Adatvédelmi Szabályzat

Az Ön adatainak védelme fontos a Lexmark Magyarország Kft számára. Tisztában vagyunk azzal, hogy a velünk megosztott személyes adatai vonatkozásában megfelelő védelmet és kezelést vár el. Annak érdekében, hogy ebben segítségére legyünk, a jelen Adatvédelmi Szabályzatban ismertetjük az online információkra vonatkozó gyakorlatunkat, továbbá azokat a választási lehetőségeket, amelyek az Ön rendelkezésére állnak azzal kapcsoltban, hogy milyen módon gyűjthetjük és kezelhetjük az Önre vonatkozó személyes információkat.

Az oldalainkon és szolgáltatásainkon keresztül megszerzett személyes adatok tárolása és kezelése az Egyesült Államokban és Franciaországban történhet. Az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban azokban az országokban is sor kerülhet ezen adatok tárolására, illetve kezelésére, ahol társult vállalkozásaink, leányvállalataink vagy megbízottjaink létesítménnyel rendelkeznek. Bármely oldalunk vagy szolgáltatásunk használatával Ön hozzájárul az ilyen külföldre történő adattovábbításhoz. A személyes adatok és egyéb adatok az Egyesült Államokba történő továbbítását illetően megfelelő cégcsoporton belüli adatfeldolgozásra vonatkozó megállapodásokat hoztunk létre, ezáltal biztosítjuk az adatok megfelelő szintű védelmét (a Bizottság 2010. február 5. napján kelt 2010/87/EU határozatára alapján, amely a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a személyes adatok harmadik országbeli adatfeldolgozók részére történő továbbítására vonatkozó általános szerződési feltételekről szól).

Az Adatvédelmi Szabályzat hatálya alá tartozó oldalak

Jelen Adatvédelmi Szabályzat valamennyi európai, közel-keleti és afrikai („EMEA”) ország területén alkalmazandó, különös tekintettel az EMEA országokban elérhető Lexmark.com oldalakra.

A honlapjainkon közzétett harmadik országok lakosai részére szóló adatvédelmi szabályzatok, az ott alkalmazandó jogszabályokra és az oldalak helyi sajátosságaira tekintettel a jelen adatvédelmi szabályzattól eltérő rendelkezéseket tartalmazhatnak.

Az általunk gyűjtött információk

Jelen Adatvédelmi Szabályzat valamennyi általunk gyűjtött vagy a részünkre (illetve a nevünkben eljáró alaposan kiválasztott harmadik személyek részére) megküldött adatra kiterjed. „Személyes adat” minden olyan adat, amely egy meghatározott, vagy meghatározható természetes személyre vonatkozik. Nem szükséges személyes adatot a rendelkezésünkre bocsátania ahhoz, hogy csak böngéssze oldalunkat.

Az alábbi esetekben kerül sor adatgyűjtésre:

 • ·szolgáltatás vagy termék vásárlása;
 • · termék online regisztrációja;
 • ·valamely termékkel kapcsolatos támogatás igénylése;
 • ·szoftver letöltése;
 •  felhasználói fiók létrehozatala (felhasználónév és jelszó);
 •  tájékoztatás vagy kiegészítő anyagok igénylése (pl. hivatalos ismertetők, hírlevelek); 
 •  felmérésekben és közvélemény-kutatásban való részvétel;
 • promóciókban, versenyeken és ajándékprogramokban való részvétel;
 • állásjelentkezés, ill. önéletrajz benyújtása során;
 • kérdések és hozzászólások megküldése esetén.

