Lexmark Healthcare | Lexmark Finland

Terveydenhoito- ratkaisut

Järkevä siirtyminen kohti digitaalista terveydenhoitoa alkaa täältä.

health

Lexmarkin terveydenhoitoon tarkoitetut ratkaisut antavat klinikkahenkilöstölle tarvittavat tiedot, jotta potilaita voi hoitaa paremmin, edullisemmin ja pienemmällä paperimäärällä.

Lexmarkin tilausten reititysratkaisu

Lexmarkin tilausten reititysratkaisulla voit automatisoida kaikki lääkäreiden tekemät tilaukset, kuten reseptit, kokeet, terapiat ja ruokavaliot. Turvallisuus ja tehokkuus paranevat, kun tilauslomakkeet skannataan ja reititetään suoraan oikeaan tilausten käsittelyjärjestelmään. Kiireelliset tilaukset on merkitty selvästi ja digitaalisen kopion voi reitittää automaattisesti sähköisiin terveystietoihin.

Lexmarkin hoitopaikan noutoratkaisu

Lexmarkin hoitopaikan noutoratkaisu tarjoaa yksikön henkilöstölle tehokkaan tavan skannata asiakirjat reaaliaikaisesti Lexmark-monitoimitulostimeen. Asiakirjat reititetään automaattisesti työnkulkuun tarkastusta varten. Ne linkitetään myös sähköiseen terveystietoon. Tärkeät tiedot ovat kaikkien käyttöoikeuden saaneiden henkilöiden käytettävissä minuuteissa, joten terveydenhoito-organisaatio voi tuottaa laadukasta, kustannustehokasta hoitoa.

Aloittaminen

Ota yhteyttä Lexmarkiin napsauttamalla tätä