Nyomtatható oldalak száma az ISO szerint | Lexmark Magyarország

Nyomtatható oldalak száma az ISO szerint

Háttér

2006 decemberében a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) új szabványokat fogadott el a tintapatronok (ISO/IEC 24711) és a színes festékkazetták (ISO/IEC 19798) oldalkapacitásának mérésére. Az új szabványok az egyszínű festékkazetták kapacitásáról szóló, 2004 júniusában kiadott ISO/IEC 19752 szabványt egészítik ki.

A tintapatronok és festékkazetták kapacitásáról szóló ISO szabványok világosan lefektetik a kapacitást befolyásoló legfontosabb jellemzőket, és robusztus statisztikai elemzést alkalmaznak az eredmények meghatározásához. Mostantól minden nyomtatógyártó ugyanazokat a módszereket használhatja a kazetták kapacitásának mérésére.

Az ISO/IEC szabványokról részletes információ a www.iso.org/jtc1/sc28 weblapon érhető el.

Mi az oldalkapacitás?

Az oldalkapacitás a nyomtatókazettával nyomtatható oldalak teljes száma. Mostanáig a nyomtatógyártók különböző módszerekkel mérték a kazetták kapacitását, ami megnehezítette a márkák közötti összehasonlítást. Ezért az ISO, a Lexmarkkal és más nyomtatógyártókkal együttműködésben új szabványokat dolgozott ki az oldalkapacitás méréséhez. Az ISO 2006. december 16-án fogadta el az új szabványt a tintapatronok (ISO/IEC 24711) és a színes festékkazetták (ISO/IEC 19798) oldalkapacitásának méréséhez. Az új szabványok az egyszínű festékkazetták kapacitásáról szóló, 2004 júniusában kiadott ISO/IEC 19752 szabványt egészítik ki.

Az ISO kapacitás és a tényleges kapacitás közötti különbség

Mivel az ISO kapacitástesztje egy szabályozott teszt, ezért a tényleges használat során a vásárló valószínűleg nem tudja megismételni az ISO kapacitástesztjében fennálló használati körülményeket és paramétereket. Ennek eredményeként a tényleges oldalkapacitás jelentősen nagyobb vagy kisebb is lehet, olyan tényezőktől függően, mint az oldallefedettség, a nyomtatási feladat mérete, a hordozótípus, a környezeti körülmények, az életciklus végének definíciója, valamint a két- és egyoldalas nyomtatás. [Az ISO kapacitásteszt eredménye hasonló az autók névleges üzemanyag-fogyasztásához. A névleges üzemanyag-fogyasztás hasznos lehet a különböző autók fogyasztásának összevetésekor, azonban nem feltétlenül alkalmas az átlagos fogyasztás megjósolására. A tényleges fogyasztást befolyásolja, hogy hogyan és hol vezet, a jármű állapota, az üzemanyagok közötti eltérések, valamint egyéb tényezők.]

ISO/IEC/9752 Standard Test Page

1. ábra: ISO/IEC/9752 Szabványos tesztoldal

Az iparági tanulmányok alapján a fekete-fehér oldalak esetén az átlagos oldallefedettség, azaz az oldalak festéket tartalmazó részeinek százalékaránya 4 és 5% között van. Az 1. ábra az ISO/ IEC 19752 szabványhoz használt, kb. 5%-os fedettségű tesztoldalt mutatja. A színes nyomtatás jellemzően nagyobb oldallefedettséggel jár. Ezért az ISO/ IEC 19798 és 24711 szabványhoz használt 5 szabványos oldal (2. ábra) szöveget és grafikát egyaránt tartalmaz, illetve kb. 20%-os lefedettséggel rendelkezik (5-5% a fekete és a három szín – ciánkék, bíborvörös és sárga – esetében). Ha az Ön által nyomtatott átlagos oldal lefedettsége jelentősen nagyobb, mint az ISO szabványos oldal(ak)é, akkor a tényleges oldalkapacitás várhatóan elmarad a jelzett oldalkapacitástól. Ezenkívül, habár a nyomtatókazetták kapacitására az oldallefedettség van a legkézenfekvőbb hatással, más tényezők is legalább ekkora szerepet tölthetnek be.

Five page color test suite specified by ISO/IEC 19789 standard for yield testing

2. ábra: Az ISO/IEC 19798 szabvány által a kapacitásteszteléshez definiált 5 oldalas színes tesztcsomag

Miért olyan fontosak az oldalkapacitás-szabványok?

Az oldalkapacitás-szabványok segítségével vásárláskor megalapozott döntést hozhat, mivel objektíven és pontosan felmérheti a nyomtatókazetták kapacitását. A tintapatronok és festékkazetták kapacitásáról szóló új ISO szabványok világosan lefektetik az oldalkapacitást befolyásoló legfontosabb jellemzőket, és robusztus statisztikai elemzést alkalmaznak, hogy minden gyártó ugyanazokat a módszereket használhassa a kapacitásméréshez.

Hogyan hajtják végre a teszteket?

Az ISO/IEC 24711 és 19798 specifikáció kimondja, hogy az oldalkapacitást szabványos csomaggal kell meghatározni, a nyomtatásnak pedig szabályozott környezetben, a nyomató alapértelmezett beállításaival kell történnie. Mivel a nyomtató környezete befolyásolhatja az oldalkapacitást, ezért a tesztkörnyezetet 23,0°C +/- 2,0°C hőmérsékletre kell beállítani.

Az ISO/IEC 24712 szabványban meghatározott tesztcsomag A4-es és 22x28 cm-es papírra vonatkozik. A csomag egy PDF-fájl, mely négy jellemző oldalt és egy diagnosztikai oldalt tartalmaz, és a választott PDF-olvasó legfrissebb verziójával kell kinyomtatni.

Hány kazettát és nyomtatót használnak a tesztelés során?

Legalább 9 kazettát vagy kazettacsomagot tesztelnek, egészen az élettartamuk végéig. Ez lehetővé teszi, hogy az átlagos kapacitásra vonatkozó megbízható becslések statisztikailag meghatározott határokon belül legyenek. A szabványok ajánlása szerint különböző időben és helyen gyártott kazettákat kell használni.

Legalább 3 kazettacsomagot kell tesztelni három különböző nyomtatón az egyes készülékek közötti eltérések kiküszöbölése érdekében. Minden nyomtatón azonos számú kazettacsomagot kell használni.

Miért mindig kazettára és nyomtatóra, mint egységes rendszerre vonatkozóan van megadva az oldalkapacitás?

Az ISO oldalkapacitás mindig kazettára és nyomtatóra, mint egységes rendszerre vonatkozóan van megadva. Az oldalkapacitás ilyen formában való megadása fejezi ki legjobban a különböző nyomtatótípusok nyomtatósebessége, színtáblázata, karbantartási rutinjai és tüzelési frekvenciája közötti eltéréseket.

Hogyan számítják az oldalkapacitást?

A megadott ISO oldalkapacitás legfeljebb az átlag 90%-os konfidenciaintervallumának alsó korlátja lehet. 9 kazetta tesztelése esetén a maximális ISO oldalkapacitást a következőképpen számítják: ISO oldalkapacitás = átlagos oldalkapacitás - (1,86 * (oldalkapacitás szórása / 3))

Az én nyomtatómhoz miért nincs megadva oldalkapacitás?

A Lexmark az összes jövőben megjelenő termékéhez közzéteszi az ISO oldalkapacitást.

További információkat az Understanding Toner Cartridge Page Yields[.pdf] fájlban olvashat.