Az általunk gyűjtött személyes adatok a következőket tartalmazhatják: 

 • vezeték- és keresztnév;
 • beosztás és cégnév;
 • lakcím, számlázási cím és egyéb fizikai azonosításra alkalmas cím (beleértve utcanév, város, megye, irányítószám);
 • e-mail cím;
 • telefonszám;
 • képzési adatok, munkatapasztalat, munkaköri érdeklődés (elektronikus úton benyújtott állásjelentkezések esetén);
 • bármely további azonosító, amely lehetővé teszi a Lexmark számára az Önnel történő fizikai vagy online kapcsolatfelvételt;
 • bármely olyan adat, amelyet az Ön felhasználói fiókjával kapcsolatosan online gyűjtünk és kezelünk, mint például az Ön felhasználóneve és jelszava;
 • bármely olyan további adat, amelyet a webshop használata során vagy a velünk történő kapcsolatfelvétel során Ön számunkra hozzáférhetővé tesz.

 

Rögzíthetjük továbbá az Internethez történő kapcsolódás céljára használt IP címét is. Az IP cím olyan egyedi azonosító, amelyet az eszközök az Interneten egymás felismerésére és az egymással történő kommunikáció céljára használnak.

Az adatok felhasználása

Az általunk gyűjtött személyes adatokat az oldalaink működtetése, az Ön által kért információk nyújtása, termékregisztráció, állásjelentkezések feldolgozása, promóciós anyagok küldése, játékokban és felméréseken való részvétel, terméktámogatás és az Ön által kért tranzakciók teljesítése érdekében használjuk fel. Ezen felhasználások egyúttal magukba foglalják az ügyfélkiszolgálás hatékonyabbá tételét; az oldalak és a szolgáltatások használatának megkönnyítését azáltal, hogy nem szükséges ugyanazon adatokat ismételten megadni; a termékeink, szolgáltatásaink és megoldásaink fejlesztése érdekében végrehajtott kutatást és elemzést; valamint az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban az Ön érdeklődésének megfelelő, testre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítését.

A személyes adatait az Önnel való kapcsolattartás céljára is felhasználjuk. E körben küldhetünk Önnek olyan közleményeket, amelyek küldése kötelező, mint például üdvözlő levelek, számlaértesítő, technikai szolgáltatásokkal kapcsolatos információ, illetve a terméktámogatással kapcsolatos közlemények. Egyes szolgáltatásaink bizonyos időközönként küldhetnek Önnek ún. tagsági leveleket, amelyek a szolgáltatás részét képezik. Továbbá kapcsolatba léphetünk Önnel abból a célból is, hogy tájékoztassuk Önt az általunk vagy a társult vállalkozásaink által elérhetővé tett új termékekről és szolgáltatásokról.

Amennyiben hozzájárult ahhoz, hogy az Ön részére promóciós reklámanyagokat küldjünk, személyes adatait felhasználhatjuk (azok nyilvánosságra hozatala nélkül) az Ön érdeklődésének megfelelő, általunk és/vagy a társult vállalkozásaink által elérhető további termékek, szolgáltatások vagy különleges ajánlatok reklámozása és értékesítése céljából.

Bármikor visszavonhatja a hozzájárulását bizonyos jogszabályi, illetve szerződésben szabályozott korlátok között és megfelelő határidő biztosításával. Amennyiben vissza kívánja vonni hozzájárulását, a következő e-mail címen vegye fel velünk a kapcsolatot: privacy.hu@lexmark.com. A hozzájárulás visszavonásának következményeiről tájékoztatni fogjuk.

Az online gyűjtött adatokat, az Ön által más módokon rendelkezésünkre bocsátott adatokkal összekapcsolhatjuk. Ilyen adatok többek között a termékregisztráció során, az ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetések során, a „Kapcsolódj” („Connect”) illetve a „Jutalmak” („Rewards”) programok során, valamint a kereskedelmi vásárokon megadott adatok.

Sütik (Cookie-k)

A süti (cookie) olyan kisméretű adat, amely gyakran azonosítót is tartalmaz és amelyet egy adott honlap szervere küld az Ön számítógépe vagy mobiltelefonja böngészője részére, amely ezt követően tárolásra kerül az alkalmazott eszközön.  Bármelyik honlap küldhet sütiket az Ön böngészőjének, amennyiben a böngésző-beállítások ezt lehetővé teszik, azonban (személyes adatai védelme érdekében) a böngészője egy adott honlap számára csak azokhoz a sütikhez enged hozzáférést, amelyeket az adott honlap küldött korábban Önnek, de nem enged hozzáférést azon sütikhez, amelyeket más honlapok küldtek Önnek. A sütik az Ön online preferenciáit tárolják és lehetővé teszik, hogy honlapjainkat az Ön igényeihez igazítsuk.

