Ledningsgruppen

Brad-Clay-Gold-2-Headshot-Small

Brad Clay

Senior Vice President, Chief Information och Compliance Officer

Brad Clay är senior vice president och chief information och compliance officer för Lexmark International. Han är ansvarig för företagets globala IT-strategi, driftverksamhet och program, samt datasekretess, cyberbaserad och fysisk säkerhet och interna granskningar.  Innan Clay antog den här rollen i november 2016 arbetade han som Lexmarks chief information officer och ansvarade även för företagets förvärvsintegrationer. Clay var tidigare director of finance och ansvarade för planering av verksamhet och försäljning för USA:s affärsenhet.


Jerry-Grasso-Headshot-Tie-Small

Jerry Grasso

Senior Vice President, Chief Marketing Officer

Jerry Grasso är senior vice president och chief marketing officer för Lexmark International. Han är ansvarig för företagets globala marknadsföringsstrategi och genomförande.  Innan han antog sin nuvarande roll i november 2016 tjänstgjorde Grasso som vice president för Lexmarks företagskommunikation. Han arbetade som PR-ansvarig och hade hand om företagets internkommunikation och reklamtjänster sedan han anställdes på Lexmark år 2008.


Linda_Hollembaek_HighRe

Linda Hollembaek

Senior Vice President, Integration Management Office

Linda Hollembaek är senior vice president of Lexmark International’s Integration Management Office och ansvarar för olika integreringsprojekt som ska uppnå synergieffekter när Lexmark påbörjar sin verksamhet som dotterbolag till Apex Technology.

Innan Hollembaek utsågs till den här befattningen i november 2016 arbetade hon som vice president och general manager för global services operations. I den rollen ansvarade hon för den operativa strukturen för Lexmarks tjänster och lösningar, inklusive Managed Print Services, teknisk support, leverans av tjänster, system och verktyg för tjänster, kundupplevelse, utmärkt drifteffektivitet och hållbarhet.


Tonya_Jackson

Tonya Jackson

Senior Vice President, Chief Supply Chain Officer

Tonya Jackson är senior vice president och chief supply chain officer för Lexmark International, vilket innebär att hon handhar företagets globala supply chain operations som omfattar planering kring tillgång och efterfråga, globala inköp, tillverkning av hårdvara och tjänster, distribution och logistik samt Lexmarks Shared Services Center.

Jackson har ansvarat för Lexmarks supply chain operations sedan år 2013. Dessförinnan tjänstgjorde hon i två år som vice president och general manager för den globala verksamheten för förbrukningsmaterial. Hon ansvarade då för den globala tillverkningen och utvecklingsverksamheten för Lexmarks skrivarförbrukning.


patton-med.jpg

Robert J. Patton

Senior Vice President, General Counsel and Secretary

Bob Patton är senior vice president, general counsel och secretary för Lexmark International Inc. Sedan juni 2008 har han varit ansvarig för företagets juridiska avdelning över hela världen.  Patton började hos Lexmark 2001 som företagsjurist med fokus på Lexmarks affärer och processande.

Innan han började hos Lexmark arbetade Patton 15 år hos Xerox Corporation. Hans sista position där var som chefsjurist.


BrockSaladin_tie

Brock Saladin

Senior Vice President, Chief Revenue Officer

Brock Saladin är senior vice president och chief revenue officer för Lexmark International. Han är ansvarig för att tillhandahålla Lexmarks affärskunder världen över med produkter, förbrukningsartiklar samt lösningar och tjänster. Han ansvarar även för att ta fram effektiva och marknadsorienterade strategier.

Innan Saladin antog sin nuvarande position i november 2016 var han vice president och general manager för global channel sales och marketing för Lexmarks tidigare division för Imaging Solutions och tjänster. Saladin ansvarade även för utveckling av Lexmarks globala strategi för kanalen och implementering och utförandet av den. Saladin var tidigare vice president och general manager av global supplies sales och marketing.


Sharon-Votaw

Sharon Votaw

Senior Vice President, Chief Human Resources Officer

Sharon Votaw är senior vice president och chief human resources officer för Lexmark International.

Innan hon antog sin nuvarande roll i november 2016 tjänstgjorde Votaw som vice president of global compensation, benefits och HRIS. I den positionen ansvarade hon för utformning och administration av ledningsgruppens och anställdas ersättningsprogram världen över, förmånsstrategier, den operativa förvaltningen av förmåner, tjänstgöringsprogram och support för det globala personalinformationssystemet.


AllenWaugerman_tie

Allen Waugerman

Senior Vice President, Chief Technology Officer

Allen Waugerman är senior vice president och chief technology officer för Lexmark International. Han utsågs till den här positionen i november 2016 och är ansvarig för Lexmarks globala forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Waugerman tjänstgjorde dessförinnan i fem år som vice president och general manager för worldwide annuities marketing och sales för Lexmarks tidigare division för Imaging Solutions och tjänster. I den rollen ansvarade han för marknadsföring och försäljning av förbrukningsmaterial och tjänster. Waugerman arbetade tidigare som general manager för laserprodukter avsedda för små arbetsgrupper.