Universell utskriftsdrivrutin

Vad är den universella utskriftsdrivrutinen?

Lexmarks universella utskriftsdrivrutin ger användare och administratörer en standardiserad lösning med endast en drivrutin som täcker utskriftsbehoven. Istället för att installera och hantera separata drivrutiner för varje skrivarmodell kan administratörer installera Lexmarks universella utskriftsdrivrutin och använda den tillsammans med en mängd olika skrivare, både svartvita laserskrivare, färglaserskrivare och flerfunktionsskrivare.

Fördelar

Tillåter mångsidighet

Lexmarks universella utskriftsdrivrutiner finns på 22 språk och har stöd för fler än 60 skrivarmodeller, oavsett om de är lokalt anslutna eller om de är nätverksanslutna. Alla paket har testats i klusterservermiljöer, Microsoft Terminal Server- och Citrix-miljöer och är Microsoft WHQL-certifierade (digitalt undertecknade). PCL 5-, PCL XL- och PostScript 3-emuleringar finns tillgängliga för Windows 2000 och senare.

Möjliggör dubbelriktad kommunikation

Möjligheten till dubbelriktad kommunikation gör det möjligt för drivrutinen att automatiskt upptäcka och uppdatera de installerade alternativen såväl vid installationen som senare på användarens begäran. På så sätt kan drivrutinen anpassa sig efter de olika skrivarnas funktioner, men till skillnad från universella utskriftsdrivrutiner är nätverkstrafiken minimal.

Minskar kostnaderna för IT-support

Med bara ett paket att hantera förenklas testning och intern certifiering av utskriftsdrivrutiner genom användningen av Lexmarks universella utskriftsdrivrutinpaket. Tiden som läggs på installation, både på servrar och arbetsstationer, minskas avsevärt och hårddiskutrymme som tidigare ockuperades av en mängd produktspecifika drivrutiner frigörs nu.

Möjliggör ökad användareffektivitet

Lexmarks universella utskriftsdrivrutinpaket använder samma grafiska användargränssnitt som de produktspecifika drivrutinerna som användarna är vana med, och nu delar alla köer samma gränssnitt, vilket minskar supportsamtalen. Användarna kan skapa och spara profiler för de vanligaste inställningarna eller använda profiler som skapades åt dem av IT-personalen.

Underlättar företagets hållbarhetsinitiativ

Administratörer kan använda Lexmarks universella utskriftsdrivrutinspaket för att uppmuntra organisationens miljöpolicyer. Standardköinställningarna kan ändras så att de omfattar dubbelsidig utskrift, flersidesutskrifter (miniatyrer), tonersvärta och andra resursbesparande åtgärder.

Operativsystemkompatibilitet

Lexmarks universella utskriftsdrivrutiner är tillgängliga för följande operativsystem i 32- och 64-bitarsversioner (om tillgängligt):

 • Windows 10
 • Windows 8
 • Windows Server 2012
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows Server 2003
 • Windows XP
 • Windows Server 2000
 • Windows 2000 3

Lexmarks universella utskriftsdrivrutiner är även kompatibla med följande Citrix-implementeringar i 32- och 64-bitarsversioner (om tillgängligt):

 • Windows Server 2012 R2 with Citrix XenApp 7.5
 • Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.5
 • Windows Server 2008 with Citrix XenApp 5.0
 • Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0
 • Windows Server 2003 with Citrix Presentation Server 4.5
 • Windows Server 2003 with Citrix Presentation Server 4.0
 • Windows Server 2003 with Citrix Presentation Server 3.0
 • Windows Server 2000 with Citrix Presentation Server 4.0 3
 • Windows Server 2000 with Citrix Presentation Server 3.0 3

Windows drivrutiner/programvara

Detta paket innehåller 32/64-bitars, PCL 5-emulering, PCL XL-emulering och PS3-emulering för den universella utskriftsdrivrutinen. Drivrutinerna är Microsoft WHQL-certifierade. Dessutom innehåller paketet följande komponenter:

 • Lexmarks telefonbok – används för att hantera faxkontakter.
 • Drivrutinsunderkomponenten lTravel Print ("mobil utskrift") – gör det möjligt att visa skrivarens utskriftstid för mobila användare

Download

Ytterligare nedladdningsalternativ

Enhetskompatibilitet

Svartvita laserskrivare

Svartvita flerfunktionsskrivare

Färglaserskrivare

Färgflerfunktionsskrivare

1 Funktionen för dubbelsidig utskrift stöds inte.
2 Anpassade formulär, sortering, häftesutskrift och de flesta utskriftskvalitetskontrollerna är inte tillgängliga.
3 Stöd för Windows 2000 är begränsat till UPD version 1.6.2