Polityka Ochrony Prywatności

Pana/Pani prywatność jest dla nas ważna, Lexmark International Polska Sp. Z.o.o. Zdajemy sobie sprawę z Pana/Pani potrzeby by wszelkie dane osobowe, którymi Pan/Pani dzieli się z nami, były odpowiednio chronione i zarządzane. By Panu/Pani pomóc, przedstawiamy niniejsze Oświadczenie o Prywatności, wyjaśniające nasze praktyki odnośnie informacji w Internecie oraz określające wybory, jakich może Pan/Pani dokonać, co do sposobu, w jaki informacje dotyczące Pana/Pani mogą być zbierane i wykorzystywane.

Dane osobowe gromadzone na naszych stronach internetowych i w drodze świadczenia przez nas usług mogą być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych i we Francji.  Możemy również, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przechowywać i przetwarzać takie informacje w innych krajach, w których my, podmioty stowarzyszone, podmioty zależne lub agenci utrzymują pomieszczenia wraz z urządzeniami. Poprzez korzystanie z jednej z naszych stron internetowych lub usług, wyraża Pan/Pani zgodę na takie przekazanie informacji poza granice Pana/Pani kraju.  W zakresie przekazywania Danych osobowych i innych danych do Stanów Zjednoczonych informujemy, że podpisaliśmy stosowne wewnątrzgrupowe umowy, dzięki czemu zapewniamy adekwatny poziom ochrony przekazywanych Danych osobowych (umowy zostały zawarte w oparciu o Decyzję Komisji Europejskiej nr 2010/87 z 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.)

Strony objęte niniejszym Oświadczeniem o Prywatności

Niniejsze Oświadczenie o Prywatności ma zastosowanie do wszystkich państw Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki („EMEA”), w szczególności do stron internetowych Lexmark.com w państwach EMEA.

Oświadczenia o Prywatności zamieszczone na naszych stronach internetowych skierowane do mieszkańców innych krajów, mogą różnić się od poniższego oświadczenia, uwzględniając lokalne funkcje witryn oraz obowiązujące przepisy.

Jakie informacje zbieramy

Niniejsze Oświadczenie o Prywatności stosuje się do wszelkich danych osobowych zebranych przez nas lub dostarczonych nam (albo starannie dobranym osobom trzecim działającym w naszym imieniu). „Dane osobowe” to wszelkie informacje odnośnie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Nie musi Pan/Pani dostarczać nam danych osobowych, gdy jedynie przegląda Pan/Pani naszą stronę internetową.

Zbieramy dane osobowe wtedy, gdy:

 • dokonuje Pan/Pani zakupu produktów lub usług;
 • rejestruje Pan/Pani produkty przez Internet;
 • prosi Pan/Pani o pomoc w obsłudze produktu;
 • prosi Pan/Pani o możliwość pobrania oprogramowania;
 • zakłada Pan/Pani konto użytkownika (login użytkownika i hasło);
 • prosi Pan/Pani o informacje lub materiały (np. materiały informacyjne lub newslettery);
 • bierze Pan/Pani udział w badaniach ankietowych i ocenach;
 • bierze Pan/Pani udział w promocjach, konkursach lub rozdawaniu prezentów reklamowych;
 • ubiega się Pan/Pani o pracę lub przesłał/a nam Pan/Pani swoje CV;
 • skierował/a Pan/Pani do nas pytania lub opinie.

Zgromadzone dane osobowe mogą zawierać:

 • imię i nazwisko;
 • Pana/Pani tytuł oraz nazwę firmy;
 • domowy, rozliczeniowy lub inny fizyczny adres (łącznie z nazwą ulicy, miejscowości, województwa i kodem pocztowym);
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • (odnośnie kandydatów do pracy przesyłających dane w formie elektronicznej) wykształcenie, doświadczenie i zainteresowania zawodowe;
 • wszelkie inne informacje identyfikujące, które pozwalają Lexmark na nawiązanie fizycznego lub internetowego kontaktu;
 • wszelkie informacje jakie zbieramy od Pana/Pani online w związku z kontem użytkownika, takie jak nazwa użytkownika i hasło;
 • wszelkie inne informacje udostępnione nam w związku z korzystaniem z naszego sklepu internetowego lub podczas Pana/Pani komunikacji z nami.

Możemy również rejestrować adres IP, którego używa Pan/Pani w celu połączenia się z Internetem. Adres IP jest unikalnym identyfikatorem, którego używają urządzenia do wzajemnego rozpoznawania i komunikacji w Internecie.

