printer-registration

Registracija proizvoda


black triangle

Hvala vam što ste izabrali Lexmark! Mi cenimo vaše poslovanje. Registrovanje Lexmark proizvoda je lako i traje samo nekoliko minuta.

Ova registracija se primenjuje samo na osnovnu garanciju!


Informacije o proizvodu

Podaci o klijentu

Pristajem da lični podaci koje pružim mogu da se čuvaju i koriste da mi se šalju marketinški materijali i ankete, kao i za potrebne istraživanja kompanije Lexmark. Razumem da je moj pristanak da dozvolim kompaniji Lexmark da obrađuje moje informacije dobrovoljan i da mogu da povučem svoj pristanak u bilo kom trenutku. Ako ne pristajete da se koriste vaši lični podaci, nemojte pružati te informacije kompaniji Lexmark. Imajte u vidu da u tom slučaju kompanija Lexmark neće moći da vam šalje informacije i da neke funkcije veb-lokacija kompanije Lexmark neće raditi ispravno.  Na lične podatke koje šaljete će se primenjivati uslovi izjave o privatnosti, koji su dostupni na adresi lexmark.com/sr_rs/privacy-policy.html.