Univerzálny ovládač tlačiarní

Čo je univerzálny ovládač tlačiarní?

Univerzálny ovládač tlačiarní Lexmark poskytuje používateľom a správcom štandardizované riešenie jedného ovládača pre ich tlačové potreby. Namiesto inštalácie a spravovania jednotlivých ovládačov pre každý model tlačiarne môžu správcovia nainštalovať univerzálny ovládač tlačiarní Lexmark, ktorý možno používať s mnohými jednofarebnými a farebnými laserovými tlačiarňami a multifunkčnými zariadeniami.

Výhody

Univerzálnosť

Univerzálny ovládač tlačiarní Lexmark je k dispozícii v 22 jazykoch a podporuje viac ako 60 modelov tlačiarní pripojených lokálne alebo cez sieť. Všetky balíky boli testované v prostrediach serverových klastrov, Microsoft Terminal Server a Citrix a majú certifikáciu Microsoft WHQL (sú digitálne podpísané). Pre systémy Windows 2000 a novšie sú k dispozícii emulácie jazykov PCL 5, PCL XL a PostScript 3.

Obojsmerná komunikácia

Funkcia obojsmernej komunikácie umožňuje ovládaču automaticky zisťovať a aktualizovať nainštalovaný voliteľný hardvér v čase inštalácie i na žiadosť používateľa. Ovládaču to umožňuje prispôsobovať sa rozličným schopnostiam rôznych tlačiarní, avšak na rozdiel od iných univerzálnych ovládačov tlačiarní sú sieťové prenosy minimálne.

Nižšie náklady na podporu informačných technológií

Používaním balíkov univerzálneho ovládača tlačiarní Lexmark sa zjednodušuje testovanie a interná certifikácia ovládačov tlačiarní, pretože stačí spravovať jediný balík. Výrazne sa skracuje čas strávený pri inštalácii serverov aj pracovných staníc a tiež sa uvoľňuje veľká časť miesta na pevných diskoch, ktoré predtým zaberali mnohé ovládače špecifické pre jednotlivé produkty.

Zvýšenie produktivity používateľov

Balíky univerzálneho ovládača tlačiarní Lexmark používajú rovnaké grafické používateľské rozhranie ako ovládače špecifické pre jednotlivé produkty, na ktoré sú používatelia zvyknutí, a teraz budú rovnaké rozhranie zdieľať všetky fronty, čím sa zníži počet hovorov s technickou podporou. Používatelia si môžu vytvárať a ukladať profily pre svoje najpoužívanejšie nastavenia alebo môžu používať profily, ktoré pre nich vytvorilo oddelenie informačných technológií.

Podpora korporátnych iniciatív týkajúcich sa udržateľnosti

Správcovia môžu pomocou balíkov univerzálneho ovládača tlačiarní Lexmark podporovať zásady ochrany životného prostredia svojich organizácií. Predvolené nastavenia frontu možno upraviť tak, aby zahŕňali obojstrannú tlač, tlač viacerých strán na hárok (N-up), tmavosť tonera a iné opatrenia na úsporu zdrojov.

Kompatibilita s operačnými systémami

Univerzálne ovládače tlačiarní Lexmark sú k dispozícii pre nasledujúce operačné systémy v 32-bitových a 64-bitových verziách (ak je to možné):

Windows 7

Windows Server 2008

Windows Server 2008 R2

Windows Vista

Windows Server 2003

Windows XP

Windows Server 2000

Windows 2000 3

Univerzálne ovládače tlačiarní sú tiež kompatibilné s nasledujúcimi implementáciami systému Citrix v 32-bitových a 64-bitových verziách (ak je to možné):

Windows Server 2008 so systémom Citrix XenApp 5.0

Windows Server 2008 R2 so systémom Citrix XenApp 6.0

Windows Server 2003 so systémom Citrix Presentation Server 4.5

Windows Server 2003 so systémom Citrix Presentation Server 4.0

Windows Server 2003 so systémom Citrix Presentation Server 3.0

Windows Server 2000 so systémom Citrix Presentation Server 4.0 3

Windows Server 2000 so systémom Citrix Presentation Server 3.0 3

Ovládače/softvér pre systém Windows

Tento balík obsahuje 32/64-bitový univerzálny ovládač tlačiarní s emuláciou jazykov PCL 5, PCL XL a PS3. Ovládač má certifikáciu Microsoft WHQL. Okrem toho obsahuje nasledujúce súčasti:

– Telefónny zoznam Lexmark – slúži na správu faxových kontaktov.
– Podsúčasť ovládača lTravel Print („mobilná tlač“) – umožňuje vyhľadávanie tlačiarní mobilných používateľov v čase tlače

Download

Ďalšie možnosti prevzatia

Kompatibilita zariadení

Jednofarebné laserové tlačiarne

E220n1

E230, E232, E234, E234n

E238, E240

E240n, E340, E342n

E250d, E250dn, E350d, E352dn, E450dn

E260, E260d, E260dn

E320, E322

E3211, E3231

E330, E332

E360d, E360dn

E460dn, E460dw, E462dtn

Optra S 1625

Optra S 1855

Optra S 2420

Optra S 2450, Optra S 2455

Optra T612, Optra T614, Opta T616

T420

T430

T520, T522

T620, T622

T630, T632, T634

T640, T642, T644

T650, T652, T654, T656

W820

W840

W850

Jednofarebné multifunkčné tlačiarne

6500e

X203n, X204n

X264dn, X363dn, X364dn, X364dw

X340n2, X342n2

X422

X463de, X464de, X466dte, X466dtwe

X642e

X644e, X646e

X646ef

X651de, X652de, X654dte, X656de, X658de

X820e

X830, X832

X850e, X852e, X854e

X860e, X862e, X864e

Farebné laserové tlačiarne

C510

C520, C522, C524

C530, C532, C534

C540, C543, C544, C546

C734, C736

C750

C752

C760, C762

C770, C772

C780, C782, C782 XL

C790, C792

C912

C920

C935

C950de

Farebné multifunkčné tlačiarne

X543, X544, X546

X548, X548e

X734de, X736de, X738de

X762e

X772e

X782e, X782e XL

X790, X792

X912

X925, XS925

X940e, X945e

X950de, X952de, X954de

1 Funkcia obojstrannej tlače nie je podporovaná.

2 Vlastné formuláre, zoraďovanie, tlač brožúr a väčšina nastavení kvality tlače nie je k dispozícii.

3 Podpora systému Windows 2000 je obmedzená na ovládač UPD verzie 1.6.2.