Obaveštenje o privatnosti

Dobro došli na stranicu privatnosti kompanije Lexmark i hvala vam na interesovanju. Naš program privatnosti, Privacy@Lexmark, postoji da bi vam pomogao da razumete koje podatke o ličnosti možemo prikupiti i koje korake preduzimamo u cilju zaštite vaše privatnosti.  Kompanija Lexmark nastoji da dizajnira proizvode, usluge, procese i rešenja koja obezbeđuju pravilno rukovanje vašim podacima o ličnosti i njihovu adekvatnu zaštitu. U skladu sa tim, želimo da sledeći priznati principi privatnosti budu deo svega što radimo:

 • Transparentno obaveštenje i izbor na osnovu informacija
 • Primena u skladu sa zakonom
 • Pristup podacima
 • Integritet podataka
 • Smanjenje podataka
 • Bezbednost podataka
 • Ograničeno deljenje
 • Odgovornost za prenos podataka

Privacy@Lexmark je organizacija posvećena jednoj jedinoj svrsi a to je implementacija, promocija i održavanje korporativne kulture koje razume i poštuje vaše pravo na privatnost. Ako možemo da vam odgovorimo na neko pitanje ili vam pomognemo na bilo koji način, slobodno nam se obratite kao što je objašnjeno u nastavku.

S poštovanjem,
Vaš P@L tim.


Šta su podaci o ličnosti?

Kompanija Lexmark posmatra podatke o ličnosti u najširem smislu da bi na najbolji način zaštitila vašu privatnost. Uopšteno govoreći, pojam „Podaci o ličnosti“ predstavlja sve informacije koje se odnose na identifikovanu ili prepoznatljivu osobu (za razliku od kompanije ili organizacije). Prepoznatljiva osoba je ona osoba koja može da se identifikuje, direktno ili indirektno, pomoću imena, broja ličnog dokumenta, adrese, identifikacione oznake zaposlenog, radnog mesta ili broja telefona. Na primer, Jane Alvarez koja živi u ulici Lexmark 123, sa brojem telefona 859-123-4567, je prepoznatljiva osoba:  njeno ime, adresa i broj telefona su primeri podataka o ličnosti.  Druge vrste podataka o ličnosti mogu biti manje očigledne – kao što su IP adresa ili druge vrste identifikatora na mreži.

Šta je pokriveno ovim obaveštenjem?

Ovo obaveštenje pokriva sve podatke o ličnosti koji su prikupljeni tokom korišćenja naših veb-lokacija, naših proizvoda i usluga.  Ako se u bilo kom slučaju naše prakse privatnosti razlikuju od onih koje su objašnjene u ovom obaveštenju, mi ćemo vas o tome obavestiti u trenutku kada od vas zatražimo informacije.

Neke stranice na našim veb-lokacijama možda sadrže veze do veb-lokacija trećih strana. Mi ne podržavamo i nemamo kontrolu nad praksama privatnosti ili sadržajem takvih veb-lokacija. Preporučujemo da pažljivo pročitate obaveštenja o privatnost na svakoj lokaciji koju posećujete – uključujući i naše.

Neki proizvodi ili rešenja koje nudimo mogu biti zajednički brendirani ili ponuđeni zajedno sa proizvodima ili rešenjima drugih kompanija. Ovi proizvode i rešenja mogu imati druge zahteve za registraciju ili odredbe i uslove. Ako registrujete ili koristite te proizvode, i mi i druga kompanija možemo primiti informacije koje ste pružili. Iako smo mi pažljivi u izboru naših poslovnih partnera, mi ne odobravamo niti imamo kontrolu nad praksama privatnosti ili sadržajem bilo koje kompanije koja predstavlja treću stranu.

Kada prikupljamo podatke o ličnosti?