Jak wykorzystujemy Pana/Pani informacje

Możemy wykorzystać zgromadzone dane osobowe do obsługi naszych stron internetowych, aby spełniać Pana/Pani prośby o informacje, zarejestrować Pana/Pani produkty, rozpatrywać podania o pracę, przedkładać Panu/Pani materiały promocyjne, umożliwić Panu/Pani udział w konkursach i badaniach ankietowych, zapewnić usługi serwisowe i wsparcie techniczne, oraz w celu przeprowadzenia zleconych przez Pana/Panią transakcji. Takie użycie może wiązać się z dostarczaniem Panu/Pani bardziej efektywnej obsługi klienta; ułatwiając korzystanie z naszej strony internetowe i naszych usług, poprzez wyeliminowanie konieczności ciągłego wprowadzania przez Pana/Panią tych samych informacji; przeprowadzanie badań i analiz mających na celu ulepszanie naszych produktów, usług i rozwiązań; oraz wyświetlanie treści i reklam dostosowanych do Pana/Pani zainteresowań i preferencji, zgodnie z obowiązującym prawem.

Możemy również wykorzystać Pana/Pani dane osobowe w celu komunikowania się z Panem/Panią. Możemy wysyłać koniczne komunikaty takie jak listy powitalne, przypomnienia o bilingach, informacje na temat problemów technicznych i komunikaty dotyczące pomocy technicznej. Niektóre z naszych serwisów mogą przesyłać okresowe listy członkowskie, które uważa się za element usługi. Możemy również kontaktować się z Panem/Panią w celu poinformowania Pani/Pana o produktach i usługach oferowanych przez nas i podmioty stowarzyszone z nami. Jeżeli zgodził/a się Pan/Pani na odbieranie od nas materiałów promocyjnych możemy również wykorzystać (ale nie ujawniać) Pana/Pani dane osobowe w celu promocji i sprzedaży dodatkowych produktów, usług i specjalnych ofert, które mogą Pana/Panią zainteresować, przez nas lub podmioty z nami stowarzyszone.

Może Pan/Pani w każdej chwili wycofać swoją zgodę, z zastrzeżeniem prawnych lub umownych ograniczeń i za odpowiednim powiadomieniem. Jeżeli chciałby/ałaby Pan/Pani wycofać swoją zgodę, prosimy o kontakt z nami pod adresem privacy.pl@lexmark.com. Poinformujemy Pana/Panią o konsekwencjach wycofania zgody.

Zebrane online dane osobowe mogą być łączone z danymi udostępnianymi nam innymi drogami, jak poprzez rejestrację produktów, telefony serwisowe, nasze programy  „Połącz” (“Connect”) i „Nagrody” (“Rewards”) lub na targach.

Pliki Cookie

Plik cookie to niewielka ilość danych, który często zawiera unikalny identyfikator, przesyłanych do przeglądarki w Pana/Pani komputerze lub telefonie komórkowym z komputera strony internetowej i są zapisywane na Pana/Pani urządzeniu. Każda strona internetowa może przesłać własny plik cookie do Pana/Pani przeglądarki, jeżeli ustawienia przeglądarki na to zezwalają, ale (by chronić Pana/Pani prywatność) Pana/Pani przeglądarka pozwala stronie internetowej na dostęp jedynie do takich plików cookie, jakie zostały już do Pana/Pani przesłane przez daną stronę internetową, a nie do plików cookie przesłanych przez inne strony internetowe. Pliki cookie zapisują informacje o Pana/Pani preferencjach internetowych i pozwalają nam na dostosowanie stron internetowych do Pana/Pani potrzeb i zainteresowań.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Jeżeli zdecyduje się Pan/Pani wyłączyć funkcjonowanie plików cookie w swojej przeglądarce, pewne funkcje na naszych stronach internetowych mogą okazać się niedostępne. Korzystamy z usług wielu podmiotów trzecich do monitorowania ruchu w sieci, sporządzania statystyk, reklamy „click-through” i innych działań na naszych stronach. W zatwierdzonych przez nas wypadkach, takie podmioty trzecie mogą używać plików cookie, naszych internetowych dzienników plików, sygnalizatorów („web beacons”) i innych technologii nadzoru w celu oceny korzystania z naszych stron internetowych.

Dołączamy również sygnalizatory („web beacons”) do newsletterów przesyłanych e-mailem w formacie HTML w celu oszacowania jak wiele newsletterów (lub poszczególnych artykułów, linków itd.) jest przeglądanych.

Aktualne wersje przeglądarek internetowych oferują rozszerzone możliwości kontroli przez użytkownika odnośnie umieszczania i czasu przechowywania plików cookie pochodzących zarówno bezpośrednio od podmiotu jak i od podmiotów trzecich. Należy wybrać hasło „cookies” w menu Pomoc przeglądarki w celu znalezienia dalszych informacji dotyczących funkcji zarządzania plikami cookie.

