Prehľad o spoločnosti

Spoločnosť Lexmark International, Inc. (NYSE: LXK) poskytuje spoločnostiam všetkých veľkostí široké spektrum produktov na tlač a spracovanie obrázkov, softvéru, riešení a služieb, ktoré zákazníkom pomáhajú menej tlačiť a viac ušetriť. Perceptive Software, samostatná softvérová obchodná jednotka v rámci spoločnosti Lexmark, je popredný poskytovateľ podnikového softvéru na správu obsahu, ktorý organizáciám pomáha jednoducho spravovať celý životný cyklus ich dokumentov a obsahu, pričom zjednodušuje ich obchodné procesy a pomáha zvyšovať prevádzkovú efektívnosť.

Vytváranie zákazníkov na celý život

Úspech spoločnosti Lexmark je založený na všadeprítomnej oddanosti spoločnosti voči zákazníkom. Prostredníctvom vízie našej spoločnosti „Zákazníci na celý život“ si získavame lojalitu zákazníkov tým, že ich počúvame, predvídame ich potreby a pracujeme na vytváraní hodnôt pre zákazníkov.

Medzinárodná prítomnosť

Spoločnosť Lexmark ohlásila za rok 2010 výnosy vo výške štyroch miliárd dolárov, pričom približne 57 percent z týchto výnosov pochádza z medzinárodného predaja. Naše produkty sa predávajú vo viac ako 170 krajinách v Severnej a Južnej Amerike, Európe, na Blízkom východe, v Afrike, Ázii, oblasti Pacifiku a Karibiku.

Zodpovedný zamestnávateľ a sused

Spoločnosť Lexmark je sociálne zodpovedná spoločnosť v našej globálnej komunite. Usilujeme sa používať najlepšie postupy pre udržateľnosť, pričom sa snažíme o rovnováhu medzi ekonomickými, environmentálnymi a sociálnymi záujmami.
Sme odhodlaní byť spoločnosťou s veľkou úctou voči ľudským právam, bezpečným pracovným podmienkam a ekologickým obchodným praktikám, v rámci našej organizácie aj u našich partnerov.