Podatke o ličnosti prikupljamo kada kontaktirate ili kada poslujete sa kompanijom Lexmark, npr. kada:

 • izvršite kupovinu proizvoda ili usluga;
 • registrujete proizvode;
 • zatražite podršku za proizvod;
 • zatražite preuzimanja softvera;
 • kreirate korisnički nalog (korisničko ime i lozinku);
 • zatražite informacije ili materijale (npr. uputstva ili biltene);
 • učestvujete u istraživanjima i procenama;
 • učestvujete u promotivnim akcijama, takmičenjima ili podelama poklona;
 • se prijavite za posao ili pošaljite rezime;
 • vi ili neko za koga radite stupi u ugovorni odnos s nama;
 • nam pošaljete pitanja ili komentare.

Koje vrste podataka o ličnosti prikupljamo?

Možemo prikupiti različite vrste podataka o ličnosti od vas, uključujući:

 • ime i prezime;
 • radno mesto i naziv kompanije;
 • adresu na kojoj imate prijavljeno prebivalište, na koju vam stižu računi ili druge fizičke adrese (uključujući ulicu, grad, državu/provinciju, poštanski broj);
 • adresu e-pošte;
 • broj telefona;
 • prethodno obrazovanje, radno iskustvo i posao za koji ste zainteresovani (odnosi se na informacije koje podnose oni koji se prijavljuju za zaposlenje);
 • svaki drugi identifikator koji dozvoljava kompaniji Lexmark da stupi u fizički kontakt sa vama ili da stupi u kontakt sa vama na mreži;
 • informacije koje od vas prikupimo na mreži i održavamo u vezi sa vašim nalogom, kao što su korisničko ime i lozinka;
 • ostale informacije koje nam pružate kada koristite našu veb-prodavnicu ili komunicirate s nama.

Možemo takođe da zabeležimo IP adresu koju koristite za povezivanje na internet. IP adresa je jedinstveni identifikator koji uređaji koriste za identifikaciju i međusobnu komunikaciju na internetu.

Za pregledanje sadržaja na našoj veb-lokaciji nije neophodno da nam dostavite podatke o ličnosti, ali mi prikupljamo određene informacije pomoću kolačića i drugih tehnologija koje su objašnjene u obaveštenju o kolačićima.

Ako do podataka o ličnosti dolazimo putem treće strane (na primer, od poslodavca), mi zahtevamo od treće strane da nam potvrdi da ima zakonska prava za prikupljanje i pružanje tih podataka.

Kompanija Lexmark ne vrši aktivno oglašavanje niti usmeravanje komunikacije ka deci niti namerno prikuplja njihove podatke. Podstičemo roditelje i staratelje da preuzmu aktivnu uloga u aktivnostima i interesovanjima njihove dece na mreži.

Kako koristimo informacije o vama?

Kao i sve kompanije, koristimo prikupljene podatke o ličnosti na više načina. Ovo su neki od primera:

 • za upravljanje našim veb-lokacijama;
 • za ispunjavanje vaših zahteva za informacijama;
 • za registrovanje vaših proizvoda;
 • za obradu vaše prijave za zaposlenje;
 • da bismo vam omogućili da učestvujete u takmičenjima i anketama;
 • za pružanje usluga i podršku,
 • za sprovođenje kupovine koju ste zatražili;
 • za praćenje vaših željenih postavki koje su vezane za naš kontakt s vama;
 • da bismo vam pružili podršku i održavanje za vaše Lexmark proizvode;
 • za ispunjavanje naših ugovornih obaveza sa vašom kompanijom.

Takođe koristimo vaše podatke o ličnosti za komuniciranje s vama. Možemo koristiti podatke o ličnosti za slanje određene obavezne uslužne komunikacije u koju spadaju pisma dobrodošlice, podsetnici za plaćanje, informacije o tehničkim pitanjima, upozorenja o bezbednosti, ažuriranja softvera i druge najave vezane za podršku.  Ako se odlučite da primate promotivni materijal, možemo koristiti vaše podatke o ličnosti za potvrdu tog izbora kada je to neophodno i za promociju i oglašavanje proizvoda, usluga i posebnih ponuda.

