Device Certifications

Informacje ogólne

Norma Common Criteria zapewnia ramy umożliwiające weryfikację funkcji zabezpieczeń systemów poprzez wykonanie zestawu rygorystycznych i powtarzalnych testów. Ramy te gwarantują uczestniczącym państwom, że testowane produkty spełniają kryteria bezpieczeństwa uzgodnione na szczeblu międzynarodowym. Urządzenia Lexmarka są weryfikowane przez zatwierdzone na szczeblu międzynarodowym niezależne laboratorium, z zastosowaniem najnowszych wytycznych. W przypadku dwóch ostatnich cykli oceny produkty Lexmarka zostały zweryfikowane przy użyciu zatwierdzonych przez CCRA profili ochrony IEEE 2600. Profil ochrony IEEE 2600 został opracowany w celu zdefiniowania zagrożeń bezpieczeństwa związanych z obsługą dokumentów drukowanych oraz funkcji bezpieczeństwa mających na celu przeciwdziałanie tym zagrożeniom, a także zapewnienia testów weryfikujących dla klasy zabezpieczeń związanych z obsługą dokumentów drukowanych. Spełniając wymogi określone w ramach normy Common Criteria, produkt oceniony przez jedno państwo jest uznawany za posiadający ważną ocenę przez wszystkie inne państwa, które podpisały porozumienie w sprawie uznawania certyfikatów Common Criteria (CCRA), w tym amerykańską organizację National Information Assurance Partnership (NIAP). W praktyce może to skutkować wspólnymi wymogami dotyczącymi zamówień publicznych dla rządów państw, które podpisały porozumienie CCRA.

W niektórych przypadkach Lexmark może posiadać dwie lub więcej odrębnych ocen dla modeli o podobnych numerach.  Wynika to z tego, że niektóre urządzenia Lexmarka są dostarczane z dyskiem twardym lub mają inne różnice funkcjonalne, które wymagają dodatkowych kryteriów bezpieczeństwa w celu zweryfikowania możliwości zabezpieczeń urządzenia. Dodanie tych innych zweryfikowanych urządzeń zapewnia klientom Lexmarka więcej opcji przy wyborze odpowiedniego urządzenia, które spełnia ich wewnętrzne wymagania bezpieczeństwa.

Korzyści

  • Dzięki weryfikacji realizowanej przez podmiot zewnętrzny klienci mogą mieć pewność, że opcje zabezpieczeń chronią urządzenie w taki sposób, jak twierdzi producent.
  • Urządzenia są sprawdzane według normy IEEE 2600-2008 dla technologii informatycznych: urządzenia do obsługi dokumentów drukowanych i zabezpieczenie systemu.
  • Urządzenia Lexmarka są poddawane dwóm oddzielnym weryfikacjom: jednej dla urządzeń z dyskiem twardym i drugiej dla urządzeń bez dysku twardego.

Ważne certyfikaty

Protection Profile for Hardcopy Devices [HCD], version 1.0

Certificate of Product Evaluation
Lexmark CX622 and CX625 Multi-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark MX421, MX521 and MX622 Multi-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark CX622h and CX625h Multi-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark CX920, CX921, CX922, CX923, CX924, XC9235, XC9245, XC9255, and XC9265 Multi-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark CX820, CX825, CX860, XC6152, XC8155, and XC8160 Multi-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark CS921 and CS923 Single-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark C6160 and CS820 Single-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark MX721h, MX722h, MX822 and MX826 Multi-Function Printers with firmware version MXTGW.052.025 with Lexmark Secure Element (P/N 57X0185).
Certificate of Product Evaluation
Lexmark CX622h and CX625h Multi-Function Printers with firmware version CXTZJ.052.025 with Lexmark Secure Element (P/N 57X0185).
Certificate of Product Evaluation
Lexmark MX721h, MX722h, MX822 and MX826 Multi-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark MS822 and MS826 Single-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark CX725h and XC4150 Multi-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark CX725 and XC4140 Multi-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark C4150, CS720 and CS725 Single-Function Printers
Certificate of Product Evaluation
Lexmark MX421, MX521 and MX622 Multi-Function Printers with firmware version MXTGM.052.025 with Lexmark Secure Element (P/N 57X0185)
Certificate of Product Evaluation
Lexmark MS822 and MS826 Single-Function Printers with firmware version MSTGW.052.025 with Lexmark Secure Element (P/N 57X0185)

ISO 27001 Certificate

ISO / IEC 27001 : 2013
Information Security Management System

UL Cybersecurity Assurance Program Certificate

UL 2900-1
Lexmark CS720, CS725, CS820, C4150, C6160, CX725, CX820, CX825, CX860, XC4140, XC4150, XC6152, XC8155 and XC8160.

Poziom uzasadnionego zaufania (EAL) 3

Urządzenie wielofunkcyjne Lexmark z dyskiem twardym, CSEC, wersja 1.0, 11.03.2016, 15FMV5784-48:1
Lexmark MX511h, MX611h, MX710h, MX711h, MX810, MX811, MX812, MX910, MX911, MX912, XM7155, XM7163, XM7170, XM9145, XM9155, XM9165, CX510h, and XC2132

Poziom uzasadnionego zaufania (EAL) 2

CCEVS-VR-VID10511-2014
Lexmark MX410, MX510, MX511, MX610, MX611, MX710, MX711, XM1145, XM3150, XM5163, XM5170, CX410, and CX510
CCEVS-VR-VID10512-2014
Lexmark MS610e, MS810e, MS812e, M3150, M5155, M5163, M5170, and CS510
CCEVS-VR-VID10373-2011
Lexmark X466, X656, X658, X738, X860, X862, and X864
Assurance Continuity Maintenance Report
CCEVS Approved Assurance Continuity Maintenance Report
CCEVS-VR-VID10510-2014
Lexmark MX511h, MX611h, MX710h, MX711h, MX810, MX811, MX812, XM7155, XM7163, XM7170, CX510h, and XC2132
CCEVS-VR-10456-2012
Lexmark X548, XS548, X792, XS796, X925, XS925, X950, X952, X954, XS955 and 6500e Scanner (with T650, T652, or T654 Printer)
CCEVS-VR-VID10369-2011
Lexmark X463, X464, X651, X652, X654, X734 and X736