Översikt över företaget

Ett globalt teknikföretag

Lexmark har sedan 1991 fått utmärkelse som marknadsledare inom bildhantering och utskriftslösningar som hjälper människor och företag att förbättra sin informationshantering, effektivisera sina processer och få minskade kostnader. Lexmarks prisbelönta bild- och utskriftsteknik fortsätter utvecklas i takt med att våra arbetsuppgifter blir alltmer digitala och nätverksanslutna.

Lexmark säljer sina produkter och tjänster i över 170 länder och är erkänd som global marknadsledare inom bildhanterings- och utskriftstekniklösningar och Managed Print Services av många marknadsanalytiker inom teknikbranschen.

Lexmark erbjuder en kraftfull kombination av smidig teknik, gedigen branschkunskap och exceptionellt engagemang i sina kunder och levererar förstklassiga lösningar.

Skapa livslånga kundrelationer

Lexmarks företagskultur innehåller ett starkt samarbete och en djup tvåvägskommunikation med våra kunder genom både de lösningar som vi utvecklar och den pågående kundvård vi ger. Det här exceptionella engagemanget i våra kunder resulterar i hög kundlojalitet som ligger över 95 procent för vår kundbas över hela världen. 

Socialt ansvar ingår i vår verksamhet

Vi bedriver vår verksamhet på ett sätt som leder till en bättre värld genom att fokusera på människor, vår miljö och de samhällen vi lever och arbetar i. I vår strävan efter bästa möjliga hållbarhet, har Lexmarks engagemang i företagets sociala ansvar en global omfattning, med en avvägning mellan ekonomi, miljö och sociala faktorer.

Vår respekt för dessa principer gäller inom vår egen organisation och i den mån som det påverkar våra partner. Vi utökar vårt engagemang även ytterligare genom att utveckla lösningar som hjälper våra kunder att uppnå sina egna mål i hållbarhet.

Kort om företaget

  • Huvudkontor: Lexington, Kentucky
  • 3,6 miljarder USD i årsintäkt 2015, varav 56 % från försäljning utanför USA