Podaci o ličnosti koje posedujemo mogu da se čuvaju, prenose, kombinuju sa drugim podacima i na drugi način obrađuju, sve u skladu sa našim principima o privatnosti

Vaša prava

Vaša prava koja se odnose na podatke o ličnosti će zavisi od nadležnosti i mogu da uključe:

 • Pravo da budete potpuno informisani o tome koje podatke prikupljamo, zašto ih prikupljamo i da li nameravamo da ih prenosimo.
 • Pravo da pristupite podacima i ispravite ili ažurirate greške;
 • Pravo na brisanje;
 • Pravo na obaveštenje;
 • Pravo na ograničavanje upotrebe podataka o ličnosti;
 • Pravo da date primedbu na neke vrste obrade.
 • Pravo da uložite žalbu odgovarajućem nadzornom organu.

Ako imate prebivalište u Evropskoj ekonomskoj uniji ili Švajcarskoj, pogledajte odeljak u nastavku, Pravo vezano za podatke o ličnosti u EU i Švajcarske.

Ako se naša upotreba podataka o ličnosti zasniva na vašem pristanku, možete ga povući u bilo kom trenutku tako što ćete nas kontaktirati pisanim putem kao što je navedeno u nastavku ili, po potrebi, putem Globalnog centra za željene postavke. Informisaćemo vas o posledicama povlačenja pristanka.

Kako da nam se obratite

Slobodno nam uputite pitanja ili zabrinutosti u vezi sa ovim obaveštenjem ili načinom na koji postupamo sa vašim podacima o ličnosti tako što ćete nas kontaktirati putem adrese e-pošte ili fizičkih adresa koje su navedene u nastavku. Da bi se obezbedio najefikasniji odgovor, naša preporuka je da koristite P@L adresu e-pošte. Kada primimo pismena pitanja i zabrinutosti, naša politika je da u najkraćem mogućem roku kontaktiramo pojedinačnog korisnika u vezi sa njegovim ili njenim zabrinutostima. Mi ćemo istražiti i pokušati da rešimo sva pitanja ili zabrinutosti u vezi s podacima o ličnosti ili našim programom privatnosti u skladu sa principima koji se nalaze u ovom obaveštenju.

E-pošta

privacy@lexmark.com

Poštom

Lexmark International Technology Kft.
Službenik za zaštitu podataka
Lechner Ödön fasor 8.
Millennium Tower III., 2nd floor
1095 Budapest
Mađarska.

Dodatne kontakt informacije

Takođe možete da kontaktirate lokalno predstavništvo kompanije Lexmark putem kontakt informacija koje su dostupne na svakoj veb-lokaciji kompanije Lexmark.

 

Kada nam se obratite, navedite ime, adresu, bilo koju adresu e-pošte koju ste nam dostavili na našoj veb-lokaciji (ili na više naših veb-lokacija) i opis okolnosti u okviru kojih ste dostavili podatke (na primer, za registraciju proizvoda, za primanje biltena, itd.). U cilju zaštite privatnosti i bezbednosti, pre preduzimanja bilo kakve radnje, takođe ćemo preduzeti neophodne korake da bismo potvrdili vaš identitet.

Promene ovog obaveštenja

Redovno proveravamo našu usaglašenost sa ovim Obaveštenjem o privatnosti. Ako promenimo ovo obaveštenje, ovde ćemo objaviti izmenjeno obaveštenje, zajedno sa datumom revizije. Ako su promene značajne, možemo objaviti obaveštenje na našoj početnoj stranici. Sve promene će se primenjivati od datuma revizije.


Naši principi privatnosti

U sledećim odeljcima detaljnije su objašnjeni naši principi privatnosti.

