Funkcja inteligentnego skanowania dokumentów dla branży bankowej

Zoptymalizowane przetwarzanie dokumentów dla banków


black triangle

Lepsza, szybsza obsługa dzięki ograniczeniu czynności wykonywanych ręcznie

Funkcja Lexmarka w zakresie inteligentnego skanowania dokumentów dla branży bankowej ułatwia bankom automatyzację i optymalizację procesów wykonywanych ręcznie i wymagających dużych ilości papieru, co pozwala zwiększyć produktywność pracowników i zapewnić klientom jakość usług, której oczekują.

banking-branch-capture

Nowocześniejsze skanowanie w miejscu pracy w całym przedsiębiorstwie


Uproszczenie bankowych procesów biznesowych

Dzięki funkcji inteligentnego skanowania dokumentów banki mogą usprawnić skanowanie w miejscu pozyskiwania dokumentów. W efekcie dokumenty są cyfrowo indeksowane i śledzone, a wyodrębnione dane i treści zostają płynnie przekierowane do systemów końcowych banku.

Błędy są automatycznie przechwytywane od samego początku procesu i przekazywane pracownikowi banku, co pozwala zająć się wyjątkami jeszcze podczas obsługi klienta. Taki stopień automatyzacji upraszcza przetwarzanie, pozwala przeznaczyć więcej czasu na zaspokojenie potrzeb klientów i umożliwia pracownikom oddziału sprzedaż innych produktów i usług bankowych.

Zwiększenie efektywności i oszczędności

Banki chcą przekształcać procesy wymagające użycia papieru, zatrudniać w oddziałach mniej pracowników i zwiększyć zadowolenie klientów. Skanowanie dokumentów w oddziale od razu po ich odebraniu pozwoli ograniczyć konieczność osobistej weryfikacji i ręcznego wprowadzania danych oraz całkowicie wyeliminować zbędne czynności.

W przypadku otwierania prostych nowych kont bankowych wysoki odsetek kont można przetworzyć od razu bez ręcznej interwencji — pracownicy zaplecza administracyjnego muszą się tylko zająć wyjątkami. Zapewni to szybszą realizację procesów, ograniczenie kosztów oraz większe zadowolenie klientów.

Zwiększenie bezpieczeństwa i stopnia zgodności z przepisami

Konieczność przeprowadzania drobiazgowych czynności w celu przestrzegania stale zmieniających się przepisów dotyczących zgodności oraz egzekwowania standardowych procesów może zmniejszyć wydajność i prowadzić do wysokich opłat. Funkcja inteligentnego skanowania dokumentów umożliwia skanowanie dokumentów i danych z oddziału oraz zastosowanie zasad biznesowych w celu natychmiastowej weryfikacji zgodności z przepisami, co pozwala spełnić nowe wymogi prawne bez dodatkowych zasobów czy pracowników.

Szybkie przekształcenie treści z postaci papierowej na cyfrową pozwoli również na zapewnienie większego bezpieczeństwa, znacznie ułatwi przechowywanie i archiwizowanie oraz da możliwość odwołania się do ścieżki kontrolnej w przypadku wykazywania zgodności z przepisami.

Spełnienie indywidualnych potrzeb

Mamy świadomość tego, że wymagania dotyczące procesów, systemów oraz informacji są unikalne dla każdej firmy i że sztywne, uniwersalne rozwiązanie po prostu nie wystarczy. Dlatego opracowaliśmy funkcję inteligentnego skanowania dokumentów — aby zapewnić elastyczność i możliwość dostosowania do potrzeb. Funkcje tego rozwiązania mogą obejmować zarówno bezpośrednie skanowanie dokumentów do systemu dokumentacji, jak i inteligentne przetwarzanie dokumentów.

Gdy trzeba będzie wybrać, co jest odpowiednie dla danego banku, będzie można zdecydować, jaki rodzaj funkcji najlepiej spełni określone potrzeby. Ponadto wszechstronne opcje integracji zapewniają elastyczność infrastruktury oraz pozwalają ściślej połączyć i lepiej ujednolicić systemy i procesy biznesowe.

WIDEO

Lexmark: funkcja inteligentnego skanowania dokumentów

[MP4 03:13]

Wyeliminowanie ręcznych procesów biznesowych w operacjach bankowych dzięki użyciu funkcji inteligentnego skanowania dokumentów

Powiązane rozwiązania Lexmarka

Pełne bezpieczeństwo

Ochrona danych o krytycznym znaczeniu biznesowym znajdujących się na urządzeniach, w sieciach i dokumentach w całym przedsiębiorstwie

Usługi zarządzania drukiem dla bankowości

Zwiększenie dostępności danych, ograniczanie kosztów i większa kontrola w celu poprawy bezpieczeństwa i wydajności operacji drukowania

Zarządzanie drukowaniem

Ograniczenie liczby niepotrzebnych wydruków, ochrona poufnych informacji bankowych oraz większa mobilność.

Raporty analityczne

Raport o usługach w zakresie obiegu dokumentów

Według raportu IDC MarketScape Lexmark jest liderem w dziedzinie usług w zakresie obiegu dokumentów