Översikt över företaget

Lexmark International, Inc. (NYSE: LXK) tillhandahåller ett stort utbud av produkter för bildbehandling och utskrifter, programvarulösningar och tjänster till företag av alla storlekar, för att hjälpa kunderna att skriva ut mindre och spara mer. Perceptive Software är ett fristående programvaruföretag inom Lexmark som är den ledande leverantören av innehållshanteringsprogram som hjälper företag att lätt hantera hela livscykler med dokument och innehåll, förenkla affärsprocesserna och öka effektiviteten.

Skapa kunder för livet

Lexmarks framgångar kommer från företagets övergripande kundengagemang. Med visionen ”Kunder för livet” får vi våra kunders förtroende och lojalitet genom att lyssna på dem, förutsäga deras behov och skapa värde för dem.

Internationell närvaro

Lexmark rapporterade 4 miljarder USD i intäkter 2010 där cirka 57 procent kom från försäljning utanför Nordamerika. Våra produkter säljs i fler än 170 länder i Nord- och Sydamerika, Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien, Stillahavsområdet och Karibien.

Ansvarstagande arbetsgivare och granne

Lexmark tar ett stort socialt ansvar i vårt globala samhälle. Vi strävar efter bästa möjliga hållbarhet – en balans av ekonomi, miljö och sociala faktorer.
Vi är engagerade i att vara ett företag med stor respekt för mänskliga rättigheter, säkra arbetsförhållanden och miljövänliga affärsmetoder, både vad gäller oss själva och våra samarbetspartners.