Obaveštenje o upotrebi podataka o ličnosti

Namera kompanije Lexmark je da bude potpuno transparentna u prikupljanju i upotrebi podataka o ličnosti. Pružamo obaveštenje kada prikupljamo podatke o ličnosti da bismo objasnili svrhu njihovog prikupljanja.  Ovo obaveštenje je namenjeno da vam pomogne da doneste odluku nakon informisanja. Ulažemo najveće napore da pružimo informacije i objašnjenja na jasan i praktičan način u svakom trenutku kada vam zatražimo podatke.

Pružamo obaveštenje u vezi sa vrstom podataka koje prikupljamo, načinom njihovog korišćenja, načinom na koji smo do njih došli (ako to već nije jasno), sa kim se oni mogu deliti i koliko će dugo biti zadržani. Primer može da se nađe u našem Globalnom centru za željene postavke. Ako nismo bili jasni ili ako imate pitanja ili zabrinutosti, slobodno nam se obratite.

Nećemo koristiti podatke u bilo koje druge svrhe osim onih koje su navedene u ovom obaveštenju. Ako se vi li vaš poslodavac odlučite za ugovorni ili drugi poslovni odnos sa kompanijom Lexmark, možemo vas kontaktirati u vezi sa tim poslovnim odnosom kada je to potrebno.

Većinu vremena, možete jednostavno odabrati da nam ne pružite podatke o ličnosti. Ako odaberete da nam ne pružite podatke o ličnosti koje vam zatražimo na mreži, možete i dalje da posećujete većinu naših veb-stranica, ali možda nećete moći da pristupite određenim opcijama, ponudama i uslugama koje uključuju naše interakcije s vama.

Primena u skladu sa zakonom

U zavisnosti od okolnosti u kojima prikupljamo podatke o ličnosti, upotreba i obrada tih podataka od strane kompanije Lexmark zasniva se na jednoj ili više sledećih stavki:

 • vaš pristanak;
 • ispunjavanje obaveze prema vama;
 • naša usaglašenost sa primenjivim zakonom, propisom ili drugom zakonskom obavezom;
 • potrebu za zaštitom vaših ili vitalnih interesa druge osobe; ili,
 • legitimnih interesa naše kompanije ili treće strane gde takvi interesi imaju prednost u odnosu na vaše lične interese, osnovna prava ili slobode.

Kompanija Lexmark često analizira svrhe u koje je sakupila podatke da bi se obezbedilo da naša kolekcija podataka podržava osnovana poslovne zahteve.

Pristup podacima

Vaši podaci o ličnosti pripadaju vama. Pružićemo vam onoliko pristupa i informacija koliko je dovoljno da biste ažurirali ili dopunili podatke o ličnosti koji su u našem posedu. Tamo gde je to primenjivo, takođe vam omogućavamo metod da povučete pristanak, zatražite kopiju ili prenesete podatke ili da čak izbrišete podatke o ličnosti. Imajte na umu da svaki takav zahtev mora da bude važeći i zakonit i da mi možemo da zahtevamo da nam dostavite dodatne informacije da bismo vam odgovorili na odgovarajući način. Mi će odgovoriti na svaki zahtev u skladu sa zakonom.

Integritet podataka

Kompanija Lexmark preduzima razumne mere kako bi se osigurala precizna, potpuna i trenutna obrada podataka o ličnosti tako što vas podstičemo da po potrebi ažurirate vaše podatke o ličnosti.

Trudimo se da vaši podaci o ličnosti budu uvek istiniti i kao takvi sačuvani. Primenili smo tehnologije, procese upravljanja i politike da bismo pomogli u održavanju tačnosti podataka. Omogućavamo pojedincima pristup sa ovlašćenjima za pregled i ispravku sopstvenih podataka o ličnosti.

Smanjenje podataka

Praksa kompanije Lexmark je da prikupi najmanju količinu podataka o ličnosti koja je potrebna za navedene svrhe. Takođe, naša politika je i zadržavanje podataka o ličnosti samo onoliko koliko je potrebno za ispunjavanje poslovne potrebe za koju su oni prikupljeni. Nakon što istekne poslovna potreba, podaci o ličnosti će biti rutinski obrisani. U nekim slučajevima, podaci o ličnosti se moraju zadržati duže nego što bilo ko od nas očekuje zbog pravnih obaveza.

