Reuse and recycle programs at Lexmark

 Uudelleenkäyttö- jakierrätysohjelmat 

Ota osaa kiertotalouteen – liity Lexmarkin palkittuihin värikasettien ja tarvikkeiden keräysohjelmiin

Osana panostustaan kiertotalouteen Lexmark tarjoaa ohjelmia, jotka auttavat käyttäjää toimittamaan laitteita ja tarvikkeita kierrätykseen ja uudelleenvalmistukseen. 

Lue lisää kierrätysvaihtoehdoista:


Green Triangle

Lexmarkin värikasettien keräysohjelma (LCCP)

LCCP-ohjelma on kätevä keräys-, kierrätys- ja uudelleenkäyttöprosessi, joka on maksuton. 

Lexmarkin tarvikkeiden keräysohjelma (LECP)

LECP-ohjelman avulla voi kierrättää Lexmarkin valmistaman tulostimen tai monitoimitulostimen käyttöiän lopussa. 

sustainability clean air

Kestävä kehitys kunniaan

Lexmark-tuotteiden suunnittelussa otetaan ympäristö huomioon. Lähtökohtana ovat tarkoituksella pitkäikäisiksi suunnitellut tuotteet. Tällöin raaka-aineita kuluu vähemmän. Myös tuotannossa sekä jakelussa markkinoille säästyy energiaa.  Lisäksi Lexmarkilla on palveluja, ratkaisuja ja ohjelmia, joiden avulla voidaan vähentää tulostuksen ja kuvantuotannon ympäristövaikutuksia. Lexmarkin LCCP- ja LECP-ohjelma ovat vastuullisia tapoja varmistaa laitteiden uudelleenkäyttö ja kierrätys. 

Kestävä kehitys on tärkeää
Kiertotalous

Kiertotalouden etulinjassa

Lexmarkin tavoitteena on vähentää omia ympäristövaikutuksiaan ja auttaa käyttäjiä toimimaan samoin. Esimerkkejä Lexmarkin tavoista vaikuttaa:

  • Kierrätysmateriaalin innovatiivisen käytön ansiosta vähentyvät sekä uusien luonnonvarojen käyttö että kaatopaikkajäte.
  • Kaikki valmistukseen liittyvät Lexmarkin toimipisteet on sertifioitu tiukkojen, kaikkialla maailmassa tunnustettujen laatu-, ympäristö- ja turvallisuusstandardien mukaisesti. Näitä ovat esimerkiksi ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 1801.
  • Yritys kerää palkitun Lexmarkin värikasettien keräysohjelman (LCCP) avulla uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten miljoonia käytettyjä värikasetteja vuodessa.
  • Lexmark-tuotteille on myönnetty monia ympäristömerkkejä: tällaisia sertifiointeja ovat esimerkiksi saksalainen sininen enkeli, EPEAT ja Yhdysvaltain Energy Star.
  • Lexmarkin värikasettien tai tarvikkeiden keräysohjelmat ovat käytettävissä yli 60 maassa, mikä kattaa yli 90 prosenttia yhtiön maailmanmarkkinoista.

Lexmarkia on pidetty jo pitkään kestävän kehityksen ja ympäristönsuojeluun tähtäävien hankkeiden edelläkävijänä omalla toimialallaan.