Jak udostępniamy informacje

Dane osobowe utrzymujemy w poufności. Nie będziemy sprzedawać, najmować czy tez dzierżawić Pana/Pani danych osobowych podmiotom trzecim. O ile nie uzyskamy Pana/Pani zgody, nie będziemy wykorzystywać lub udostępniać Pana/Pani danych osobowych w celach niezwiązanych z tymi przedstawionymi w momencie dostarczenia nam przez Pana/Panią danych. W celu wykonywania pewnych funkcji w naszym imieniu zatrudniamy usługodawców i dostawców („agenci”). Przykładowo, tacy agenci mogą dostarczać Panu/Pani produkty, zapewniać obsługę i pomoc serwisową, utrzymywać nasze systemy IT i pomagać nam w inicjatywach marketingowych i komunikacyjnych. Agenci ci będą upoważnieni do otrzymania tylko takich danych osobowych, jakie będą niezbędne do świadczenia usługi. Są oni zobligowani do zachowania w poufności informacji otrzymanych w naszym imieniu i niedozwolone jest korzystanie przez nich z tych informacji w jakimkolwiek innym celu.

Niektóre z naszych produktów mogą występować pod wspólna marką i mogą być oferowane wraz ze spółkami niestowarzyszonymi z nami. Jeżeli zarejestruje Pan/Pani takie produkty, zarówno my jak i inna firma możemy otrzymać informacje, jakich Pan/Pani udostępni.

Możemy uzyskać dostęp do Pana/Pani danych osobowych lub je ujawnić, jeżeli wierzymy, że takie działanie jest niezbędne do: (a) dostosowania do obowiązującego nas prawa lub procedury prawnej; (b) spełnienia żądań ujawnienia informacji wysuniętych przez Policję lub inne uprawnione organy państwowe, (c) ochrony naszych praw lub własności (łącznie z egzekwowaniem świadczeń umownych); lub (d) działaniem w nagłych sytuacjach w celu ochrony bezpieczeństwa naszych pracowników lub członków społeczeństwa.

Zarówno my jak i podmioty stowarzyszone z nami możemy połączyć się albo zostać przejęci przez inne spółki, lub może dojść do nabycia poszczególnych części majątku. W przypadku takich transakcji postaramy się odpowiednio chronić dane osobowe.

Pana/Pani wybory

Może Pan/Pani dokonać wyboru, czy udostępni nam Pan/Pani swoje dane osobowe. Informacja, którą udostępniamy Panu/Pani za każdym razem, gdy zbieramy od Pana/Pani dane osobowe wyjaśni, jakie dane są zbierane oraz jaki jest tego cel, powinno to Panu/Pani pomóc w dokonaniu wyboru. Jeżeli zdecyduje się Pan/Pani nie udostępniać danych osobowych, o jakie poprosimy przez Internet, nadal może Pan/Pani odwiedzać większość naszych stron internetowych, jednakże dostęp do pewnych opcji, ofert lub usług, które wymagają naszej interakcji z Panem/Panią może być ograniczony. Jeżeli zdecyduje się Pan/Pani związać z nami lub podmiotami z nami stowarzyszonymi, w tym na podstawie relacji umownej lub innego stosunku handlowego/biznesowego, będziemy oczywiście nadal kontaktować się z Panem/Panią w związku z nawiązaną relacją.

Oferujemy Panu/Pani możliwość wyboru tego, czy Pana/Pani dane osobowe: (a) będą ujawniane osobom trzecim, które nie są naszymi agentami lub (b) będą wykorzystywane w celu innym niż ten, dla którego zostały pierwotnie zebrane lub w później zatwierdzonym przez Pana/Panią celu. Zapewnimy Panu/Pani należyte mechanizmy realizacji dokonanych wyborów w momencie zbierania danych lub przy użyciu innych metod.

Wybory te nie mają zastosowania w przypadku powiadomień przesyłanych przez Lexmark głównie dla celów zarządzania zamówieniami, umowami, wsparciem technicznym, ostrzeżeniami co do bezpieczeństwa produktu, aktualizacjami oprogramowania lub innymi administracyjnymi i związanymi z transakcją powiadomieniami.

Jak może Pan/Pani dopilnować, by dane osobowe były poprawne

Dokładamy wszelkich starań, aby Pana/Pani dane osobowe były prawidłowo zapisane. Wdrożyliśmy technologię, procesy zarządzania i polityki mające pomóc w zachowaniu dokładności danych. Udostępniamy osobom fizycznym należyty dostęp do danych osobowych w celu ich weryfikacji i poprawienia. Dołożymy należytej staranności by nanieść konieczne poprawki. Aby chronić Pana/Pani prywatność i bezpieczeństwo, podejmiemy także należyte kroki w celu sprawdzenia Pana/Pani tożsamości przed udzieleniem dostępu lub naniesieniem zmian w danych, które przechowujemy.