A honlapunk sütiket alkalmaz. Amennyiben böngészőjében a sütik letiltását választja, honlapjainkon bizonyos szolgáltatások elérhetetlenné válhatnak az Ön számára. A webes forgalom, statisztika, „click-through” reklámok és az oldalunkon lévő egyéb tevékenység figyelemmel kísérése céljából további harmadik személyeket veszünk igénybe. Amennyiben erre engedélyt adunk, ezen harmadik személyek a honlapunk használatának értékelésére felhasználhatják a sütijeinket, web-naplóinkat, webes jelzőket, továbbá más megfigyelő technológiákat alkalmazhatnak.

A HTML-formátumú e-mail hírleveleink tartalmazhatnak webes jelzőket is annak felmérése érdekében, hogy hány hírlevelet (vagy bizonyos cikket, linket stb.) tekintenek meg.

A jelenlegi böngészők a közvetlen és a harmadik féltől származó sütik elhelyezése és ezek kezelése ideje tekintetében fokozott felhasználói szabályozást tesznek lehetővé. A sütik kezelésére vonatkozó, Ön számára elérhető lehetőségekről további információt az internetes böngészője Segítség (Help) menüpontja alatt, a „sütik” („cookies”) szóra keresve találhat.

Az Ön adatainak megosztásának módja

Az Ön személyes adatait bizalmasan kezeljük. Személyes adatait nem értékesítjük vagy adjuk ki másoknak. Személyes adatait nem használjuk fel vagy osztjuk meg olyan módon, amely eltér az adatainak megadásakor meghatározott módoktól, kivéve, ha ehhez hozzájárul. Szolgáltatókat és vállalkozókat („ügynökök”) bízunk meg annak érdekében, hogy nevünkben bizonyos feladatokat végrehajtsanak. Például, ezek az ügynökök termékeket kézbesíthetnek, szolgáltatást nyújthatnak Önnek, informatikai rendszereinket üzemben tarthatják, továbbá marketing és kommunikációs ötletekkel segíthetnek bennünket. Ezek az ügynökök kizárólag azokat a személyes adatokat kapják meg tőlünk, amelyek szolgáltatásaik nyújtásához szükségesek. Ezek az ügynökök kötelesek a nevünkben megkapott adatok bizalmasságát megőrizni és nem használhatják azokat semmilyen más célra.

Egyes termékeink ún. co-branded termékek lehetnek, amelyeket olyan társaságokkal együtt kínáljuk, amelyek nem társult vállalkozásaink. Amennyiben e termékeket regisztrálja, úgy az Ön által megadott adatokat mind mi, mind pedig a másik társaság is megkaphatja.

Az Ön személyes adataihoz hozzáférhetünk és/vagy az Ön személyes adatait megoszthatjuk, amennyiben azt állapítjuk meg, hogy az (a) a ránk vonatkozó jogszabályoknak vagy eljárásoknak való megfeleléshez; (b) a rendvédelmi vagy állami szervek adatszolgáltatás iránti kérelmeinek teljesítéséhez; (c) jogaink vagy tulajdonunk (ideértve szerződéseink érvényesítését is) megóvása érdekében; vagy (d) a munkavállalóink vagy társadalom tagjainak személyes biztonságának sürgős helyzetben történő megóvása érdekében szükséges.

Társaságunk vagy társult vállalkozásaink egy másik társasággal egyesülhet/egyesülhetnek, egy másik társaság által felvásárlásra kerülhet/kerülhetnek, társaságunk vagy társult vállalkozásaink meghatározott tulajdoni részét egy másik társaság megszerezheti vagy egy másik társaság meghatározott tulajdoni részét társaságunk vagy társult vállalkozásaink megszerezheti/megszerezhetik. Ilyen típusú tranzakciók esetén megfelelő védelmet biztosítunk a személyes adatok részére.

