Ασφαλής από τον σχεδιασμό

Η τεχνογνωσία της Lexmark που είναι πρωτοπόρος στον κλάδο της ασφάλειας εγγράφων και συσκευών αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της τεχνολογίας μας. Αυτή η συστηματική προσέγγιση στην ασφάλεια προσφέρει ένα κρίσιμο όφελος στους πελάτες μας: τη σιγουριά ότι θα ολοκληρώνουν τις εργασίες του με αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο, γνωρίζοντας ότι οι συσκευές και τα δεδομένα τους θα προστατεύονται σε κάθε βήμα της διαδικασίας.

n6 grey6 triangle

  σχεδιασμός προϊόντων

Σκόπιμος σχεδιασμός λογισμικού και υλικού για πλήρη ασφάλεια

Το υλικό και το ενσωματωμένο υλικολογισμικό της Lexmark αποτελούν μόνο μέρος του οικοσυστήματος εξόδου του οργανισμού σας. Για βέλτιστη προστασία, το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την υποστήριξη εκτυπωτών και πολυλειτουργικών συσκευών πρέπει να αναπτύσσεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα του κλάδου. Επίσης, οι προγραμματιστές που δημιουργούν αυτό το λογισμικό θα πρέπει να διαθέτουν τεχνογνωσία που θα τους επιτρέπει να ανταποκρίνονται άμεσα σε προβλήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια.

Ο Ασφαλής κύκλος ζωής ανάπτυξης λογισμικού της Lexmark (SSDL) είναι μια σειρά διαδικασιών που έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να αντιμετωπίσουν όλες τις πτυχές της ασφάλειας που σχετίζονται με την ανάπτυξη του λογισμικού, από τον προγραμματισμό μέχρι τον σχεδιασμό και την υλοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης ποιότητας, της κυκλοφορίας και της συντήρησης.

Ο SSDL προσφέρει απαράμιλλα σημεία ελέγχου προστασίας που ανταποκρίνονται στις μοναδικές απαιτήσεις ασφάλειας του οργανισμού σας.

Secure training icon

Εκπαίδευση

Κάθε προγραμματιστής της Lexmark λαμβάνει εντατική εκπαίδευση στον τομέα της ασφάλειας ώστε να αναπτύσσει λογισμικό χρησιμοποιώντας τις πιο ασφαλείς πρακτικές σύνταξης κώδικα.

Secure requirements icon

Απαιτήσεις

Ο συνεχής διάλογος με ειδικούς ασφάλειας και τους πελάτες συμβάλλει στον καθορισμό των δυνατοτήτων και των απαιτήσεων που ενσωματώνονται σε κάθε συσκευή Lexmark.

Secure design icon

Σχεδίαση

Χρησιμοποιώντας τις ασφαλείς πρακτικές ανάπτυξης, οι μηχανικοί της Lexmark αναλύουν τις απαιτήσεις που περιέχονται σε λεπτομερείς προδιαγραφές δυνατοτήτων, ενώ η προσομοίωση απειλών συμβάλλει στην ανάλυση και τη μείωση της επιφάνειας προσβολής κάθε προϊόντος.

Secure implementation icon

Υλοποίηση

Η διαδικασία υλοποίησης αξιοποιεί τις κατάλληλες ρυθμίσεις παραμέτρων και εργαλεία ανάλυσης που σχετίζονται με την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δόμησης του λογισμικού.

Secure verification icon

Επαλήθευση

Πριν από την αποστολή οποιουδήποτε κώδικα, η Lexmark ακολουθεί μια αυστηρή φάση δοκιμών πολλαπλών σημείων προκειμένου να πραγματοποιήσει έλεγχο για ευπάθειες και τη σταθερότητα του κώδικα.

Secure release icon

Κυκλοφορία

Για την εξασφάλιση της ασφάλειας και του ελέγχου, μόνο περιορισμένος αριθμός προγραμματιστών έχουν εξουσιοδότηση να θέτουν σε κυκλοφορία κώδικα. Με αυτόν τον τρόπο, αποτρέπεται η δυνατότητα κυκλοφορίας κακόβουλου λογισμικού.

Secure response icon

Απόκριση

Εάν εντοπιστεί κάποια ευπάθεια, η Lexmark αξιολογεί αμέσως το πρόβλημα και ενημερώνει τους πελάτες. Επιλύουμε γρήγορα το πρόβλημα, ανάλογα με την περίπτωση, και παρέχουμε οδηγίες για την αποκατάσταση.

