Ratkaisut | Lexmark Finland

Ratkaisut

Yksinkertaista työnkulkua. Moninkertaista tuottavuus.

Lexmark on sitoutunut tarjoamaan ratkaisuja ja palveluja, jotka säästävät aikaa ja rahaa. Ne integroituvat saumattomasti yrityksen nykyiseen ympäristöön.

Konttoriratkaisut

Paperityöt ovat luettelon kärjessä, kun kysytään asioita, jotka heikentävät konttorin tehokkuutta. Toiminnot, kuten ostoreskontra, henkilöstöhallinto ja kulujen hallinta sekä myös tulostaminen ja skannaaminen, voivat jäädä nopeasti paperivyöryn alle.

Tulosteen vapautus

Lexmarkin tulosteen vapautus antaa sinulle tilaisuuden lähettää asiakirjoja tietokoneesta, tablet-laitteesta, älypuhelimesta tai verkkoportaalista ja tulostaa ne missä tahansa tulostimessa tai monitoimilaitteessa, jossa tulosteen vapautus on otettu käyttöön.

Suojaus

Kun fyysisten kopioiden ja digitaalisen ympäristön liitos laajenee entisestään, tarvitaan tehokkaita strategioita ja vahvoja ratkaisuja riskien hallintaan ja vaatimusten noudattamiseen. Lexmarkilta on saatavissa tehokkaita, monitasoisia suojausominaisuuksia ja sisäisiä toimintoja, jotka parantavat laitteita, asiakirjoja, tietoja ja verkon infrastruktuuria sekä niiden suojausta.

Mobiilitulostus

Nykyisin mobiilitulostus voidaan ottaa käyttöön monella tavalla, mutta yksi ratkaisu ei tietenkään sovellu kaikille. Tästä syystä Lexmarkilta on saatavissa useita tapoja, joilla yritykset ja organisaatiot voivat hyödyntää mobiilituottavuutta ilman, että suojaus vaarantuu tai kulut nousevat liiallisiksi tai hallitsemattomiksi.

Terveydenhoitoratkaisut

Lexmarkin terveydenhoitoon tarkoitetut ratkaisut antavat klinikkahenkilöstölle tarvittavat tiedot, jotta potilaita voi hoitaa paremmin, edullisemmin ja pienemmällä paperimäärällä.

Rahoitusratkaisut

Lexmarkin rahoituspalveluille tarkoitetut ratkaisut automatisoivat paperipohjaiset työnkulut, nopeuttavat tietojen käsittelyä ja parantavat suojausta ja vaatimusten noudattamista.

Koulutusratkaisut

Lexmarkin koulutusasiantuntijoiden kehittämät ohjelmistoratkaisut muuntavat monitoimilaitteet monipuolisiksi tuottavuusalustoiksi. Käytössä on yksinkertainen kosketustekniikka.

Hallitut tulostuspalvelut

Mitä hallitut tulostuspalvelut ovat? Ne ovat yksinkertaisesti työkaluja, joilla voit säästää. Hallitut tulostuspalvelut ovat kokoelma ohjelmistotyökaluja, palveluja ja räätälöityjä ratkaisuja ja strategioita, joilla voit muuttaa organisaation. Ne parantavat tulostuksen kokonaistehokkuutta, tuovat lisäsäästöjä ja parantavat liiketoimintaprosesseja.

Ammattilaispalvelut

Lexmark on vuosien aikana hankkinut kattavasti tietoa tekniikasta ja ainutlaatuista, toimialakohtaista osaamista, joka on kertynyt muokattujen tulostusratkaisujen kehittämisestä tuhansille organisaatioille. Lexmark voi auttaa löytämään piilossa olevat mahdollisuudet tulostusympäristöstä ja ottamaan käyttöön strategioita ja prosesseja, jotka suoraviivaistavat tiedonkulkua yrityksessä.

Asiakastukipalvelut

Tulosteiden hallintaratkaisujen globaalina markkinajohtajana Lexmark on sitoutunut auttamaan asiakkaita saamaan kaiken hyödyn irti tulostussijoituksista. Ymmärrämme liiketoimintatarpeiden monimutkaisuuden. Lexmarkin asiakastukipalvelu on sitoutunut tarjoamaan nopean ongelmaratkaisun ja räätälöityjä ohjelmia, jotta yritys toimii sujuvasti ja kannattavasti. Lexmark tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja perustason palvelusta monimutkaiseen tukeen. Sopiva vaihtoehto löytyy jokaisen tulostusympäristön vaatimuksiin ja tulostimen kalliit käyttökatkot vähenevät.