Univerzalni upravljački program za štampanje

Univerzalni upravljački program za štampanje

Šta je univerzalni upravljački program za štampanje?

Univerzalni upravljački program za štampanje kompanije Lexmark pruža korisnicima i administratorima standardizovano rešenje sa jednim upravljačkim programom za sve potrebe štampanja. Umesto instalacije pojedinačnih upravljačkih programa za svaki model štampača i upravljanja njima, administratori mogu da instaliraju univerzalni upravljački program kompanije Lexmark koji se koristi za razne monohromatske štampače i štampače u boji, kao i za multifunkcijske uređaje.

Prednosti

Omogućena raznovrsnost

Univerzalni upravljački programi kompanije Lexmark su dostupni na 22 jezika i podržavaju više od 60 modela štampača, bez obzira na to da li se koriste lokalno ili na mreži. Svi paketi su testirani u okruženjima sa više servera, Microsoft Terminal serverom i serverom Citrix i imaju sertifikat Microsoft WHQL (sa digitalnim potpisom). Emulacije jezika PCL 5, PCL XL i PostScript 3 su dostupne za operativni sistem Windows 2000 i novije sisteme.

Mogućnost dvosmerne komunikacije

Mogućnost dvosmerne komunikacije omogućava upravljačkom programu da automatski otkrije i ažurira instalirane opcije u vreme instalacije, kao i na zahtev korisnika. To omogućava upravljačkom programu da se prilagodi različitim mogućnostima različitih štampača, ali za razliku od drugih univerzalnih upravljačkih programa za štampanje, saobraćaj na mreži je minimalan.

Manji troškovi IT podrške

Pošto postoji samo jedan paket kojim treba upravljati, paketi univerzalnih upravljačkih programa kompanije Lexmark olakšavaju testiranje i internu sertifikaciju upravljačkih programa za štampanje. Vreme koje je potrebno za instalaciju, na serverima i radnim stanicama, značajno se skraćuje, a prostor na čvrstom disku koji su nekada zauzimali upravljački programi namenjeni različitim uređajima sada je mnogo manji.

Mogućnost povećanja efikasnosti korisnika

Paketi univerzalnih upravljačkih programa kompanije Lexmark koriste isti grafički korisnički interfejs kao upravljački programi za različite uređaje koje korisnici već poznaju, ali sada svi redosledi štampanja dele isti interfejs, što smanjuje broj poziva korisničkoj službi. Korisnici mogu da kreiraju i sačuvaju profile sa najčešće korišćenim postavkama ili da koriste profile koje je za njih kreirala IT služba.

Olakšane poslovne inicijative u vezi sa održivošću

Administratori mogu da koriste pakete univerzalnih upravljačkih programa kompanije Lexmark da bi podstakli politiku zaštite životne sredine u svojim organizacijama. Podrazumevane postavke redosleda štampanja mogu da se izmene tako da uključe obostrano štampanje, štampanje više stranica (N-up), kontrast tonera i druge mere za uštedu resursa.

Kompatibilnost sa operativnim sistemima

Univerzalni upravljački programi kompanije Lexmark su dostupni za sledeće operativne sistem u 32-bitnim i 64-bitnim verzijama (kada su dostupne):

 • Windows Server 2016
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2012
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008
 • Windows Vista

Univerzalni upravljački programi su takođe kompatibilni sa sledećim implementacijama servera Citrix u 32-bitnim i 64-bitnim verzijama (ako su dostupne):

 • Citrix XenApp 7.11 
 • Citrix XenApp 7.9 
 • Citrix XenApp 7.8 
 • Citrix XenApp 7.7 
 • Citrix XenApp 7.6 
 • Citrix XenApp 7.5 
 • Citrix XenDesktop 7.11 
 • Citrix XenDesktop 7.9 
 • Citrix XenDesktop 7.8 
 • Citrix XenDesktop 7.7 
 • Citrix XenDesktop 7.6 
 • Citrix XenDesktop 7.5 
 • Citrix XenApp 6.5

Upravljački programi i softver za sistem Windows

Ovaj paket sadrži 32/64-bitnu verziju univerzalnog upravljačkog programa sa emulacijom jezika PCL 5, emulacijom jezika PCL XL i emulacijom jezika PS3. Upravljački programi imaju sertifikat Microsoft WHQL. Pored toga, sadrži sledeće komponente:

- Lexmark Phone Book – za upravljanje kontaktima za slanje telefaksova.
- potkomponentu upravljačkog programa lTravel Print („mobilno štampanje“) – omogućava otkrivanje mobilnih korisnika prilikom štampanja

Download

Dodatne opcije preuzimanja

Kompatibilnost uređaja

Monohromatski laserski štampači

Device model PCL 5 emulation driver PCL XL emulation driver PS emulation driver

E120n1

E2201

E230, E232, E234, E234n

E238, E240

E240n, E340, E342n

E250d, E250dn, E350d, E352dn, E450dn

E260, E260d, E260dn

E320, E322

E3211, E3231

E330, E332

E360d, E360dn

E460dn, E460dw, E462dtn

M1100 Series2
(M1140, M1140 Plus, M1145)

