Univerzálny ovládač tlačiarní

Čo je univerzálny ovládač tlačiarní?

Univerzálny ovládač tlačiarní Lexmark poskytuje používateľom a správcom štandardizované riešenie jedného ovládača pre ich tlačové potreby. Namiesto inštalácie a spravovania jednotlivých ovládačov pre každý model tlačiarne môžu správcovia nainštalovať univerzálny ovládač tlačiarní Lexmark, ktorý možno používať s mnohými jednofarebnými a farebnými laserovými tlačiarňami a multifunkčnými zariadeniami.

Výhody

Univerzálnosť

Univerzálny ovládač tlačiarní Lexmark je k dispozícii v 22 jazykoch a podporuje viac ako 60 modelov tlačiarní pripojených lokálne alebo cez sieť. Všetky balíky boli testované v prostrediach serverových klastrov, Microsoft Terminal Server a Citrix a majú certifikáciu Microsoft WHQL (sú digitálne podpísané). Pre systémy Windows 2000 a novšie sú k dispozícii emulácie jazykov PCL 5, PCL XL a PostScript 3.

Obojsmerná komunikácia

Funkcia obojsmernej komunikácie umožňuje ovládaču automaticky zisťovať a aktualizovať nainštalovaný voliteľný hardvér v čase inštalácie i na žiadosť používateľa. Ovládaču to umožňuje prispôsobovať sa rozličným schopnostiam rôznych tlačiarní, avšak na rozdiel od iných univerzálnych ovládačov tlačiarní sú sieťové prenosy minimálne.

Nižšie náklady na podporu informačných technológií

Používaním balíkov univerzálneho ovládača tlačiarní Lexmark sa zjednodušuje testovanie a interná certifikácia ovládačov tlačiarní, pretože stačí spravovať jediný balík. Výrazne sa skracuje čas strávený pri inštalácii serverov aj pracovných staníc a tiež sa uvoľňuje veľká časť miesta na pevných diskoch, ktoré predtým zaberali mnohé ovládače špecifické pre jednotlivé produkty.

Zvýšenie produktivity používateľov

Balíky univerzálneho ovládača tlačiarní Lexmark používajú rovnaké grafické používateľské rozhranie ako ovládače špecifické pre jednotlivé produkty, na ktoré sú používatelia zvyknutí, a teraz budú rovnaké rozhranie zdieľať všetky fronty, čím sa zníži počet hovorov s technickou podporou. Používatelia si môžu vytvárať a ukladať profily pre svoje najpoužívanejšie nastavenia alebo môžu používať profily, ktoré pre nich vytvorilo oddelenie informačných technológií.

Podpora korporátnych iniciatív týkajúcich sa udržateľnosti

Správcovia môžu pomocou balíkov univerzálneho ovládača tlačiarní Lexmark podporovať zásady ochrany životného prostredia svojich organizácií. Predvolené nastavenia frontu možno upraviť tak, aby zahŕňali obojstrannú tlač, tlač viacerých strán na hárok (N-up), tmavosť tonera a iné opatrenia na úsporu zdrojov.

Kompatibilita s operačnými systémami

Univerzálne ovládače tlačiarní Lexmark sú k dispozícii pre nasledujúce operačné systémy v 32-bitových a 64-bitových verziách (ak je to možné):

 • Windows 10
 • Windows 8
 • Windows Server 2012
 • Windows 7
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista
 • Windows Server 2003
 • Windows XP
 • Windows Server 2000
 • Windows 2000 3

Univerzálne ovládače tlačiarní sú tiež kompatibilné s nasledujúcimi implementáciami systému Citrix v 32-bitových a 64-bitových verziách (ak je to možné):

 • Windows Server 2012 R2 with Citrix XenApp 7.5
 • Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.5
 • Windows Server 2008 with Citrix XenApp 5.0
 • Windows Server 2008 R2 with Citrix XenApp 6.0
 • Windows Server 2003 with Citrix Presentation Server 4.5
 • Windows Server 2003 with Citrix Presentation Server 4.0
 • Windows Server 2003 with Citrix Presentation Server 3.0
 • Windows Server 2000 with Citrix Presentation Server 4.0 3
 • Windows Server 2000 with Citrix Presentation Server 3.0 3

Ovládače/softvér pre systém Windows

Tento balík obsahuje 32/64-bitový univerzálny ovládač tlačiarní s emuláciou jazykov PCL 5, PCL XL a PS3. Ovládač má certifikáciu Microsoft WHQL. Okrem toho obsahuje nasledujúce súčasti:

– Telefónny zoznam Lexmark – slúži na správu faxových kontaktov.
– Podsúčasť ovládača lTravel Print („mobilná tlač“) – umožňuje vyhľadávanie tlačiarní mobilných používateľov v čase tlače

Download

Ďalšie možnosti prevzatia

Kompatibilita zariadení

Jednofarebné laserové tlačiarne

Jednofarebné multifunkčné tlačiarne

Farebné laserové tlačiarne

Farebné multifunkčné tlačiarne

1 Funkcia obojstrannej tlače nie je podporovaná.

2 Vlastné formuláre, zoraďovanie, tlač brožúr a väčšina nastavení kvality tlače nie je k dispozícii.

3 Podpora systému Windows 2000 je obmedzená na ovládač UPD verzie 1.6.2.