Отпечатвайте, защитавайте и управлявайте своите документи

Глобална компания за решения за печат

Lexmark създава иновативни решения за печат и технологии, които помагат на клиентите по целия свят да печатат, защитават и управляват информацията си ефективно с лекота, и добавена стойност. Комбинирайки новите технологии с експертни познания в индустрията, Lexmark намира пресечената точка между информацията на хартиен носител и в цивфров вид - в търговията на дребно, финансовите услуги, здравеопазването, производството, образованието, държавното управление и др.

Фирма Lexmark е основана през 1991 г. Тя е призната за световен лидер в технологичните решения за печат и управлявани печатни услуги от много от водещите компании за анализ на пазара в технологичната индустрия. Компания Lexmark продава своите продукти и услуги в повече от 170 страни. Седалището ѝ е в Лексингтън, щата Кентъки.

Търговски представител на Lexmark

СмартИСТ Солюшънс ЕООД
ул. Мануш войвода 1
1124, София,  България
Мария Гамейска
моб: +359 893 008 654
mariya.gameyska@smartistsolutions.com
www.lexmark.bg
www.smartistsolutions.com

Дистрибутори в България 


АЛСО БЪЛГАРИЯ ЕООД
бул. „Христофор Колумб“ 64
София Еърпорт Център,
Офис сграда А2 София 1592,България
Кети Бижева
тел.: +359 2 960 24 00
моб.: +359 884 507 068
имейл: Ketty.Bizeva@also.com
сайт: www.also.bg


ПОЛИКОМП ЕООД
ул. Боян Дамянов 9 София 1784,
България
Цветан Кокошков
тел.: +359 2 814 41 51
моб.: +359 888 809 417
имейл: tzvetan_kokoshkov@polycomp.bg

Галина Христова
тел.: +359 2 814 41 96
моб.: +359 888 463 857
имейл: galina_hristova@polycomp.bg
сайт: www.polycomp.bg

Дистрибутор на резервни части 


EAF COMPUTER SERVICE SUPPLIES GMBH
Borsigstr. 8, 47574 GOCH-GERMANY
Tel.: +49 (0) 28 23 93 13 - 0
Fax: +49 (0) 28 23 93 13 - 0
www.eaf-gmbh.de
E-Mail: printer_lexmark@eaf-gmbh.de


EET Group 
38 rue Mozart
92110 Clichy
Te: 01 41 27 21 00
Fax: 01 41 27 21 19
E-mail: sales@eet.eu
fr.eetgroup.com