Prehľad o spoločnosti

Globálna technologická spoločnosť

Od roku 1991 je spoločnosť Lexmark uznávaná a chválená ako líder v oblasti riešení pre zobrazovanie a výstup, ktoré ľuďom a organizáciám pomáhajú zlepšovať procesy a znižovať náklady.  Kritikou oceňovaná technológia zobrazovania a výstupu od spoločnosti Lexmark sa neustále vyvíja, ako sa svet stáva čoraz viac digitálnym a prepojeným.

Spoločnosť Lexmark predáva svoje produkty a služby vo viac ako 170 krajinách a mnohé popredné firmy zaoberajúce sa analýzami trhu v technologických odvetviach ju uznávajú ako globálneho lídra.  Od roku 2010 spoločnosť Lexmark získala a integrovala niekoľko strategických softvérových spoločností, vďaka čomu ďalej rozšírila svoju ponuku o inovatívne softvérové riešenia.

V súčasnosti spoločnosť súťaží na kľúčových rastúcich trhoch vrátane služieb správy tlače, inteligentnej digitalizácie, správy podnikového obsahu, správy zdravotníckeho obsahu, automatizácie finančných procesov a podnikového vyhľadávania, pričom všetky tieto oblasti sú zamerané na to, aby pomohli zákazníkom spoločnosti Lexmark pripojiť zamestnancov k najrelevantnejším informáciám práve vtedy, keď ich potrebujú.

Vytváranie zákazníkov na celý život

Ako to robíme? Dobre poznáme vašu spoločnosť a počúvame vás. Naše bohaté skúsenosti v odvetví a rozsiahle vlastníctvo technológií využívame na vyhodnotenie vašich potrieb a vytvorenie na mieru šitých riešení, ktoré vám umožnia prekonať očakávania vašich zákazníkov, zvýšiť finančnú výkonnosť a podporovať budúcu flexibilitu.

Sociálna zodpovednosť je našou obchodnou činnosťou

Podnikáme takým spôsobom, ktorého výsledkom je lepší svet, pričom sa sústreďujeme na našich ľudí, našu planétu a komunity, v ktorých žijeme a pracujeme. Keďže sa usilujeme zachovávať najlepšie postupy pre udržateľnosť, dosahovanie záväzku sociálnej zodpovednosti spoločnosti Lexmark je globálne, pričom sa snažíme o rovnováhu medzi ekonomickými, environmentálnymi a sociálnymi záujmami.

Tieto princípy dodržiavame v rámci našej vlastnej organizácie aj vo vzťahu k našim partnerom. Náš záväzok rozširujeme ešte viac tým, že vyvíjame riešenia, ktoré našim zákazníkom umožňujú dosahovať ich vlastné ciele udržateľnosti.

Základné údaje o spoločnosti

  • Centrála: Lexington, Kentucky
  • Výnosy v roku 2014: 3,7 miliardy USD, približne 57 % z medzinárodného predaja
  • Investície do akvizícií strategického softvéru od roku 2010: približne 1 miliarda USD