Az Ön választási lehetőségei

Eldöntheti, hogy a személyes adatait számunkra meg kívánja-e adni vagy sem. Valamennyi adatgyűjtéskor az Ön részére küldött értesítés elmagyarázza az adatgyűjtés célját és segít Önnek ezen döntés meghozatalában. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy nem kívánja megadni az általunk online kért személyes adatokat, úgy Ön a továbbiakban is meglátogathatja legtöbb honlapunkat, azonban előfordulhat, hogy bizonyos, az Önnel való kommunikációt is magukba foglaló lehetőségeket, ajánlatokat és szolgáltatásokat nem vehet majd igénybe. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy velünk vagy a cégcsoporthoz tartozó valamely társaságunkkal valamilyen viszonyt, úgy mint szerződéses vagy más üzleti viszonyt, kíván létesíteni, úgy természetesen a továbbiakban is meg fogjuk keresni ezen üzleti viszonnyal kapcsolatban.

Lehetőséget biztosítunk Önnek annak eldöntésére, hogy kívánja-e, hogy személyes adatait (a) harmadik, nem ügynöknek minősülő személyek megismerjék vagy (b) az eredetileg meghatározott adatgyűjtési céltól eltérő célra vagy olyan célra használjuk fel, amelyet Ön később engedélyezett. Megfelelő megoldásokat biztosítunk Önnek annak érdekében, hogy az adatgyűjtési pontoknál vagy más módon a döntését gyakorolhassa.

Ezek a döntések nem alkalmazandóak a Lexmarktól elsődlegesen megrendelésekkel, szerződésekkel, terméktámogatással, termékbiztonsági figyelmeztetésekkel, szoftver-frissítésekkel vagy más adminisztrációs és tranzakciós célokkal összefüggő küldeményekkel/értesítésekkel kapcsolatban.

Személyes adatainak naprakészen tartása

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait pontosan rögzítsük. Olyan technológiákat, eljárásokat és szabályzatokat alkalmazunk, melyek az adatok pontosságának a fenntartását hivatottak elősegíteni. Az adatalanyok részére megfelelő hozzáférést biztosítunk annak érdekében, hogy a személyes adataikat megtekinthessék és kijavíthassák. A szükséges javítások megvalósítása érdekében megtesszük a megfelelő lépéseket. Az Ön személyes adatainak és biztonságának megóvása érdekében minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatokhoz való hozzáférés engedélyezése vagy azok módosítása előtt az Ön személyazonosságát ellenőrizzük.

Személyes adatainak biztonságos kezelése

Komolyan vesszük az Ön bizalmát, amellyel megtisztel bennünket. Annak érdekében, hogy személyes adatait az engedély nélküli hozzáféréstől, felhasználástól, nyilvánosságra hozataltól vagy megváltoztatástól megóvjuk, megfelelő fizikai, technikai és adminisztrációs intézkedéseket alkalmazunk. A fizikai biztonság úgy lett kialakítva, hogy védelmet biztosítson az adatbázisokat kezelő eszközökhöz, valamint a dokumentumok nyomtatott verzióihoz történő jogosulatlan hozzáféréssel szemben. Az elektronikus biztonsági intézkedések, úgy mint tűzfalak, hozzáférési korlátozások és kódolás, védelmet nyújtanak a hackeléssel vagy más jogosulatlan hozzáféréssel szemben. A Lexmark a személyes adatokhoz való hozzáférést korlátozza azon társaságunknál dolgozó személyekre, illetve ügynökeinkre, akiknek feladatai összefüggenek a személyes adatok tárolásával és kezelésével .

