτυπωτών, σε αντίθεση όμως με άλλα ενιαία προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης η κυκλοφορία στο δίκτυο είναι πολύ περιορισμένη.

Περιορισμός κόστους για την υποστήριξη λειτουργιών πληροφορικής

Με ένα μόνο πακέτο για διαχείριση, ο έλεγχος και η εσωτερική πιστοποίηση των προγραμμάτων οδήγησης εκτύπωσης απλοποιείται με τη χρήση των πακέτων των Ενιαίων προγραμμάτων οδήγησης εκτύπωσης της Lexmark. Ο χρόνος που αφιερώνεται στην εγκατάσταση, σε διακομιστές και σταθμούς εργασίας, καθώς και ο χώρος στο σκληρό δίσκο που παλαιότερα καταλαμβανόταν από πολλά προγράμματα οδήγησης συγκεκριμένων προϊόντων, έχουν τώρα περιοριστεί σημαντικά.

Αυξημένη αποδοτικότητα χρηστών

Τα πακέτα Ενιαίων προγραμμάτων οδήγησης εκτύπωσης της Lexmark χρησιμοποιούν το ίδιο γραφικό περιβάλλον εργασίας χρήστη με τα προγράμματα οδήγησης μεμονωμένων προϊόντων με τα οποία είναι εξοικειωμένοι οι χρήστες. Επίσης, τώρα όλες οι ουρές μοιράζονται το ίδιο περιβάλλον εργασίας, γεγονός που μειώνει τις κλήσεις στο κέντρο εξυπηρέτησης. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν και να αποθηκεύουν προφίλ για τις συχνότερα χρησιμοποιούμενες ρυθμίσεις τους ή να χρησιμοποιούν προφίλ που έχουν δημιουργηθεί για αυτούς από το τμήμα πληροφορικής.

Συμβάλλει στις εταιρικές πρωτοβουλίες βιωσιμότητας

Οι διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιούν τα πακέτα Ενιαίων προγραμμάτων οδήγησης εκτύπωσης της Lexmark για την ενίσχυση των περιβαλλοντικών πολιτικών του οργανισμού τους. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ουράς μπορούν να τροποποιηθούν ώστε να περιλαμβάνουν εκτύπωση διπλής όψης, εκτύπωση πολλών σελίδων (N-up), προσαρμογή σκουρότητας τόνερ και άλλες επιλογές που εξοικονομούν πόρους.

Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων

Τα Ενιαία προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης της Lexmark είναι διαθέσιμα για τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα σε εκδόσεις 32 bit και 64 bit (όπου είναι διαθέσιμα):

 • Windows 10
 • Windows 8
 • Windows Server 2012
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows Server 2003
 • Windows XP
 • Windows Server 2000
 • Windows 2000 3

Τα Ενιαία προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης είναι επίσης συμβατά με τις παρακάτω υλοποιήσεις Citrix σε εκδόσεις 32 bit και 64 bit (όπου είναι διαθέσιμα):

 • Windows Server 2012 R2 with Citrix XenApp 7.5
 • Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.5
 • Windows Server 2008 with Citrix XenApp 5.0
 • Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0
 • Windows Server 2003 with Citrix Presentation Server 4.5
 • Windows Server 2003 with Citrix Presentation Server 4.0
 • Windows Server 2003 with Citrix Presentation Server 3.0
 • Windows Server 2000 with Citrix Presentation Server 4.0 3
 • Windows Server 2000 with Citrix Presentation Server 3.0 3

Προγράμματα οδήγησης/λογισμικό Windows

Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει το πρόγραμμα οδήγησης 32/64 bit, προσομοίωσης PCL 5, προσομοίωσης PCL XL και προσομοίωσης PS3. Τα προγράμματα οδήγησης διαθέτουν πιστοποίηση Microsoft WHQL. Επιπλέον, περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

- Ευρετήριο Lexmark - χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των επαφών φαξ.
- lΤο δευτερεύον στοιχείο προγράμματος οδήγησης Travel Print ("εκτύπωση για φορητές συσκευές") - επιτρέπει τον εντοπισμό του χρόνου εκτύπωσης για μετακινούμενους χρήστες

Download

Πρόσθετες επιλογές λήψης

Συμβατότητα συσκευών

Μονόχρωμοι εκτυπωτές λέιζερ

Μονόχρωμοι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές

Έγχρωμοι εκτυπωτές λέιζερ

Έγχρωμοι πολυλειτουργικοί εκτυπωτές

1 Η λειτουργία εκτύπωσης διπλής όψης δεν υποστηρίζεται.

2 Οι προσαρμοσμένες φόρμες, οι λειτουργίες συρραφής και εκτύπωσης φυλλαδίου και τα περισσότερα στοιχεία ελέγχου ποιότητας εκτύπωσης δεν είναι διαθέσιμα.

3 Η υποστήριξη Windows 2000 περιορίζεται στην έκδοση UPD 1.6.2