Managed Print Services hero banner

Usługi zarządzania drukiem

Poznaj możliwości MPS Lexmarka


Green Triangle

Nasze podejście oparte na technologii umożliwia zarządzanie urządzeniami w jednym globalnym systemie będącym fundamentem aparatu analizy.

Podobnie jak inne urządzenia inteligentne tworzące wciąż rozrastający się ekosystem Internetu rzeczy (IoT), drukarki i produkty wielofunkcyjne Lexmarka są wyposażone w czujniki zbierające miliony alertów i danych. Analizując ten ogromny zbiór informacji, zapewniamy klientom korzyści we wszystkich modelach wdrożenia MPS. Tworzymy rozbudowane zestawienia pozwalające budować floty urządzeń idealnie dopasowane do potrzeb danej firmy, eliminujemy przestoje i ręczną interwencję dzięki profilaktyce serwisowej i analizujemy możliwości stałego podnoszenia jakości.

95%

95% umów MPS, jakie zawieramy z naszymi klientami, jest przez nich odnawianych, dzięki czemu Lexmark jest dziś liderem w zakresie planowania, wdrażania i obsługi dużych flot urządzeń dopasowanych do potrzeb użytkowników. 

Porządkowanie chaosu

Usługi zarządzania drukiem (MPS) zapewniają widoczność i kontrolę nad całym środowiskiem obsługi dokumentów, a sutki tych działań sięgają dużo dalej niż ograniczenie zużycia papieru. Usługi zarządzania drukiem i obsługi dokumentów dostosowują się do stale rosnących potrzeb firm, pozwalając mierzyć się ze współczesnymi i przyszłymi wyzwaniami informatycznymi. Mimo że ogólnie drukuje się obecnie mniej, to rosnąca popularność tabletów i smartfonów dodatkowo komplikuje środowisko drukowania. Organizacje IT potrzebują bezpiecznego środowiska drukowania z urządzeń mobilnych.

Oferta MPS Lexmarka jest całościowym podejściem do modernizacji struktury drukowania w przedsiębiorstwach. Dostosowujemy urządzenia naszych klientów do ich misji i troszczymy się o ich codzienne działanie, oferując z wyprzedzeniem aktywne usługi serwisowe pozwalające zapewnić optymalny czas pracy. Zarządzane środowisko pozwala nam ujednolicić dane drukowane i cyfrowe do sprawnej obsługi procesów i obiegów dokumentów. Korzyścią dla klienta jest mniejsza liczba urządzeń i stron, niższe koszty oraz większa produktywność pracowników.

Usługi zarządzania drukiem Lexmarka pozwalają uzyskać ogromne oszczędności dzięki zastosowaniu jednego systemu obejmującego całą organizację — między państwami i kontynentami. To podejście daje nowe możliwości pomocy technicznej i zarządzania materiałami eksploatacyjnymi.

Zmień swoją infrastrukturę drukowania w platformę zapewniającą dokładne informacje
Do wdrażania usługi zarządzania drukiem używamy sprawdzonego procesu podzielonego na trzy etapy

OPTYMALIZACJA INFRASTRUKTURY

Etap pierwszy polega na optymalizacji infrastruktury drukowania. Dzięki indywidualnej analizie branży jesteśmy w stanie szybko wdrożyć produkty wielofunkcyjne w odpowiednich miejscach na podstawie struktury zatrudnienia i zadań realizowanych w firmie klienta. Intuicyjne procesy uruchamia się za pomocą ikon na ekranie dotykowym, co zapewnia ciągłość między wymaganą kopią papierową a podstawowymi procesami biznesowymi.

AKTYWNE ZARZĄDZANIE

Etap drugi polega na proaktywnym zarządzaniu zapewniającym widoczność, ciągłość i kontrolę całej floty urządzeń wszędzie na świecie. Na podstawie danych i analiz automatycznie uzupełniane są materiały eksploatacyjne i uruchamiane odpowiednie procedury. Nasz system zapewnia sprawność urządzeń na poziomie wymaganym przez naszych klientów.

USPRAWNIENIE PROCESÓW BIZNESOWYCH

Etap trzeci polega na automatyzacji obiegu dokumentów na podstawie analiz, sprawdzonych metod i kombinacji technik zarządzania wydrukami, materiałami oraz procesami, celem uproszczenia czynności uzależnionych od papieru, poprawy dostępu do informacji, zwiększenia produktywności oraz zmniejszenia woluminu wydruków.