1024MBx32 DDR3-DRAM

Номенклатурен №: 57X9016

Характеристики

  • SDRAM Памет

Описание на продукт

Модул за памет DDR3x32

Общи спецификации

Номенклатурен № 57X9016
Размер на опаковката (мм" - В x Ш x Д)
  • 16 X 55 X 175 мм
Тегло на опаковката (кг)
  • 0.045 кг

Lexmark MS811dtn

Преглед на продукт

Lexmark MS810dtn

Преглед на продукт

Lexmark MX910de

Преглед на продукт

Lexmark MX811dfe

Преглед на продукт

Lexmark MS811n

Преглед на продукт

Lexmark MX417de

Преглед на продукт

Lexmark CS317dn

Преглед на продукт

Lexmark MS810n

Преглед на продукт

Lexmark CX317dn

Преглед на продукт

Lexmark MX812dxpe

Преглед на продукт

Lexmark CS417dn

Преглед на продукт

Lexmark MX812dxfe

Преглед на продукт

Lexmark CX417de

Преглед на продукт

Lexmark MX812dme

Преглед на продукт

Lexmark MX812dxme

Преглед на продукт

Lexmark MX910dxe

Преглед на продукт

Lexmark MX811dxme

Преглед на продукт

Lexmark CS310dn

Преглед на продукт

Lexmark MS711dn

Преглед на продукт

Lexmark MX611dhe

Преглед на продукт

Lexmark MX912de

Преглед на продукт

Lexmark MX811dme

Преглед на продукт

Lexmark MX811dpe

Преглед на продукт

Lexmark MX811dxpe

Преглед на продукт

Lexmark CS410dn

Преглед на продукт

Lexmark MX811dxfe

Преглед на продукт

Lexmark MX810dxfe

Преглед на продукт

Lexmark MX810dxme

Преглед на продукт

Lexmark MX810dxpe

Преглед на продукт

Lexmark MS710dn

Преглед на продукт

Lexmark CS510de

Преглед на продукт

Lexmark MS610de

Преглед на продукт

Lexmark MX810dpe

Преглед на продукт

Lexmark MX810dfe

Преглед на продукт

Lexmark MX810dme

Преглед на продукт

Lexmark MS610dte

Преглед на продукт

Lexmark MX710de

Преглед на продукт

Lexmark MX711de

Преглед на продукт

Lexmark MX711dhe

Преглед на продукт

Lexmark MX710dhe

Преглед на продукт

Lexmark MX611de

Преглед на продукт

Lexmark MX717de

Преглед на продукт

Lexmark MS817dn

Преглед на продукт

Lexmark MX718de

Преглед на продукт

Lexmark CS310n

Преглед на продукт

Lexmark CS921de

Преглед на продукт

Lexmark MS818dn

Преглед на продукт

Lexmark CS410dtn

Преглед на продукт

Lexmark CS410n

Преглед на продукт

Lexmark CS510dte

Преглед на продукт

Lexmark MS812dn

Преглед на продукт

Lexmark MS911de

Преглед на продукт

Lexmark MS812de

Преглед на продукт

Lexmark CX510dhe

Преглед на продукт

Lexmark CX410e

Преглед на продукт

Lexmark CX922de

Преглед на продукт

Lexmark CX921de

Преглед на продукт

Lexmark CX410de

Преглед на продукт

Lexmark CX923dxe

Преглед на продукт

Lexmark CX923dte

Преглед на продукт

Lexmark CX924dxe

Преглед на продукт

Lexmark CX924dte

Преглед на продукт

Lexmark MX410de

Преглед на продукт

Lexmark CX510de

Преглед на продукт

Lexmark MX511de

Преглед на продукт

Lexmark CS923de

Преглед на продукт

Lexmark MS811dn

Преглед на продукт

Lexmark MS812dtn

Преглед на продукт

Lexmark MX812dpe

Преглед на продукт

Lexmark MS810dn

Преглед на продукт

Lexmark MX911de

Преглед на продукт

Lexmark MX812dfe

Преглед на продукт

Lexmark CS517de

Преглед на продукт

Lexmark MS810de

Преглед на продукт

Lexmark CX410dte

Преглед на продукт

Lexmark MX511dhe

Преглед на продукт

Lexmark CX510dthe

Преглед на продукт

Lexmark MX517de

Преглед на продукт

Lexmark CX310n

Преглед на продукт

Lexmark CX517de

Преглед на продукт

Lexmark CX310dn

Преглед на продукт

Lexmark MX510de

Преглед на продукт

Lexmark MX617de

Преглед на продукт

Lexmark MX511dte

Преглед на продукт