Lexmark X520

Tehničke specifikacije

Dimenzije (mm - V x Š x D)

689 x 498 x 579 mm

Dimenzije paketa (mm - V x Š x D)

1117 x 787 x 711 mm

Težina

26.3 kg

Rezolucija štampe, crna

1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi

Brzina štampe (A4, crna): do

19.2 str/min

Procesor

200 MHz

Memorija, Standardno

40 MB

Memorija, Maksimalno

264 MB

Nivo buke, mirovanje

30 dBA

Nivo buke, u toku rada (Štampanje)

49 dBA

Brzina kopiranja (A4, crna): do

19.2 kop/min

Umanjenje / Uvećanje

50 - 200 %

Nivo buke, u toku rada (Kopiranje)

52 dBA

Površina skeniranja, maksimalna (mm)

216 x 355 mm

Brzina jednostranog skeniranja (A4/Ltr, crna): do

10 Strana u minuti

Brzina jednostranog skeniranja (A4/Ltr, kolor): do

5 Strana u minuti

Rezolucija kod skeniranja

600 X 600 ppi

Nivo buke, u toku rada (Skeniranje)

49 dBA

Brzina modema

33.6 Kb/s

Standardni nosač papira

100-listova višenamenski nosač, 250-listova izlazna kaseta, 250-listova ulazni nosač

Opcioni nosač papira

Ulagač za koverte, 250-listova fioka, 2.000-listova fioka, 250-listova dupleks jedinica, 500-listova fioka, Neophodan opcioni nameštaj.

ADF ulazni kapacitet papira: do

25 listova 20 lb ili 75 gr/m2

Ulazni kapacitet papira, standardni: Do

350 listova 20 lb ili 75 gr/m2

Ulazni kapacitet papira, maksimum: Do

2350 listova 20 lb ili 75 gr/m2

Izlazni kapacitet papira, standardni: Do

250 listova 20 lb ili 75 gr/m2

Izlazni kapacitet papira, maksimum: Do

250 listova 20 lb ili 75 gr/m2

Standardni portovi

Centronics IEEE 1284 Bidirekcioni Paralelni, Brzi Ethernet, USB kompatibilno sa USB 2.0 specifikacijom (Tip B)

Opcioni mrežni portovi

Eksterni 802.11b za bežičnu komunikaciju

Briga o korisniku