Bezbednost podataka

Mi ozbiljno shvatamo poverenje koje nam dajete i naporno radimo da bismo u naše sisteme, proizvode i usluge ugradili bezbednost podataka. Uposlili smo globalni tim stručnjaka za bezbednost u svetu koji postavlja standarde i upravlja primenom velikog broja bezbednosnih politika kompanije.

Da bi vaše podatke o ličnosti zaštitili od neovlašćenog pristupa, pogrešne upotrebe, otkrivanja ili izmene, primenili smo odgovarajuće fizičke, tehničke, organizacione i administrativne mere.

Proizvodi i usluge kompanije Lexmark dizajnirani su sa posebnom brigom u pogledu privatnosti i bezbednosti korišćenjem testiranih metodologija kao što su Bezbedan razvojni životni ciklus i Procene uticaja na privatnost. Naši uređaji godinu za godinom primaju svetska priznanja za robusne bezbednosne opcije i naša organizacija je primila sertifikate koji se tiču bezbednosti, kao što je ISO 27001.

Deljenje podataka

Vaši podaci o ličnosti su poverljivi i tako se odnosimo prema njima. Nećemo prodavati, iznajmljivati, trgovati niti davati u zakup drugima vaše podatke o ličnosti. Bez vaše dozvole, mi nećemo koristiti niti deliti podatke o ličnosti na načine koji nisu u vezi sa onima koje smo opisali u vreme kada ste nam pružili podatke niti na načine koji nisu opisani u ugovoru o kontrolisanju. Angažujemo pružaoce usluga i dobavljače („agenti“) da izvrše neke funkcije u naše ime. Na primer, ovi agenti mogu da vam isporuče proizvode, obezbede servis proizvoda ili podršku, da održavaju naše informacione sisteme i mogu da nam pomognu u legitimnim marketinškim i komunikacionim inicijativama. Tim agentima će biti dozvoljeno da obrade podatke o ličnosti samo u onoj meri koja je neophodna za pružanje usluge koja je navedena od strane kompanije Lexmark. Od njih se zahteva održavanje poverljivosti informacija i zabranjeno im je korišćenje podataka u bilo kakve druge svrhe. Svaki agent će morati da potpiše pisane odredbe kompanije Lexmark koje od njega zahtevaju rad u skladu sa uslovima koji ne štite ništa manje od standarda privatnosti same kompanije Lexmark.

Prenosi preko granice

Mi smo globalna organizacija sa predstavništvima i klijentima širom sveta. Za efikasno upravljanje našim poslovanjem i u vašem najboljem interesu, sve vrste podataka – ne samo podaci o ličnosti – mogu da se prenose i njima mogu pristupiti Lexmark entiteti u celom svetu na osnovu ovog Obaveštenja o privatnosti i u skladu sa međunarodnim standardima o privatnosti podataka.

EU i Švajcarska

Možemo u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti EU i primenljivim lokalnim zakonima vršiti skladištenje, prenos i obradu ličnih podataka u Sjedinjenim Američkim Državama ili drugim zemljama u kojima imamo predstavništva. Korišćenjem našeg veb sajta ili usluga, pristajete na bilo kakav prenos informacija van vaše zemlje. Kada je reč o prenosu podataka o ličnosti izvan EU, uspostavili smo odgovarajuće sporazume za prenos podataka na osnovu standardnih klauzula za zaštitu podataka koje je usvojila komisija EU u skladu sa primenljivim zakonima (pogledajte npr. član 46 (2) (c) GDPR odredbe, kao i odluku komisije EU 2010/87 od 5. februara 2010. godine u pogledu standardnih ugovornih odredbi za prenos lični podataka onima koji su zaduženi za njihovu obradu, a koji se nalaze u trećim zemljama).

