Tekniikan voima


Green Triangle
Lexmarkin teknologiapohjainen lähestymistapa hallittuihin tulostuspalveluihin

Miksi teknologiapohjainen lähestymistapa hallittuihin tulostuspalveluihin on niin palkitseva?

Hallittujen tulostuspalveluiden (MPS) määritelmä on yksinkertaisesti sanottuna seuraava: ulkopuolisen palveluntarjoajan suorittama yrityksen asiakirjatulostuksen optimointi ja hallinta. Tämä näyttää suoraviivaiselta, mutta sillä, tuottaako ulkopuolinen palveluntarjoaja hallitun tulostuspalvelun työn tai tekniikan avulla, voi olla valtava vaikutus yrityksesi tuloksiin

Käytetäänpä palvelua ja tukea yhtenä esimerkkinä. Monet MPS-palveluntarjoajat luottavat suuresti kenttäpalveluiden teknisen henkilöstön suureen määrään. Jos tulostimesi tai monitoimilaitteesi (MFP) rikkoutuu, soitat heille, ja he korjaavat sen. Kun teknisiä asiantuntijoita on suuri joukko, joku heistä voi nopeasti tulla paikan päälle. Tämä työvoimaan perustuva lähestymistapa toimii, mutta sillä on omat heikkoutensa: hankalat viivästykset ja häiriöt yrityksellesi, henkilöstöllesi ja käyttäjillesi. Joissakin olosuhteissa huoltoteknikon pitäminen paikan päällä voi olla ei-toivottua tai kannattamatonta. 

Työvoimaperusteisessa lähestymistavassa korjaavat toimenpiteet toteutetaan vasta yleensä ongelman syntymisen jälkeen. Prosessi alkaa, kun laitteella on ongelma. 

Korjaa se ennen kuin se rikkoutuu

Tähän on kuitenkin parempikin ratkaisu: Kun käytössä on lähestymistapa, joka perustuu teknologiaan työvoiman sijaan, prosessi alkaa jo ennen kuin laitteella on ongelma

Lexmarkin teknologiapohjainen lähestymistapa käyttää tekoälyä (AI) ja ennakoivaa tukea mahdollisten ongelmien ennakoimiseen ja ehkäisemiseen jo ennen niiden ilmaantumista. Se tarjoaa myös tarvikkeiden oikea-aikaisen toimituksen todellisen käytön perusteella, ei tarvikkeiden ennalta määritettyjen vähäisten jäljelläolomäärien mukaan. Sinun ei tarvitse kirjata pyyntöä, soittaa asiakaspalveluun tai tehdä tilausta. Järjestelmä tekee sen puolestasi, joten IT-tiimiltäsi vapautuu aikaa muuhun. Lisäksi voimme etäyhteyden avulla ratkaista monia ongelmia.

Tämä lähestymistapa on osoittautunut erittäin onnistuneeksi. Lexmark hallitsee laitteistoja aktiivisesti, ennustaa viat jo ennen niiden esiintymistä ja ratkaisee ongelmat nopeasti. Tämä lisää saatavuutta myymälöissämme, joka on meille kaikkein tärkeintä.

Teknologiapäällikkö
large global retailer

Dataan pohjautuvilla tiedoilla eteenpäin

Ehkä tärkein havainto on se, että teknologiapohjainen lähestymistapa hyödyntää dataa, mitä työvoimaperusteinen lähestymistapa ei voi tehdä, varsinkin kun voit hyödyntää teollista internetiä (IoT).

" Organisaatiot käyttävät teollista internetiä kilpailuedun saavuttamiseksi markkinoilla häiritsevien liiketoimintamallien ja erilaisten asiakaskokemusten kautta", analyytikkoyritys IDC sanoo 1.

Ajattele kaikkia nykyajan laitteita, jotka ovat osa teollista internetiä. Määrä on valtava ja se kasvaa edelleen: Analyytikkoyritys Quocirca arvioi, että hämmästyttävä 80 miljardin laitteen joukko kytketään teolliseen internetiin vuoteen 2025 mennessä 2.

Tämä sisältää myös Lexmark-laitteet. IoT-yhteensopivat tulostimet ja monitoimilaitteet ovat täynnä antureita, jotka seuraavat jatkuvasti satoja datapisteitä, kuten hälytyksiä sekä laitteen sisäistä diagnostiikkaa ja toimintaa. Et ehkä ole tullut ajatelleeksi, että tulostus- ja skannausekosysteemi voi olla sisältää runsaasti tietoa organisaatiosi toiminnasta. 

IDC:n mukaan "Data-analytiikasta tulee keskeinen erottelija palveluntarjoajille, jotka haluavat laajentaa hallitut tulostus- ja asiakirjapalvelut alueille, joilla on suurempi strateginen liiketoiminnan arvo". 3

Teolliseen internetiin, tekoälyyn ja interaktiiviseen analytiikkaan olennaisena osana kuuluvaa teknologiapohjaista lähestymistapaa hyödyntämällä Lexmark voi analysoida tulostus- ja skannausekosysteemistä kerättyjä tietoja löytääkseen trendejä ja epäjohdonmukaisuuksia, prosessin pullonkauloja, kustannustehottomuutta, jätettä, turvallisuusriskejä ja muuta. 

Teemme yhteistyötä kanssasi arvokkaiden, käytännöllisten oivallusten löytämiseksi ja organisaatiosi digitaalisen muutoksen mahdollistamiseksi. Data-analyysi, joka johtaa toimiviin oivalluksiin, erottaa meidät muista.

10 kysymystä teknologiapohjaisesta lähestymistavasta

Kysy palveluntarjoajaltasi seuraavat kysymykset voidaksesi hyödyntää teknologiapohjaista lähestymistapaa hallittuihin tulostuspalveluihin:

  1. Millainen osa teollinen internet (IoT) on palveluitanne?
  2. Kuinka voitte auttaa minua viettämään vähemmän aikaa tulostukseen liittyvien toimintojen parissa?
  3. Kuinka suuri prosenttiosuus laitteistoni ongelmista saadaan korjattua ensimmäisellä kerralla?
  4. Kuinka usein voitte ratkaista ongelmat ennen laitteideni vikaantumista?
  5. Kuinka usein voitte etäyhteyden avulla ratkaista ongelmat lähettämättä huoltoteknikkoa paikan päälle?
  6. Voinko saada nähdä reaaliaikaisia suorituskykymittareita?
  7. Voinko nähdä yksityiskohdat globaalista tulostuksen ja skannauksen ekosysteemistä yhdessä hallintapaneelissa?
  8. Kuinka voitte vähentää tulostuslaitteisiin kohdistuvien toimenpiteiden määrää?
  9. Millaisia tietoja keräätte laitteistostani?
  10. Kuinka nämä tiedot hyödyttävät organisaatiotani?
Oletko valmis teknologiapohjaiseen lähestymistapaan hallittuihin tulostuspalveluihin?

1 IDC FutureScape: Worldwide Imaging, Printing, and Document Solutions and 3D Printing 2020 Predictions, lokakuu 2019

2 Quocirca, Mastering IOT – the big data opportunity for print manufacturers, elokuu 2019

3 IDC Worldwide and U.S. Managed Print and Document Services and Basic Print Services Forecast Update, 2019-2023, by Robert Palmer, maaliskuu 2020