Inteligentne skanowanie dokumentów w branży ubezpieczeniowej

Usprawnione przetwarzanie dokumentów przeznaczone do indywidualnych potrzeb


black triangle

Przekształcenie procesów dzięki łatwemu, intuicyjnemu skanowaniu dokumentów

Funkcja Lexmarka w zakresie inteligentnego skanowania dokumentów dla branży ubezpieczeniowej pomaga ubezpieczycielom przeprowadzić digitalizację dokumentów papierowych i usprawnić procesy w celu uzyskania poprawy wydajności, bezpieczeństwa, jakości usług oraz zwiększenia oszczędności. Korzystając z prostego, automatycznego skanowania dokumentów w miejscu ich pozyskiwania, można uzyskać lepszy dostęp do danych i większą dokładność w całym procesie.

smart-document-capture-for-insurance

Skoncentrowanie się na kliencie dzięki nowocześniejszemu skanowaniu


Usprawnienie procesów wymagających użycia papieru

Przetwarzanie formularzy i dokumentów w formie papierowej stanowi wyzwanie, szczególnie jeśli proces ten obejmuje wiele lokalizacji oraz wielu różnych pracowników. Dlatego też funkcja inteligentnego skanowania dokumentów umożliwia pracownikom skanowanie i digitalizację wniosków i dokumentów papierowych w miejscu ich pozyskiwania — np. w biurze agencji lub innej lokalizacji zdalnej — a następnie ich przywracanie oraz dostęp do nich w dowolnym czasie i miejscu. W rezultacie przetwarzanie dokumentów jest łatwiejsze, obejmuje mniejszą liczbę czynności wykonywanych ręcznie i wymaga mniej wyszukiwania odpowiednich informacji.

Zwiększenie efektywności i oszczędności

Pracownicy zatrudnieni w branży ubezpieczeniowej poświęcają bardzo dużo czasu na ręczne przetwarzanie dokumentów, a następnie poprawianie błędów wynikających z nieprawidłowego wprowadzenia danych. Procesy te są kosztowne i powolne — niekiedy zajmują kilku dni — i nie pozwalają skoncentrować się na klientach oraz obsłudze ich żądań w skuteczny sposób i w odpowiednim czasie.  Funkcja inteligentnego skanowania dokumentów pozwala wyeliminować zadania, które były kiedyś wykonywane ręcznie, oraz ograniczyć liczbę zbędnych czynności, przez co procesy stają się bardziej wydajne i charakteryzują się większym stopniem digitalizacji. Dzięki korzystaniu z platformy urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka w agencjach ubezpieczeniowych w celu łatwego skanowania dokumentów można zwiększyć wydajność i szybkość oraz obniżyć koszty przetwarzania dokumentów.

Zwiększenie bezpieczeństwa i stopnia zgodności z przepisami

Konieczność przeprowadzania drobiazgowych czynności w celu ochrony poufnych, kluczowych dla firmy danych i egzekwowania standardowych procesów może zmniejszyć wydajność i prowadzić do wysokich opłat. Funkcja inteligentnego skanowania dokumentów pozwala na skanowanie dokumentów w miejscu ich odbioru, a tym samym wyeliminowanie utraty dokumentów oraz zagwarantowanie, że od początku są gromadzone wszystkie niezbędne dane. Przeniesienie danych z formatu papierowego do postaci cyfrowej umożliwi zastosowanie lepszych środków bezpieczeństwa, usprawnienie przechowywania i archiwizacji oraz wyszukiwanie i przeprowadzanie kontroli.

Spełnienie indywidualnych potrzeb

Nie ma dwóch takich samych firm ubezpieczeniowych. Wymagania dotyczące procesów, systemów oraz danych są zależne od konkretnych celów, dlatego sztywne, uniwersalne rozwiązanie po prostu nie wystarczy. Dlatego opracowaliśmy funkcję inteligentnego skanowania dokumentów — aby zapewnić elastyczność i możliwość dostosowania do potrzeb. Gdy trzeba będzie wybrać, co jest odpowiednie dla danej firmy, będzie można zdecydować, jaki rodzaj funkcji inteligentnego skanowania najlepiej spełni określone potrzeby. Ponadto wszechstronne opcje integracji zapewniają elastyczność infrastruktury oraz pozwalają ściślej połączyć i lepiej ujednolicić systemy i procesy biznesowe.

WIDEO

Automatyzacja skanowania i obiegu dokumentów

[MP4 02:47]

Automatyzacja zarządzania obiegiem dokumentów i procesów w operacjach ubezpieczeniowych dzięki użyciu funkcji inteligentnego skanowania dokumentów

Powiązane rozwiązania Lexmarka

Pełne bezpieczeństwo

Ochrona danych o krytycznym znaczeniu biznesowym znajdujących się na urządzeniach, w sieciach i dokumentach w całym przedsiębiorstwie

Usługi zarządzania drukiem dla branży ubezpieczeniowej

Zwiększenie dostępności danych, ograniczanie kosztów i większa kontrola w celu poprawy bezpieczeństwa i wydajności operacji drukowania

Zarządzanie drukowaniem

Ograniczenie liczby niepotrzebnych wydruków, ochrona poufnych informacji bankowych oraz większa mobilność.

Raporty analityczne

Raport o usługach w zakresie obiegu dokumentów

Według raportu IDC MarketScape Lexmark jest liderem w dziedzinie usług w zakresie obiegu dokumentów