Zabezpieczanie danych osobowych

Podchodzimy bardzo poważnie do kwestii zaufania, jakim Pan/Pani nas obdarzył/a. Aby uchronić Pana/Pani dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, nadużyciem, ujawnieniem lub zmianą stosujemy odpowiednie środki fizyczne, techniczne i administracyjne. Fizyczna ochrona została zaprojektowana tak, by zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do urządzeń baz danych oraz wydruków dokumentów. Elektroniczne środki zabezpieczające, takie jak zapory sieciowe, ograniczenia dostępu i szyfrowanie zapewniają ochronę przed hakerstwem lub innym nieuprawnionym dostępem. Lexmark ogranicza dostęp do danych osobowych do tych osób lub organizacji, takich jak nasi agenci, które mają szczególny cel gospodarczy w przechowywaniu i przetwarzaniu danych osobowych.

Retencja Pana/Pani danych osobowych

Przechowujemy Pana/Pani dane osobowe tak długo jak jest to konieczne do osiągnięcia celu(ów), dla których zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązującym prawem a także Pana/Pani zgodą dla takiego(ich) celu(ów), które to cele pozostają ważne nawet po ustaniu naszego stosunku prawnego z Panem/Panią.

Zachowanie zgodności

Będziemy regularnie weryfikować nasze procedury, aby były zgodne z niniejszym Oświadczeniem o Prywatności. Prosimy o kierowanie wszelkich pytań lub wątpliwości dotyczących tego oświadczenia lub naszej polityki traktowania danych osobowych poprzez kontakt z nami za pomocą linku lub adresu wskazanego poniżej. Gdy otrzymujemy pytania i wątpliwości na piśmie, kontaktujemy się z indywidualnym użytkownikiem odnośnie jego wątpliwości. Będziemy badać i usiłować znaleźć rozwiązanie wszelkich wątpliwości dotyczących wykorzystania i ujawniania danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym oświadczeniu.

Prywatność dzieci

Nie zbieramy świadomie informacji od dzieci poniżej 13. roku życia a nasze strony nie są kierowane do dzieci poniżej 13. roku życia. Zachęcamy rodziców i opiekunów do aktywnej kontroli działań internetowych i zainteresowań swoich dzieci.

Linki do innych stron

Niektóre strony na naszych witrynach internetowych mogą zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Nie zatwierdzamy ani nie kontrolujemy polityk prywatności takich stron internetowych. Zalecamy Panu/Pani dokładnie zapoznać się z politykami prywatności każdej z odwiedzanych stron.

Jak skontaktować się z nami w celu uzyskania dostępu, weryfikacji lub poprawienia danych

Dokładamy należytych, z punktu widzenia handlowego starań, by utrzymać Pana/Pani dane w stanie kompletnym, aktualnym i poprawnym. Jeżeli chce się Pan/Pani z nami skontaktować, uzyskać dostęp, zweryfikować lub poprawić swoje dane osobowe prosimy kontaktować się z nami lub napisać do nas na adres:

na adres e-mail

privacy.pl@lexmark.com

lub

na następujący adres pocztowy

EMEA Privacy Policy Lexmark
Lexmark International Technology Kft.
Lechner Ödön fasor 8.
Millennium Tower III., 2nd floor
1095 Budapest
Węgry

Kiedy będzie się Pan/Pani z nami kontaktować, prosimy o podanie następujących danych: imienia i nazwiska, wszelkich adresów e-mail, jakie podał/a Pan/Pani na naszej(ych) stronie(ach) internetowej(ych) oraz opisu okoliczności, w związku z którymi udostępnił/a nam Pan/Pani swoje dane (na przykład w celu rejestracji produktu, otrzymania newslettera, itd.). Dołożymy należytych starań, by możliwie jak najszybciej zarejestrować zmiany w przechowywanych przez nas danych osobowych. Aby chronić Pana/Pani prywatność i bezpieczeństwo, podejmiemy także stosowne kroki w celu potwierdzenia Pana/Pani tożsamości przed udzieleniem dostępu lub wprowadzeniem zmian w przechowywanych przez nas danych.

Zgoda i umowa

Korzystanie z tej strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem przez Pana/Panią zgody na warunki zawarte w niniejszym Oświadczeniu o Prywatności. Jeżeli nie zgadza się Pan/Pani na te warunki, prosimy o nieujawnianie jakichkolwiek danych osobowych na tej stronie internetowej.

Zmiany w niniejszym Oświadczeniu

Jeżeli dokonamy zmian w niniejszym oświadczeniu, umieścimy tutaj zmienione oświadczenie razem z datą zmiany. Jeżeli dokonamy istotnych zmian w oświadczeniu, możemy również umieścić informację na naszej stronie głównej. Wszelkie zmiany będą mieć zastosowanie wyłącznie od dnia zmiany.

Lexmark, Kwiecień 2017