Certyfikaty urządzeń | Lexmark Polska

Informacje ogólne

Standard Common Criteria stanowi strukturę umożliwiającą weryfikację funkcji zabezpieczeń systemu komputerowego. Stosując zestaw rygorystycznych i powtarzalnych testów, gwarantuje uczestniczącym państwom, że produkty spełniają kryteria bezpieczeństwa uzgodnione na szczeblu międzynarodowym. Spełniając wymogi określone w ramach normy Common Criteria, produkt oceniony przez jedno państwo jest uznawany za posiadający ważną ocenę przez wszystkie inne państwa, które podpisały porozumienie w sprawie uznawania certyfikatów Common Criteria Recognition Agreement (CCRA), w skład którego wchodzi amerykańska inicjatywa National Information Assurance Partnership (NIAP). W praktyce może to skutkować wspólnymi wymogami dotyczącymi zamówień publicznych dla rządów państw, które podpisały porozumienie CCRA. 

W niektórych przypadkach Lexmark może posiadać dwie lub więcej odrębnych ocen dla modeli o podobnych numerach.  Wynika to z tego, że niektóre urządzenia Lexmark są dostarczane z dyskiem twardym lub mają inne różnice funkcjonalne, które wymagają dodatkowych kryteriów w celu zweryfikowania funkcji bezpieczeństwa urządzenia. Dodanie innych zweryfikowanych urządzeń zapewnia klientom firmy Lexmark więcej opcji przy wyborze odpowiedniego urządzenia, które spełnia ich wewnętrzne wymagania bezpieczeństwa.

Zalety

  • Dzięki takiej weryfikacji realizowanej przez podmiot zewnętrzny klienci mogą mieć pewność, że opcje bezpieczeństwa chronią urządzenie tak, jak wskazuje na to producent.
  • Urządzenia otrzymują certyfikat bezpieczeństwa Information Technology Hardcopy Device and System Security na podstawie aktualnego profilu bezpieczeństwa określanego w programie oceny i walidacji Common Criteria Evaluation and Validation Scheme (CCEVS). 
  • Na urządzeniach Lexmark przeprowadzane są dwie oddzielne weryfikacje: z dyskiem twardym i bez dysku twardego.

Aktualne certyfikaty

Profil bezpieczeństwa dla urządzeń do obsługi dokumentów drukowanych [HCD], wersja 1.0, z datą 10 września 2015 r.

Certyfikat Common Criteria
Data wydania: 24.05.2023 Lexmark MX432, MX522, MX622, MX721, MX722, MX822, MX826, MX931, CX622, CX625, CX730, CX735, CX820, CX825, CX860, CX930, CX931, CX942, CX943 i CX944 MFP z TPM, faksem oraz dyskiem twardym z oprogramowaniem sprzętowym w wersji 081.234
Certyfikat oceny produktów
Urządzenia wielofunkcyjne Lexmark MX421, MX521 i MX622
Certyfikat oceny produktów
Urządzenia wielofunkcyjne Lexmark CX622h i CX625h
Certyfikat oceny produktów
Urządzenia wielofunkcyjne Lexmark CX920, CX921, CX922, CX923, CX924, XC9235, XC9245, XC9255 i XC9265
Certyfikat oceny produktów
Urządzenia wielofunkcyjne Lexmark CX820, CX825, CX860, XC6152, XC8155 i XC8160
Certyfikat oceny produktów
Drukarki jednofunkcyjne Lexmark CS921 i CS923
Certyfikat oceny produktów
Drukarki jednofunkcyjne Lexmark C6160 i CS820
Certyfikat oceny produktów
Urządzenia wielofunkcyjne Lexmark MX721h, MX722h, MX822 i MX826 z oprogramowaniem sprzętowym w wersji MXTGW.052.025 z Lexmark Secure Element (P/N 57X0185).
Certyfikat oceny produktów
Urządzenia wielofunkcyjne Lexmark CX622h i CX625h z oprogramowaniem sprzętowym w wersji XTZJ.052.025 z Lexmark Secure Element (P/N 57X0185).
Certyfikat oceny produktów
Urządzenia wielofunkcyjne Lexmark CX622 i CX625
Certyfikat oceny produktów
Urządzenia wielofunkcyjne Lexmark MX721h, MX722h, MX822 i MX826
Certyfikat oceny produktów
Drukarki jednofunkcyjne Lexmark MS822 i MS826
Certyfikat oceny produktów
Urządzenia wielofunkcyjne Lexmark CX725h i XC4150
Certyfikat oceny produktów
Urządzenia wielofunkcyjne Lexmark CX725 i XC4140
Certyfikat oceny produktów
Drukarki jednofunkcyjne Lexmark C4150, CS720 i CS725
Certyfikat oceny produktów
Urządzenia wielofunkcyjne Lexmark MX421, MX521 i MX622h z oprogramowaniem sprzętowym w wersji XTGM.052.025 z Lexmark Secure Element (P/N 57X0185)
Certyfikat oceny produktów
Drukarki jednofunkcyjne Lexmark MS822 i MS826 z oprogramowaniem sprzętowym w wersji MSTGW.052.025 z Lexmark Secure Element (P/N 57X0185)

Certyfikat ISO 20243

ISO / IEC 20243: 2020
Zarządzanie bezpieczeństwem łańcucha dostaw

Certyfikat ISO 27001

ISO / IEC 27001: 2013
System zarządzania bezpieczeństwem informacji

Zarchiwizowane certyfikaty

Aby zobaczyć zarchiwizowane lub wygasłe certyfikaty dla starszych urządzeń, odwiedź sekcję Zarchiwizowane produkty z certyfikatem: Nowy CC Portal (commoncriteriaportal.org)