Sustainability background

Hållbarhet

Spara och påverka miljön mindre.

 [MP4 01:45]

Lexmark tillhandahåller hållbara lösningar under hela produktens livscykel, från hållbar design via effektiv användning till ansvarsfull återvinning. Titta nu. 

Eftersom ert företag är miljömedvetet vill ni 

 • påverka miljön så lite som möjligt
 • samarbeta med miljömedvetna partner
 • visa ert fokus på hållbarhet för marknaden
 • minska avfallet, återvinna och bli mer effektiva.

Lexmark hjälper er med allt.

Kontakta oss om ni vill prata om hur Lexmark kan hjälpa er att nå hållbarhetsmålen.

Green Triangle

Läs vår rapport om företagens samhällsansvar (CSR) eller besök vår CSR-webbplats (på engelska).

Få tänker på utskrifter när det gäller hållbarhet.

Lexmarks enheter tillverkas med material från hållbara källor och har utformats för att påverka miljön så lite som möjligt under hela utskriftslivscykeln. 

Spara och påverka miljön mindre. 

Ni kan sänka kostnaderna genom att använda enheterna längre och spara på förbrukningsmaterial tack vare våra digitaliserade försörjningskedja. Vårt utskriftssystem är utrustat med bildkomponenter med lång livslängd för att spara resurser, minska avfallet och kräva mindre underhåll. Det sparar in kostnader under enhetens hela livslängd.

Er hållbarhetspartner

Vi har haft ansvarsfulla, hållbara rutiner under lång tid, och det har gett oss utmärkelser och certifieringar. Lexmark strävar efter att bli koldioxidneutrala på alla våra verksamheter senast 2035.

Vår ledande MPS-produkt är integrerad med miljömedvetna program, och vår djupa branschexpertis gör att vi kan erbjuda hållbara lösningar. Vi kan även hjälpa er att hantera branschspecifik press och god miljöpraxis.

Vi kan hjälpa er att utveckla företaget och minska dess miljöpåverkan genom

 • hållbar design
 • effektiv användning
 • ansvarsfull återanvändning och återvinning.

Kika närmare på bakgrunden till Lexmarks hållbarhetsarbete.

Green Triangle

Hjälper er att bli hållbara – från ax till limpa

4 devices in a row

Vi erbjuder de flesta skrivarmodellerna med betydande mängder återvunnen plast av alla i branschen – för närvarande fyra gånger mer än vår hårdaste konkurrent.

Green Triangle

Hållbar design

Lexmarks produkter är utformade för minimal miljöpåverkan under hela livscykeln, inklusive tillverkning och distribution.

Våra hållbara designegenskaper omfattar

 • robusta, industriella metallramar
 • noga genomtänkta materialval
 • återvunnen plast
 • inbyggda sensorer som bedömer tonernivåer och behov av underhåll
 • systemkomponenter med lång livslängd, däribland Unison™-tonerkassetter med hög kapacitet
 • förbrukningsmaterial som är avsedda för återanvändning och återvinning
 • extra minne och en processor med flera kärnor
 • säkerhetsuppgraderingar
 • avancerade energisparfunktioner och kapacitet att spara på toner.
Sustainability Logo

Det eftertänksamma sätt på vilket vi konstruerar våra produkter, tjänster och lösningar innebär inte bara att våra enheter håller längre, utan att ni får färre leveranser till kontoret och färre åtgärder på enheten. Det sparar energi, pengar och bränsle, och allt det är bra för miljön.

Lexmarks produktlivscykel stöder kretsloppsekonomin

product life cycle
product life cycle design phase

​Design
Val av material
Komponenter med lång livslängd
Energisnål design

manufacturing phase of the product life cycle

​​Tillverkning
Gemensamma komponenter
Återvunna material, däribland plast

distribution phase of the product life cycle

​​Distribution
Kompakt design
Effektiv förpackningskonstruktion
Regional tillverkning

use phase of the product life cycle

​​Användning
Automatiska dubbelsidiga utskrifter
Energisparlägen
Kassetter med hög kapacitet
Proaktivt skrivarunderhåll

end-of-life phase of the product life cycle

​​Kassering
Lättanvända program för återanvändning och återvinning
Intern omarbetning och återvinning
Material till nästa generations produkter

Sustainability background
White Triangle

Lexmark har utnyttjat sin egen funktion Cloud Print Management för att bli kvitt fler än 100 lokala skrivarservrar.

Green Triangle

Effektiv användning

Avsiktlig konstruktion är hållbarhetens vagga. Utvecklingen går vidare med våra tjänster, lösningar och program, som minskar pappersförbrukningen, uppmuntrar till effektivt bruk och stöder ert hållbarhetsarbete under hela enhetens livslängd.

Med Lexmark kan ni utnyttja

Ansvarsfull återanvändning och återvinning

Vi erbjuder hållbara tjänster och program för återvinning av förbrukningsmaterial och utrustning. Det ingår i vårt fokus på kretsloppsekonomin.


ISRI award

2020 Design for Recycling® Award
Denna årliga utmärkelse ges till tillverkare som aktivt har inlemmat Design for Recycling®-principer i sina produkter och tillverkningsrutiner.


Lexmarks program för insamling av kassetter (LCCP), gör det enkelt att returnera tonerkassetter till våra återvinningscentraler.

Lexmarks program för insamling av utrustning (LECP), våra interna återvinningsprocesser för elektronikavfall, däribland skrivare som har nått pensionsåldern.

Dessa insatser främjar inte bara innovation och ekonomisk tillväxt utan hjälper er att skriva ut hållbart utan att kompromissa med kvaliteten.

CX331 CX series Right Environmental Changing cartridge

Under de senaste 14 åren har Lexmark kunnat återanvända knappt 27 miljoner kg återvunnet material vid produktionen av tonerkassetter.

Green Triangle