Universell utskriftsdrivrutin

Vad är den universella utskriftsdrivrutinen?

Lexmarks universella utskriftsdrivrutin ger användare och administratörer en standardiserad lösning med endast en drivrutin som täcker utskriftsbehoven. Istället för att installera och hantera separata drivrutiner för varje skrivarmodell kan administratörer installera Lexmarks universella utskriftsdrivrutin och använda den tillsammans med en mängd olika skrivare, både svartvita laserskrivare, färglaserskrivare och flerfunktionsskrivare.

Fördelar

Tillåter mångsidighet

Lexmarks universella utskriftsdrivrutiner finns på 22 språk och har stöd för fler än 60 skrivarmodeller, oavsett om de är lokalt anslutna eller om de är nätverksanslutna. Alla paket har testats i klusterservermiljöer, Microsoft Terminal Server- och Citrix-miljöer och är Microsoft WHQL-certifierade (digitalt undertecknade). PCL 5-, PCL XL- och PostScript 3-emuleringar finns tillgängliga för Windows 2000 och senare.

Möjliggör dubbelriktad kommunikation

Möjligheten till dubbelriktad kommunikation gör det möjligt för drivrutinen att automatiskt upptäcka och uppdatera de installerade alternativen såväl vid installationen som senare på användarens begäran. På så sätt kan drivrutinen anpassa sig efter de olika skrivarnas funktioner, men till skillnad från universella utskriftsdrivrutiner är nätverkstrafiken minimal.

Minskar kostnaderna för IT-support

Med bara ett paket att hantera förenklas testning och intern certifiering av utskriftsdrivrutiner genom användningen av Lexmarks universella utskriftsdrivrutinpaket. Tiden som läggs på installation, både på servrar och arbetsstationer, minskas avsevärt och hårddiskutrymme som tidigare ockuperades av en mängd produktspecifika drivrutiner frigörs nu.

Möjliggör ökad användareffektivitet

Lexmarks universella utskriftsdrivrutinpaket använder samma grafiska användargränssnitt som de produktspecifika drivrutinerna som användarna är vana med, och nu delar alla köer samma gränssnitt, vilket minskar supportsamtalen. Användarna kan skapa och spara profiler för de vanligaste inställningarna eller använda profiler som skapades åt dem av IT-personalen.

Underlättar företagets hållbarhetsinitiativ

Administratörer kan använda Lexmarks universella utskriftsdrivrutinspaket för att uppmuntra organisationens miljöpolicyer. Standardköinställningarna kan ändras så att de omfattar dubbelsidig utskrift, flersidesutskrifter (miniatyrer), tonersvärta och andra resursbesparande åtgärder.

Operativsystemkompatibilitet

Lexmarks universella utskriftsdrivrutiner är tillgängliga för följande operativsystem i 32- och 64-bitarsversioner (om tillgängligt):

Windows 7
Windows Server 2008
Windows Server 2008 R2
Windows Vista
Windows Server 2003
Windows XP
Windows Server 2000
Windows 2000 3

Lexmarks universella utskriftsdrivrutiner är även kompatibla med följande Citrix-implementeringar i 32- och 64-bitarsversioner (om tillgängligt):

Windows Server 2008 med Citrix XenApp 5.0
Windows Server 2008 R2 med Citrix XenApp 6.0
Windows Server 2003 med Citrix Presentation Server 4.5
Windows Server 2003 med Citrix Presentation Server 4.0
Windows Server 2003 med Citrix Presentation Server 3.0
Windows Server 2000 med Citrix Presentation Server 4.0 3
Windows Server 2000 med Citrix Presentation Server 3.0 3

Windows drivrutiner/programvara

Detta paket innehåller 32/64-bitars, PCL 5-emulering, PCL XL-emulering och PS3-emulering för den universella utskriftsdrivrutinen. Drivrutinerna är Microsoft WHQL-certifierade. Dessutom innehåller paketet följande komponenter:

  • Lexmarks telefonbok – används för att hantera faxkontakter.
  • Drivrutinsunderkomponenten lTravel Print ("mobil utskrift") – gör det möjligt att visa skrivarens utskriftstid för mobila användare

Download

Ytterligare nedladdningsalternativ

Enhetskompatibilitet

Svartvita laserskrivare

E220n1
E230, E232, E234, E234n
E238, E240
E240n, E340, E342n
E250d, E250dn, E350d, E352dn, E450dn
E260, E260d, E260dn
E320, E322
E3211, E3231
E330, E332
E360d, E360dn
E460dn, E460dw, E462dtn
Optra S 1625
Optra S 1855
Optra S 2420
Optra S 2450, Optra S 2455
Optra T612, Optra T614, Opta T616
T420
T430
T520, T522
T620, T622
T630, T632, T634
T640, T642, T644
T650, T652, T654, T656
W820
W840
W850

Svartvita flerfunktionsskrivare

6500e
X203n, X204n
X264dn, X363dn, X364dn, X364dw
X340n2, X342n2
X422
X463de, X464de, X466dte, X466dtwe
X642e
X644e, X646e
X646ef
X651de, X652de, X654dte, X656de, X658de
X820e
X830, X832
X850e, X852e, X854e
X860e, X862e, X864e

Färglaserskrivare

C510
C520, C522, C524
C530, C532, C534
C540, C543, C544, C546
C734, C736
C750
C752
C760, C762
C770, C772
C780, C782, C782 XL
C790, C792
C912
C920
C935
C950de

Färgflerfunktionsskrivare

X543, X544, X546
X548, X548e
X734de, X736de, X738de
X762e
X772e
X782e, X782e XL
X790, X792
X912
X925, XS925
X940e, X945e
X950de, X952de, X954de

1 Funktionen för dubbelsidig utskrift stöds inte.
2 Anpassade formulär, sortering, häftesutskrift och de flesta utskriftskvalitetskontrollerna är inte tillgängliga.
3 Stöd för Windows 2000 är begränsat till UPD version 1.6.2