Με απλά λόγια, κανείς δεν μπορεί να συγκριθεί με την Lexmark σε ό,τι αφορά τη δέσμευση στην ανάπτυξη του πιο ανθεκτικού λογισμικού εκτύπωσης στον κλάδο, που έχει σχεδιαστεί ώστε να βελτιώνει την ασφάλεια σε ολόκληρο το δίκτυό σας.


​  ακεραιότητα εφοδιαστικής αλυσίδας

Ασφάλεια που μπορείτε να εμπιστευτείτε σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα

Η Lexmark δεσμεύεται να λειτουργεί με υπεύθυνο τρόπο σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, η Lexmark εργάζεται σκληρά προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι, οι κατασκευαστές και οι προμηθευτές της τηρούν τα ύψιστα πρότυπα συμμόρφωσης, ασφάλειας και κοινωνικής ευθύνης.

lexmark-supply-chain

Σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα της Lexmark, οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες στον τομέα του εφοδιασμού λειτουργούν σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς εκεί που παράγονται και διανέμονται προϊόντα από την Lexmark. Αυτό περιλαμβάνει την εγγραφή και τη συμμετοχή στην Responsible Business Alliance (RBA) που ενισχύει τις προσπάθειες του οργανισμού μας για την υποστήριξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των προτύπων εργασίας και άλλων αξιών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τη διασφάλιση μιας εφοδιαστικής αλυσίδας χωρίς συγκρούσεις. Οι προμηθευτές μας απαιτείται να επιτρέπουν τη διεξαγωγή ελέγχων κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης (SER) που διεξάγονται από την Lexmark στις φυσικές εγκαταστάσεις στις οποίες προϊόντα που παράγονται από τους προμηθευτές διατίθενται στην Lexmark.

Η Lexmark διαχειρίζεται προσεκτικά κάθε φάση της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως τις εξής:

 • Διαχείριση προμηθευτών: Εκτός από τη λειτουργία σε πλήρη συμμόρφωση με τον νόμο, οι προμηθευτές αναμένεται να υιοθετούν τον κώδικα δεοντολογίας RBA και πρέπει να αναφέρουν την προέλευση και την πηγή των υλικών που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες παραγωγής.
 • Έλεγχοι προμηθευτών: Η Lexmark ευθυγραμμίζεται με τις βέλτιστες πρακτικές για την ασφάλεια και ελέγχει συνεχώς τους προμηθευτές σύμφωνα με τα υψηλότερα διαθέσιμα πρότυπα.
 • Έλεγχοι παραγωγής: Οι μηνιαίοι έλεγχοι των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τα μέτρα ασφαλείας για τον σχεδιασμό και την έναρξη λειτουργίας τους.
 • Κώδικας δεοντολογίας: Ο κώδικας δεοντολογίας προμηθευτών της Lexmark ορίζει τη δέσμευση των συνεργατών της εφοδιαστικής αλυσίδας στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές της Lexmark, όπως αυτές εφαρμόζονται στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.
 • Εκπαίδευση εργαζομένων: Οι εργαζόμενοι της Lexmark είναι υπεύθυνοι και δεσμεύονται για την επίτευξη των στόχων και των κατευθυντήριων γραμμών που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνική ευθύνη και τη διακυβέρνηση (ESG).

Οι πελάτες μας εμπιστεύονται την Lexmark ως συνεργάτη στον τομέα της τεχνολογίας που δεσμεύεται για την ακεραιότητα, την ασφάλεια και τη διαφάνεια σε όλες τις λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, προκειμένου να προσφέρει τα υψηλότερα επίπεδα απόδοσης και προστασίας. Στην πραγματικότητα, η Lexmark είναι ο πρώτος κατασκευαστής συσκευών απεικόνισης που έχει λάβει πιστοποίηση ISO 20243 για την ακεραιότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας της.


​  δυνατότητες ασφάλειας

Ασφάλεια ενσωματωμένη σε κάθε συσκευή και λύση

Στην Lexmark δεν αντιμετωπίζουμε την ασφάλεια ως ζήτημα δευτερεύουσας σημασίας ή προαιρετική δυνατότητα. Στην πραγματικότητα, η ασφάλεια αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του σχεδιασμού και της κατασκευής που είναι ενσωματωμένο σε όλα τα προϊόντα, τα εργαλεία και τις υπηρεσίες μας. Οι προηγμένες δυνατότητες ασφαλείας συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των απειλών και των ευπαθειών.

