Parallel 1284-B Interface Card

Funkcije

Kartica za paralelni interfejs 1284-B se instalira u unutrašnji otvor štampača. Ona podržava paralelni interfejs 1284-B pomoću 36-pinskog D-shell ženskog dvosmernog paralelnog priključka.

Više informacija o paralelnom interfejsu potražite u tehničkom uputstvu.

Preporučuje se korišćenje Lexmark 10' paralelnog kabla (br. dela: 1021231) ili dvosmernog IEEE 1284 kabla da bi se izbegli problemi sa kompatibilnošću.

Tehničke specifikacije

Dimenzije paketa (mm - V x Š x D)

165 x 203 x 305 mm

Težina paketa (kg)

0.45 kg

UNSPSC kod

43201522

Zemlja porekla

China (PR)