Lexmark Készülékbegyűjtési Program | Lexmark Magyarország

Lexmark Készülékbegyűjtési Program

Az európai WEEE direktíva

Lexmark is advocating full product stewardship, including the proper disposal of electronic equipment at the end of its useful life. That’s why we support and encourage the implementation of the European WEEE Directive (Waste Electrical and Electronic Equipment). N° 2002/96/CE of the 27th January 2003.

A WEEE direktíva célkitűzései

  • Az elektromos és elektronikus berendezésekből származó, szeméttelepre kerülő hulladékok mennyiségének csökkentése (12 kg/lakos évente)
  • Az elektromos és elektronikus berendezésekből származó, nem kezelt hulladékok által jelentett szennyezési kockázat csökkentése
  • Az erőforrások megőrzése az újrahasznosítás és újrafelhasználás ösztönzése által
  • Az elektromos és elektronikus berendezések életciklusában szerepet kapó minden szervezet környezetvédelemben való szerepvállalásának javítása

A WEEE direktíva előírásai gyártók és felhasználók számára

  • A gyártóknak alkalmazniuk kell és be kell tartaniuk a WEEE direktíva begyűjtésre, kezelésre és újrahasznosításra vonatkozó programjait, és állniuk kell ezek költségeit.
  • A gyártóknak törekedniük kell az elektromos és elektronikus berendezések olyan környezetbarát kialakítására, amely lehetővé teszi a szétszerelést, az újrafelhasználást és az újrafeldolgozást a termékek élettartamának végén.
  • A gyártóknak tájékoztatniuk kell a vásárlóikat az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak begyűjtésére vonatkozó megoldásokról minden olyan termék esetében, amelyet 2005. augusztus 13 után vásároltak.
  • A 2005. augusztus 13 után piacra kerülő háztartási elektromos és elektronikus berendezéseket meg kell jelölni az EU WEEE direktívájában foglalt előírások szerint. A speciális „áthúzott kerekes kuka” szimbólum azt jelzi, hogy az adott terméket az eldobása esetén szelektív módon kell begyűjteni.
  • A felhasználóknak az „áthúzott kerekes kukával” megjelölt berendezések eldobása esetén be kell tartaniuk a gyártó utasításait.

hogy működik ez? 

icon 1

A Lexmark minden 2005. augusztus 13 után piacra kerülő termékén (mind a háztartási, mind a professzionális termékeken) szerepel az „áthúzott kerekes kuka” szimbólum.

icon 2

A WEEE direktívának megfelelően a háztartási és professzionális felhasználók számára készült nyomtatási berendezések elhasználódása esetén alkalmazott kezelési folyamattal kapcsolatban minden információ elérhető a nyomtatóhoz mellékelt illesztőprogram-CD-n.

icon 3

A Lexmark egy az előírásoknak teljes mértékben megfelelő logisztikai rendszert hozott létre a hulladékoknak az újrahasznosítási partnereink létesítményeibe történő visszajuttatására. Szerződéses partnereink egész Európában jelen vannak. E rendszeren keresztül a Lexmark garantálja, hogy az elektromos és elektronikus berendezések begyűjtött hulladékait legalább a fenti EU-direktívának megfelelően fogják feldolgozni 99%-nál magasabb újrafeldolgozási és újrafelhasználási céllal (az összetevők átlagos súlya alapján).

A Lexmark begyűjtési programjai országonként eltérőek az egyes országok elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó törvényeitől és a Lexmark helyi szolgáltatási ajánlataitól függően. Ennélfogva azt javasoljuk, hogy további tájékoztatásért forduljon a Lexmark helyi irodájához vagy képviselőjéhez.