Az Ön személyes adatainak megőrzése

Személyes adatait addig őrizzük meg, ameddig azok az adatkezelési cél(ok) megvalósításához és a vonatkozó jogszabályoknak való megfeleléshez ésszerűen szükségesek, valamint ameddig az Ön ezen célra/célokra adott hozzájárulása az Ön és a köztünk fennálló jogviszony megszűnését követően érvényes marad.

Jogérvényesítés

Rendszeresen meg fogjuk vizsgálni a jelen Adatkezelési Szabályzatunkat való megfelelőségünket. Kérjük, hogy a jelen szabályzattal vagy az adatkezelésünkkel kapcsolatos bármely kérdésével vagy észrevételével forduljon hozzánk bizalommal a lent megjelölt linken vagy postacímen keresztül. Amennyiben erre a címre írásbeli kérdés vagy észrevétel érkezik, úgy a szabályzatunk szerint az egyéni felhasználóval lépünk kapcsolatba az észrevételével kapcsolatban. Megvizsgáljuk és igyekszünk megoldani a személyes adatoknak a jelen szabályzat elveivel összhangban történő felhasználásával és megosztásával kapcsolatos észrevételeket.

Gyermekek személyes adatainak védelme

Nem gyűjtünk tudatosan 13 éven aluli gyermekektől személyes adatokat és honlapjaink nem célozzák meg a 13 éven aluli gyermekeket. Arra bíztatjuk a szülőket és a törvényes képviselőket, hogy aktívan kövessék gyermekük internetes tevékenységét és érdeklődését.

Linkek más oldalakhoz

Honlapjaink egyes oldalai harmadik személyek honlapjaira mutató linkeket tartalmazhatnak. Nem támogatjuk és nem tudjuk ellenőrizni ezen honlapok adatvédelmi gyakorlatát, illetve tartalmát. Javasoljuk, hogy olvassa el valamennyi Ön által látogatott honlap adatvédelmi szabályzatát.

Kapcsolatfelvétel módja az adataihoz való hozzáférés, azok ellenőrzése vagy kijavítása érdekében

Megfelelő lépéseket teszünk annak érdekében, hogy nyilvántartásai teljesek, hatályosak és pontosak legyenek. Amennyiben kapcsolatba kíván velünk lépni, személyes adataihoz hozzá kíván férni, azokat szeretné frissíteni vagy kijavítani, úgy bármikor kapcsolatba léphet velünk, illetve írhat  nekünk:

e-mailen keresztül

privacy.hu@lexmark.com

vagy

a következő postacímen keresztül

EMEA Privacy Policy Lexmark
Lexmark International Technology Kft.
Lechner Ödön fasor 8.
Millennium Tower III., 2nd floor
1095 Budapest
Magyarország

Kérjük, hogy amikor kapcsolatba lép velünk adja meg nevét, lakcímét, bármely Ön által a honlapunkon/honlapjainkon megadott e-mail címet és az adatok megadása körülményeinek leírását (például termékregisztráció, hírlevélre feliratkozás). Minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt személyes adataiban történő változásokat átvezessük amilyen gyorsan csak lehetséges. Személyes adatainak védelme érdekében megtesszük a megfelelő lépéseket, hogy az általunk kezelt adatokhoz való hozzáférés vagy az azokban történő javítás megtörténte előtt az Ön személyazonosságát ellenőrizzük.

Hozzájárulás

Ezen honlap használatával Ön a jelen Adatvédelmi Szabályzat feltételeit elfogadja. Amennyiben úgy dönt, hogy ezen feltételeket nem kívánja elfogadni, akkor kérjük, hogy ne osszon meg semmilyen személyes adatot ezen a honlapon.

Jelen szabályzat módosítása

Amennyiben jelen szabályzatot módosítjuk, a módosított szabályzatot a módosítás dátumával együtt itt tesszük közzé. Amennyiben jelentősen módosítjuk a szabályzatot, a honlapunk főoldalán erre vonatkozó értesítést is közzétehetünk. Valamennyi változtatás a módosítás napjától hatályos.

Lexmark, Απρίλιος 2017