1. Prava u pogledu podataka o ličnosti - Evropska Unija ili Švajcarska

Ako se vaši podaci o ličnosti obrađuju od strane kompanije Lexmark, vi ste predmet podataka u smislu Opšte odredbe o zaštiti podataka EU („GDPR“) i Švajcarskog zakona i imate sledeća prava prema kompaniji Lexmark kao kontroloru:

 • Prava pristupa

Imate pravo da dobijete potvrdu od strane kompanije Lexmark da li su ili ne vaši podaci o ličnosti predmet naše obrade.

Ako je to slučaj, možete zahtevati da vam kompanija Lexmark pruži sledeće informacije:

 • a. svrhu obrade vaših podataka o ličnosti;
 • b. kategorije podataka o ličnosti o kojima se radi;
 • c. primaoce ili kategorije primalaca kojima su ili kojima će biti otkriveni vaši podaci o ličnosti;
 • d. očekivani vremenski period u kom će vaši podaci o ličnosti biti skladišteni, ili, ako se takva informacija ne može dati, kriterijum koji je korišćen za određivanje tog vremenskog perioda;
 • e. postojanje prava da se zahteva od kompanije Lexmark ispravljanje ili brisanje podataka o ličnosti ili ograničavanje obrade ili prava da se uloži primedba na takvu obradu;
 • f. postojanje prava da se zahteva od kompanije Lexmark ispravljanje ili brisanje podataka o ličnosti ili ograničavanje obrade ili prava da se uloži primedba na takvu obradu;
 • g. postojanje prava za ulaganje žalbe nadzornom organu; gde se podaci o ličnosti ne prikupljaju od vas kao predmeta podataka, sve dostupne informacije prema njihovom izvoru;
 • h. postojanje automatskog donošenja odluka, uključujući profilisanje i, barem u tim slučajevima, značajne informacije o uključenoj logici, kao i značaj i očekivane posledice takve obrade za vas.

Imate pravo da vam se pruže informacije o tome da li će vaši podaci o ličnosti biti preneti u bilo koju treću zemlju ili međunarodnu organizaciju. U tom slučaju, možete da zahtevate da budete obavešteni o bilo kom odgovarajućem osiguranju koje se aktivira u vezi sa takvim prenosom.

2. Pravo na ispravku

Imate pravo na ispravku i/ili kompletiranje podataka o ličnosti od strane kompanije Lexmark, ako su podaci o ličnosti su neispravni ili nepotpuni.

3. Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo na ograničenu obradu vaših podataka o ličnosti u sledećim uslovima:

 • osporavate tačnost podataka o ličnosti u periodu koji omogućava kompaniji Lexmark da proveri tačnost podataka o ličnosti;
 • obrada je nezakonita i protivite se brisanju podataka o ličnosti i umesto toga tražite ograničavanje njihove upotrebe;
 • kompaniji Lexmark više nisu potrebni podaci o ličnosti u svrhu obrade, ali su vama potrebni za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu zakonskih prava ili zahteva;
 • uložili ste prigovor i još uvek nije odlučeno da li kompanija Lexmark, kao kontrolor, ima zakonskog osnova da poništi vaša prava

Ako je obrada vaših podataka o ličnosti ograničena, ti podaci o ličnosti mogu  osim u slučaju skladištenja  da se obrađuju samo uz vaš pristanak, ili u svrhe uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane zakonskih prava ili zahteva, ili za zaštitu od prava drugog fizičkog lica ili pravnog entiteta, ili u slučaju da se radi o informacijama od javnog značaja.

Ako je obrada ograničena u bilo kom od gore pomenutih uslova, bićete obavešteni od strane kompanije Lexmark pre nego što se ograničenje podigne.

