Prehľad o spoločnosti

Globálna technologická spoločnosť

Od roku 1991 je spoločnosť Lexmark uznávaná a chválená ako líder v oblasti riešení pre zobrazovanie a výstup, ktoré ľuďom a organizáciám pomáhajú efektívnejšie spravovať informácie, zlepšovať procesy a znižovať náklady. Vo svete dochádza k digitalizácii a prepájaniu na globálnej úrovni, preto sa musí aj oceňovaná technológia zobrazovania a výstupu od spoločnosti Lexmark neustále vyvíjať.

Lexmark predáva svoje produkty a služby vo viac ako 170 krajinách a mnohé popredné firmy zaoberajúce sa analýzou trhu v technologických odvetviach ju považujú za globálneho lídra v oblasti technologických riešení zobrazovania, výstupu a služieb správy tlače.

Lexmark ponúka výkonnú kombináciu pružného prístupu k technológii, rozsiahlych odborných znalostí odvetvia a maximálneho zapojenia zákazníka, ktorá prináša riešenia mimoriadnej hodnoty.

Vytváranie zákazníkov na celý život

Kultúra hľadania riešení, spolupráce a ústretovosti spoločnosti Lexmark podporuje intenzívne, obojstranné spojenie so zákazníkmi nielen prostredníctvom riešení, ktoré vytvárame, ale aj prostredníctvom neustále poskytovanej starostlivosti. Výsledkom takéhoto výnimočného vzťahu so zákazníkom je vysoká miera vernosti zákazníkov, ktorá v celosvetovom meradle prekračuje 95 %. 

Sociálna zodpovednosť sa nás týka

Podnikáme takým spôsobom, ktorého výsledkom je lepší svet, pričom sa sústreďujeme na ľudí, planétu a komunity, v ktorých žijeme a pracujeme. Usilujeme zachovávať najlepšie postupy pre udržateľnosť. Spoločnosť Lexmark sa preto snaží o sociálnu zodpovednosť na globálnej úrovni a rovnováhu medzi ekonomickými, environmentálnymi a sociálnymi záujmami.

Tieto princípy dodržiavame v rámci našej vlastnej organizácie aj vo vzťahu k našim partnerom. Svoj záväzok rozširujeme ešte viac tým, že vyvíjame riešenia, ktoré umožňujú našim zákazníkom dosahovať ich vlastné ciele udržateľnosti.

Základné údaje o spoločnosti

  • Centrála: Lexington, Kentucky
  • Výnosy v roku 2015: 3,6 miliardy USD, približne 56 % z medzinárodného predaja