Det europeiska WEEE-direktivet

Lexmark förespråkar fullständigt ansvarstagande för produkter, inklusive lämplig kassering av elektronisk utrustning när den inte längre kan användas. Därför stöder och uppmuntrar vi implementering av det europeiska WEEE-direktivet (avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter). Nr 2002/96/CE av den 27 januari 2003.

Målen för WEEE-direktivet

  • Att stoppa ökningen av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter som hamnar på soptippar (12 kg/invånare per år)
  • Att minska nedsmutsningsrisken till följd av obehandlat elektriskt eller elektroniskt avfall
  • Att spara på resurser genom att uppmuntra återvinning och återanvändning
  • Att förbättra miljöarbetet i alla organisationer som ingår i EEE-livscykeln.

WEEE-åtaganden för producenter och användare

  • Producenterna ska implementera eller följa planer för insamling, behandling och återvinning av elektriskt eller elektroniskt avfall och betala för det.
  • Producenterna måste tänka på miljömässig utformning av EEE-produkter för att förenkla isärmontering, återanvändning och återvinning vid slutet av produkternas livstid.
  • Producenterne skal informere deres kunder om WEEE-indsamlingsløsningen for produkter købt fra og med 13. august 2005.
  • Producenterna måste informera sina kunder om WEEE-insamlingslösningen för alla produkter som köps på och efter den 13 augusti 2005.
  • EEE-produkter för hushållsbruk som kommer ut på marknaden efter den 13 augusti 2005 måste märkas i enlighet med kraven i EU:s WEEE-direktiv. Den särskilda symbolen med "överkryssad soptunna" sätts på produkter för att visa att produkterna måste de underställas en selektiv insamling när de kasseras.
  • Användarna måste följa producentens anvisningar när de beslutar sig för att kassera utrustning som är märkt med den ”överkryssade soptunnan”.

 

Hur fungerar det?

Lokalt införlivande av eu:s weee-direktiv

Weee-produkter för hushåll och för professionellt bruk

icon 1

Alla Lexmark-produkter som kommit ut på marknaden sedan den 13 augusti 2005 (för hushåll och för professionellt bruk) är märkta med symbolen med den “överkryssade soptunnan”.

icon 2

I enlighet med WEEE-direktivet ska all information om hanteringsprocessen vid kassering av utskriftsutrustning för hushåll eller för professionella användare finnas på den CD-skiva med drivrutiner som levereras med skrivaren.

icon 3

Lexmark har skapat ett logistiksystem som följer dessa regler fullt ut för transport av ditt avfall tillbaka till våra återvinningspartners anläggningar. Vi har avtal med samarbetspartners som arbetar i hela Europa. Genom detta system garanterar Lexmark att det insamlade WEEE-avfallet behandlas i enlighet med EU-direktivet och därutöver, med återvinnings- och återanvändningsmål som är högre än 99 % (i genomsnittlig komponentvikt).

Lexmarks insamlingsplaner varierar mellan olika länder, beroende på ländernas nationella WEEE-lagstiftning och Lexmarks lokala serviceerbjudanden. Vi råder dig därför att kontakta ditt lokala Lexmark-kontor eller en lokal representant om du vill ha mer information.