4. Pravo na brisanje

Imate pravo da zahtevate da kompanija Lexmark obriše vaše podatke o ličnosti bez odlaganja ako je prisutan jedan od sledećih osnova:

 • podaci o ličnosti više nisu potrebni za svrhe u koje su prikupljeni ili se inače obrađuju;
 • povukli ste vaš pristanak na osnovu toga koji podaci se obrađuju i tamo gde nema drugog pravnog osnova za obradu vaših podataka o ličnosti;
 • protivite se obradi podataka o ličnosti i nema jačih legitimnih osnova za obradu podataka o ličnosti;
 • podaci o ličnosti su nezakonito obrađeni;
 • podaci o ličnosti moraju da se izbrišu zbog usaglašenosti sa zakonskom obavezom kojoj podleže kompanija Lexmark kao kontrolor; ili
 • podaci o ličnosti su prikupljeni u odnosu na ponuđene usluge informacionog društva.

Ako je kompanija Lexmark vaše podatke o ličnosti učinila javno dostupnim i u obavezi je da obriše podatke o ličnosti, kompanija Lexmark, uzimajući u obzir dostupne tehnologije i troškove implementacije, mora da preduzme značajne korake, uključujući tehničke mere, kojim će obavestiti treće strane koje obrađuju vaše podatke o ličnosti da ste zatražili da oni izbrišu sve veze ka tim podacima o ličnosti, njihovim kopijama ili replikacijama.

Ne postoji pravo na brisanje ako je, i u meri u kojoj je, obrada neophodna:

 • za ostvarivanje slobode izražavanja i informisanja;
 • za usaglašenost sa pravnom obavezom koja zahteva obradu u skladu sa primenljivim zakonima kojima podleže kompanija Lexmark kao kontrolor, ili za vršenje zadatka koji se sprovodi u javnom interesu, ili u vršenju službenog ovlašćenja koje ima kompanija Lexmark kao kontrolor;
 • iz razloga od javnog značaja u oblasti javnog zdravlja;
 • u svrhe arhiviranja u oblasti od javnog značaja; ili
 • za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu bilo kog zakonskog prava ili zahteva.

5. Pravo na obaveštenje

Ako ste ostvarili pravo na ispravku, brisanje ili ograničavanje obrade, kompanija Lexmark mora obavestiti sve primaoce kojima su dostavljeni vaši podaci o ličnosti o toj ispravci, brisanju ili ograničavanju obrade, osim ako se ispostavi da je to nemoguće ili bi bilo povezano sa disproporcionalnim naporima i troškovima.

Imate pravo da budete obavešteni o tim primaocima od strane kompanije Lexmark.

6. Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da primite, u struktuiranom, uobičajeno korišćenom, i mašinski čitljivom formatu, podatke o ličnosti koje ste pružili kompaniji Lexmark. Pored toga, imate pravo na prenos tih podataka drugom kontroloru bez ometanja, pod uslovom da:

 • se obrada zasniva na pristanku ili na ugovoru; i
 • se obrada vrši automatskim putem.

Kod ostvarivanja prava na prenosivost podataka, takođe imate i pravo na direktan prenos vaših podataka o ličnosti sa jednog kontrolora na drugog, ako je to tehnički izvodljivo. Bilo kakvo ostvarivanje prava na prenosivost podataka ne sme negativno uticati na slobode ili prava trećih lica.

Pravo na prenosivost podataka se ne primenjuje na obradu podataka o ličnosti koji su neophodni za obavljanje zadatka koji se izvršava u javnom interesu ili za vršenje službene dužnosti samog kontrolora.

7. Pravo na opoziv pristanka za obradu podataka

Imate pravo da u bilo kom trenutku opozovete pristanak za obradu podataka o ličnosti. Opoziv pristanka neće uticati na zakonitost obrade podataka koja se dogodila pre opoziva.

8. Pravo na ulaganje žalbe nadzornom organu

Bez obzira na bilo koje druge administrativne ili pravne lekove koji su vam dostupni, imate pravo da uložite žalbu nadzornom organu, posebno u zemlji u kojoj se nalazi vaše stalno prebivalište ili radno mesto ili gde je došlo do navodnog kršenja, ako po vašem mišljenju obrada podataka o ličnosti krši primenljivi zakon.