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της Lexmark στην ασφάλεια καλύπτει ένα πλήρες φάσμα δυνατοτήτων και λειτουργιών που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία κάθε πτυχής του περιβάλλοντος παραγωγής.

Η Lexmark πληροί τα αυστηρότερα πρότυπα ασφάλειας του κλάδου και τα κρατικά πρότυπα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του προτύπου Common Criteria και του προτύπου Federal Information Processing Standard (FIPS). Το οικοσύστημα ασφάλειας έχει σχεδιαστεί ώστε να υπερβαίνει τις πιο σύνθετες προκλήσεις που αφορούν την προστασία των δεδομένων για κάθε επιχείρηση σε κάθε κλάδο.

Secure devices icon

Συσκευές

Σε κάθε συσκευή Lexmark έχουν ενσωματωθεί πρωτοποριακές δυνατότητες στον κλάδο, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης σκληρού δίσκου, της τεχνολογίας ασφαλούς εκκίνησης, της συνεχούς επαλήθευσης εκκίνησης και του υπογεγραμμένου και κρυπτογραφημένου υλικολογισμικού.

Secure data icon

Δεδομένα

Για την προστασία των κρίσιμων δεδομένων, στις δυνατότητες ασφάλειας συμπεριλαμβάνεται η ευελιξία ελέγχου ταυτότητας και εξουσιοδότησης, η ασφάλεια χρηστών/ομάδων, τα πρότυπα ασφάλειας, οι περιορισμοί σύνδεσης και η λειτουργία κλειδώματος του πίνακα λειτουργίας.

Secure network icon

Δίκτυο

Οι δυνατότητες κρυπτογράφησης και ασφάλειας, όπως το φιλτράρισμα σύνδεσης TCP, το φιλτράρισμα θυρών, το TLS 1.2, το SMBv3, ο διαχωρισμός φαξ/δικτύου και ο ασφαλής έλεγχος ταυτότητας προστατεύουν το δίκτυο σε ολόκληρο τον οργανισμό σας.

SecurityIcons

Χρήστες

Οι δυνατότητες ασφαλούς πρόσβασης στα προϊόντα της Lexmark διασφαλίζουν ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες των οποίων η ταυτότητα έχει ελεγχθεί θα μπορούν να εργαστούν με ευαίσθητες, πολύτιμες και προστατευόμενες πληροφορίες.

Secure tools icon

Εργαλεία

Εργαλεία ασφάλειας όπως τα Markvision Enterprise και Lexmark Cloud Fleet Management επιτρέπουν τη ρύθμιση των παραμέτρων συσκευών και ασφάλειας στο σύνολο του εξοπλισμού, καθώς επίσης και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης.

Secure services icon

Υπηρεσίες

Οι Υπηρεσίες διαχειριζόμενης εκτύπωσης, αξιολόγησης και παροχής συμβουλών της Lexmark χρησιμοποιούν αναλυτικά στοιχεία που παρέχουν στους οργανισμούς μεγαλύτερη ορατότητα και έλεγχο σε κάθε στάδιο της υιοθέτησης, σε συνδυασμό με υπηρεσίες παροχής συμβουλών που εγγυώνται την ασφάλεια του συνόλου του εξοπλισμού.


​  πιστοποιήσεις κλάδου

Επικυρωμένη ασφάλεια για την προστασία του οργανισμού σας

Η Lexmark σχεδιάζει υλικό και λύσεις με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές του κλάδου για να διασφαλίσει την προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών σε ολόκληρο το δίκτυο. Οι συσκευές επικυρώνονται σε ό,τι αφορά την ασφάλεια συσκευών και συστημάτων μέσων έντυπης μορφής και συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής με βάση το πρότυπο 2600-2008 IEEE. Επιπρόσθετα, η Lexmark είναι ο πρώτος κατασκευαστής συσκευών απεικόνισης που έχει λάβει πιστοποίηση ISO 20243 για την ακεραιότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Πιστοποιήσεις της Lexmark από τρίτους φορείς

​ Υλικό

​ Πληροφορίες

​ Πρότυπα

​ Εφοδιαστική αλυσίδα

​ Κρυπτογράφηση

​ Κυβερνοασφάλεια

Αξιολογήσεις αναλυτών της Lexmark

 • 2020 Marketscape Security Solutions and Services
 • 2019 Marketscape Perspective CPIaaS
 • Keypoint Intelligence – BLI Pick

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις αξιολογήσεις αναλυτών και τις επικυρώσεις τρίτων που έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τις πιο κρίσιμες πληροφορίες σας.


