Ledningen

 Paul Rooke

Paul Rooke

Styrelseordförande och VD

Paul Rooke är styrelseordförande och verkställande direktör för Lexmark International, Inc. Han blev styrelseordförande för Lexmarks styrelse i april 2011 efter att ha blivit invald i styrelsen och utsedd till ordförande och VD i oktober 2010.

Tidigare var Rooke vice VD på Lexmark och han var ordförande för den tidigare Imaging Solutions Division (ISD) från juli 2007 till oktober 2010. I den rollen ansvarade han för att uppfylla Lexmarks kunders världsomfattande behov av bläckskrivare, allt-i-ett-produkter och tillhörande förbrukningsartiklar och support, inklusive utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning.

Från december 1999 till juli 2007 var Rooke styrelseordförande för Lexmarks gamla Printing Solutions and Services Division (PS&SD). I den rollen var han ansvarig för att tillhandahålla Lexmarks affärskunder världen över med produkter, förbrukningsartiklar, programvara, lösningar och tjänster.

Rooke började på Lexmark vid företagets start 1991 och har haft många chefsposter, inklusive ordförandeposten för Lexmarks avdelning som ansvarar för global distribution av förbrukningsartiklar och posten som vice ordförande för global marknadsföring och försäljning i USA inom ISD (tidigare kallat Consumer Printer Division).

Rooke började sin karriär hos IBM 1980 som tillverkningsingenjör. 1984 kom han till IBM:s anläggning i Lexington, Ky., som chef över Wheelprinter-automatisering. Han hade flera olika tjänster hos IBM, inklusive chef för kostnadshantering, produktplanering och assistent till viceordföranden för Systems Printer Division.

Rooke har en kandidatexamen i maskinteknik från University of Michigan och en master i affärsadministration från University of Kentucky.

Marty Canning

Marty Canning

Vice VD och styrelseordförande för Imaging Solutions and Services

Marty Canning är vice VD för Lexmark International, Inc. och styrelseordförande för Imaging Solutions and Services (ISS). Han är ansvarig för att tillhandahålla Lexmarks affärskunder världen över med produkter, förbrukningsartiklar, programvara, lösningar och tjänster.

Ronaldo Foresti

Ronaldo Foresti

Vice VD, Asien och Stillahavsområdet samt Latinamerika

Ronaldo Foresti är vice VD för Lexmark International i Asien och Stillahavsområdet samt Latinamerika. Han har ansvar för marknadsföring och försäljning i två av de snabbast växande marknaderna i världen.

David Reeder

David Reeder

Vice VD och ekonomichef

David Reeder är vice VD och ekonomichef för Lexmark International Inc. Förutom att ha hand om finanserna ansvarar han för Lexmarks relationer med investerare, IT, strategi och utveckling, interna granskningar, anläggningar och säkerhet. 

file

Reynolds C. Bish

Vice VD för Lexmark och styrelseordförande för Enterprise Software

Reynolds C. Bish är vice VD för Lexmark International, Inc. och styrelseordförande för Lexmark Enterprise Software. Han ansvarar för strategi och genomförande och håller i ledningsgruppen för Lexmarks branschledande program för stora företag, vilka omfattar produkter för datainsamling i flera kanaler, processhantering, innehållshantering, företagsomspännande sökningar, integration, analyser, mobiler samt molnet.

Jeri Isbell Profile Picture

Jeri Isbell

Vice VD, personalavdelningen

Jeri Isbell är vice VD för personalavdelningen på Lexmark International Inc.
Robert J. Patton

Robert J. Patton

Vice VD, chefsjurist och sekreterare

Bob Patton är vice VD, chefsjurist och sekreterare för Lexmark International Inc. Sedan juni 2008 har han varit ansvarig för företagets juridiska avdelning över hela världen.