M3100 Series2
(M3150, M3150dn)

M5100 Series2
(M5155, M5163, M5163dn, M5170)

MS310 Series2
(MS310d, MS310dn, MS312dn, MS315dn, MS317dn)

MS410 Series2
(MS410d, MS410dn, MS415dn, MS417dn)

MS510 Series2
(MS510dn, MS517dn)

MS610 Series2
(MS610de, MS610dn, MS617dn)

MS710 Series2
(MS710, MS711)

MS810 Series2
(MS810, MS811, MS812, MS817dn, MS817n, MS818dn)

MS910 Series2
(MS911de)

T420

T430

T520, T522

T620, T622

T630, T632, T634

T640, T642, T644

T650, T652, T654, T656

W820

W840

W850

Monohromatski multifunkcijski uređaji

Device model PCL 5 emulation driver PCL XL emulation driver PS emulation driver

6500e

MX310 Series2
(MX310dn, MX317dn)

MX410 Series2
(MX410de, MX417de)

MX510 Series2
(MX510de, MX511de, MX511dhe, MX517de)

MX610 Series2
(MX610de, MX611de, MX611dhe, MX617de)

MX6500e Series2
(MX6500e)

MX710 Series2
(MX710, MX711, MX717de, MX718de)

MX810 Series2
(MX810, MX811, MX812)

MX910 Series2
(MX910de, MX911dte, MX912dxe)

X203n, X204n

X264dn, X363dn, X364dn, X364dw

X340n3, X342n3

X422

X463de, X464de, X466dte, X466dtwe

X642e

X644e, X646e

X646ef

X651de, X652de, X654dte, X656de, X658de

X820e

X830, X832

X850e, X852e, X854e

X860e, X862e, X864e

XM1100 Series2
(XM1135, XM1140, XM1145)

XM3100 Series2
(XM3150)

XM5100 Series2
(XM5163, XM5170)

XM5200 Series2
(XM5263, XM5270)

XM7100 Series2
(XM7155, XM7163, XM7170)

XM7200 Series2
(XM7263, XM7270)

XM9100 Series2
(XM9145, XM9155, XM9165)

Laserski štampači u boji

Device model PCL 5 emulation driver PCL XL emulation driver PS emulation driver

C510

C520, C522, C524

C530, C532, C534

C540, C543, C544, C546

C734, C736

C746dn, C746dtn, C746n, C748de,
C748dte, C748e

C750

C752

C760, C762

C770, C772

C780, C782, C782 XL

C790, C792

C912

C920

C925

C935

C950de

C2100 Series2
(C2132)

C9235

CS310 Series2
(CS310dn, CS310n, CS317dn)

CS410 Series2
(CS410de, CS410dn, CS410n, CS417dn)

CS510 Series2
(CS510de, CS517de)

CS720de

CS725de

CS727de

CS728de

CS820 Series
(CS820de, CS820dte, CS820dtfe)

CS827de

CS921de

CS923de

CS927de

CS4150

CS6160de

Multifunkcijski uređaji u boji

Device model PCL 5 emulation driver PCL XL emulation driver PS emulation driver

CX310 Series2
(CX310dn, CX310n, CX317dn)

CX410 Series2
(CX410de, CX410e, CX417de)

CX510 Series2
(CX510de, CX517de)

CX725 Series
(CX725de, CX725dhe, CX725dthe)

CX727de

CX820 Series
(CX820de, CX820dtfe)

CX825 Series
(CX825de, CX825dte, CX825dtfe, CX825dtpe)

CX827de

CX860 Series
(CX860de, CX860dte, CX860dtfe, CX860dtpe)

CX920de

CX921de

CX922de

CX923dte

CX923dxe

CX924dte

CX924dxe

CX927de

X543, X544, X546

X548, X548e

X734de, X736de, X738de

X746de, X748de, X748dte

X762e

X772e

X782e, X782e XL

X912

X925, XS925

X940e, X945e

X950de, X952de, X954de

XC2100 Series2
(XC2130, XC2132)

XC4140

XC4150

XC6100 Series
(XC6152de, XC6152dtfe)

XC8100 Series
(XC8155de, XC8155dte, XC8160de, XC8160dte)

XC9235

XC9245

XC9265

Colour Inkjet Printers

Device model PCL 5 emulation driver PCL XL emulation driver PS emulation driver

Pro710 Series
(Pro715, Pro719)

Pro910 Series
(Pro912, Pro915, Pro919)

Pro4000 Series
(Pro4000, Pro4000c)

Pro5500 Series
(Pro5500, Pro5500t)

S310 Series
(S315, S319)

S410 Series
(S415, S419)

S510 Series
(S515, S519)

1 Nije podržana funkcija obostranog štampanja.

2 Nisu dostupni prilagođeni obrasci, spajanje, štampanje brošura i većina kontrola kvaliteta štampanja.

3 Podrška za operativni sistem Windows 2000 je ograničena na UPD verziju 1.6.2