​  διαχείριση ευπαθειών

Παραμείνετε ενήμεροι για να παραμένετε ασφαλείς

Η Lexmark παρέχει εκτυπωτές και λογισμικό που ελαχιστοποιούν τις ευπάθειες που σχετίζονται με την ασφάλεια. Οι ειδικοί ασφάλειας παρακολουθούν συνεχώς πολλαπλά κανάλια προκειμένου να εντοπίσουν ενδεχόμενες ευπάθειες ασφάλειας και, εφόσον προκύψει ανάγκη, αντιδρούν γρήγορα για να περιορίσουν την έκθεση στην απειλή:

 • Σχεδίαση: Ο Ασφαλής κύκλος ζωής ανάπτυξης λογισμικού της Lexmark (SSDL) έχει σχεδιαστεί για αντιμετωπίζει την ασφάλεια του λογισμικού σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού, της υλοποίησης, της διασφάλισης ποιότητας, της κυκλοφορίας και της συντήρησης.
 • Αξιολόγηση: Οι ευπάθειες αναλύονται από ειδικούς ασφάλειας προκειμένου να καθοριστούν πιθανές επιπτώσεις και το κατά πόσο η ευπάθεια είναι πιθανή στην υλοποίηση της Lexmark.
 • Ανάλυση: Εάν εντοπιστεί κάποια ευπάθεια, ξεκινάει μια διαδικασία για την καταγραφή, την παρακολούθηση την ενημέρωση του κώδικα και τη δοκιμή της διόρθωσης. Παρέχεται μια ενημερωμένη έκδοση κώδικα και, αν χρειάζεται, η Lexmark δημοσιεύει μια ειδοποίηση ασφάλειας.

Στην Lexmark, η μείωση της έκθεσης σε ευπάθειες αποτελεί προτεραιότητα, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να επικεντρωθούν στα σημαντικά ζητήματα: την υποστήριξη των πελατών και την πρόοδο της επιχείρησης. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία ειδοποιήσεων ευπαθειών και ασφάλειας που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τα πιο κρίσιμα περιουσιακά σας στοιχεία.


​  πρόγραμμα απορρήτου

Σχεδιασμένο για να προστατεύει τις πιο ευάλωτες πληροφορίες του οργανισμού σας

Το πρόγραμμα προστασίας προσωπικών δεδομένων της Lexmark, Privacy at Lexmark (P@L), είναι ένας ισχυρός οργανισμός που περιλαμβάνει περισσότερους από 80 εργαζομένους σε επίπεδο εταιρικής και επιχειρηματικής μονάδας. Υπό την ηγεσία του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων που εδρεύει στα κεντρικά γραφεία της Lexmark, στο Λέξινγκτον του Κεντάκι, η αποστολή του προγράμματος είναι η δημιουργία και η συντήρηση επαναλαμβανόμενων διαδικασιών για τον σεβασμό και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας και των χρηστών τους και τη συμμόρφωση με τους παγκόσμιους κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Πρόσφατα, αυτό το πρόγραμμα αναγνωρίστηκε ως Νικητής του βραβείου CSO50, το οποίο παρέχει αναγνώριση σε οργανισμούς που επιδεικνύουν εξαιρετική επιχειρηματική αξία και ηγετική σκέψη για πρωτοβουλίες στον τομέα της ασφάλειας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πολιτικές ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων της Lexmark.


​ Ασφάλεια στην πράξη

Πρωτοποριακή προστασία στον κλάδο για το περιβάλλον παραγωγής σας

Εάν αναζητάτε νέους τρόπους για να εξασφαλίσετε ασφάλεια εκτυπώσεων, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τη λειτουργική απόδοση, έφτασε η στιγμή να συνεργαστείτε με έναν ειδικό. Η Lexmark κατανοεί την πραγματικότητα των απειλών ασφάλειας και ανταποκρίνεται με ολοκληρωμένη προσέγγιση που διασφαλίζει τα δεδομένα σας με κάθε δυνατό τρόπο.