T2 Space One

Spoločnosť Lexmark získala najvyššie ocenenia „Pick“ od spoločnosti Buyers Lab

Spoločnosť Lexmark získala ocenenie Vynikajúci rad čiernobielych tlačiarní/multifunkčných produktov roka

T2 Home Page Gradient
Dosiahnite mimoriadny výstup s plynulým ukončením.

Spoznajte multifunkčné zariadenia s možnosťou tlače formátu A3/tabloid zo série MX910 MFPs a čiernobielu tlačiareň MS911de.

Voice of Customer

Naši zákazníci prehovorili a my ich počúvame

Služby správy tlače

Zníženie nákladov na výstup. Zvýšenie viditeľnosti.