ISO paginarendement | Lexmark België

ISO paginarendement

Achtergrond

In december 2006 heeft de ISO (International Organization for Standardization) nieuwe standaarden goedgekeurd voor het berekenen van paginabereiken van printercartridges met inkt (ISO/IEC 24711) en kleurentoner (ISO/IEC 19798). Deze nieuwe standaarden zijn een aanvulling op de ISO/IEC 19752 rendementstandaard voor monochrome tonercartridges gepubliceerd in juni 2004.

De ISO-standaarden voor het rendement van inkt- en tonercartridges definiëren nauwkeurig de kenmerken die van invloed zijn op het rendement en passen een robuuste statistische analyse toe op de resultaten. Alle printerfabrikanten kunnen nu dezelfde methoden gebruiken bij het vaststellen van cartridgerendementen.

Details van de ISO/IEC-standaarden zijn beschikbaar op de website www.iso.org/jtc1/sc28.

Wat is paginarendement?

Paginarendement is het totale aantal pagina's dat kan worden afgedrukt met een cartridge. Tot nu toe hebben printerfabrikanten verschillenden methoden gebruikt om cartridgerendementen te berekenen, waardoor het voor u moeilijker wordt om merken nauwkeurig met elkaar te vergelijken. Daarom heeft Lexmark, samen met andere cartridgefabrikanten, samengewerkt met de ISO om nieuwe standaarden te definiëren voor het berekenen van het paginarendement. Op 13 december 2006 heeft de ISO de nieuwe standaard goedgekeurd voor het berekenen van paginabereiken van tonercartridges met inkt (ISO)/IEC 24711) en kleurentoner (ISO/IEC 19798). Deze nieuwe standaarden zijn een aanvulling op de ISO/IEC 19752 rendementstandaard voor monochrome tonercartridges gepubliceerd in juni 2004.

ISO-rendement vs. werkelijk rendement

Omdat de ISO-rendementtest een beheerde test is, is het niet waarschijnlijk dat een klant bij daadwerkelijk gebruik de exacte gebruiksomstandigheden en parameters van de ISO-rendementtest kan repliceren. Als gevolg daarvan kan het werkelijke paginarendement aanzienlijk hoger of lager zijn, afhankelijk van factoren zoals paginavulling, taakomvang, materiaaltype, omgevingsomstandigheden, vaststelling van het einde van de levenscyclus en dubbel- of enkelzijdig afdrukken. [Resultaten voor ISO-paginarendementen zijn vergelijkbaar met waarderingen voor kilometer per liter voor auto's. Km/l kan handig zijn voor het vergelijken van de zuinigheid van verschillende voertuigen, maar geeft mogelijk niet nauwkeurig aan hoeveel liter u per kilometer u (REMOVE: u) zult verbruiken. De werkelijke km/l wordt bepaald door hoe en waar u rijdt, de staat en het onderhoud van het voertuig, brandstofvariaties en andere factoren.]

ISO/IEC/9752 Standard Test Page

Afbeelding 1: ISO/IEC/9752 
Standaardtestpagina

Onderzoek door de industrie heeft aangetoond dat de gemiddelde paginadekking, weergegeven als het percentage van de pagina dat toner bevat, voor een zwart-witpagina tussen 4 en 5% ligt. In afbeelding 1 wordt de testpagina weergegeven met ongeveer 5% dekking, die wordt gebruikt voor ISO/ IEC 19752. Bij kleurenafdrukken is de gemiddelde paginadekking meestal hoger. Daarom stellen de vijf standaardpagina's (Afbeelding 2) die worden gebruikt voor ISO/ IEC 19798 en 24711, met een combinatie van tekst en afbeeldingen en verschillende dekkingen, samen een dekking van ongeveer 20% voor (ongeveer allemaal 5% voor zwart-wit en de drie kleuren – cyaan, magenta en geel). Als uw gemiddelde afgedrukte pagina een aanzienlijk hogere paginadekking heeft dan de ISO-standaardpagina('s), moet u daarom verwachten dat het werkelijke paginarendement lager is dan het aangegeven paginarendement. Hoewel de paginadekking de meest duidelijke factor is die van invloed is op het cartridgerendement, kan het effect van de andere factoren even groot of nog groter zijn.

Five page color test suite specified by ISO/IEC 19789 standard for yield testing

Afbeelding 2: Kleurentestsuite met vijf pagina's vastgelegd in ISO/IEC 19798-standaard voor rendementstests

Waarom zijn standaarden voor paginarendement belangrijk?

Deze standaarden voor paginarendement helpen u beter gefundeerde aankoopbeslissingen te maken door cartridgerendementen objectief en nauwkeurig te evalueren. De nieuwe ISO-standaarden voor inkjet- en tonercartridgerendementen definiëren duidelijk de belangrijkste kenmerken die van invloed zijn op paginarendement en passen een robuuste statistische analyse toe zodat alle fabrikanten dezelfde methode kunnen gebruiken wanneer ze het rendement berekenen.

Hoe worden de tests uitgevoerd?

De ISO/IEC 24711- en 19798-specificaties bepalen dat het paginarendement wordt vastgesteld met een standaardsuite, afgedrukt in een beheerde omgeving, met de standaardinstellingen van de printer.. Omdat de printeromgeving van invloed kan zijn op het paginarendement, wordt in de testomgeving een temperatuur van 23,0C +/- 2,0C aangehouden.

De testsuite, opgegeven in ISO/IEC 24712, is ontworpen om te werken met A4- of 21,61 x 27,97 cm papier. De suite is een PDF-bestand dat bestaat uit vier typische klantenpagina's en één diagnostische pagina die moet worden afgedrukt met de meest recente versie van een PDF-reader.

Hoeveel cartridges en printers worden gebruikt in de test?

Minimaal negen cartridges of cartridgesets worden getest totdat ze leeg zijn. Hierdoor kunnen er betrouwbare schattingen worden gemaakt van het gemiddelde verwachte rendement binnen statistisch vastgestelde grenzen. In de standaarden wordt aangegeven dat bij voorkeur cartridges van verschillende productiedata en locaties worden gebruikt voor het testen.

Er worden minimaal drie verschillende cartridgesets getest op drie verschillende printers om te voorkomen dat de resultaten worden beïnvloed door de gebruikte printers. Er wordt een gelijk aantal cartridgesets gebruikt op elke printer.

Waarom worden paginarendementen weergegeven als een cartridge- en printersysteem?

ISO-paginarendementen worden altijd weergegeven als een cartridge- en printersysteem. Als de paginarendementen worden weergegeven als systeem, wordt hiermee het beste het verschil aangegeven tussen printersnelheden, kleurentabellen, onderhoudsroutines en activeringsfrequenties in verschillende printermodellen

Hoe worden paginarendementen berekend?

Het aangegeven ISO-paginarendement moet gelijk zijn aan of lager dan het lagere 90% vertrouwensinterval van de gemiddelde waarde. Als er negen cartridges worden getest, wordt het maximale ISO-paginarendement als volgt berekend: ISO-paginarendement = gemiddeld paginarendement - (1,86 * (std afw. van pag.rendement / 3))

Waarom is er geen paginarendement beschikbaar voor mijn specifieke printer?

Lexmark publiceert ISO-paginarendementen voor alle toekomstige aangekondigde producten.

Hoe is deze standaard van toepassing op 10,17 x 15,26 cm foto's?

De ISO/IEC 24712 afdruksuite is speciaal bedoeld voor A4- of 21,61 x 27,97 cm papier. Er is momenteel geen ISO-paginarendementspecificatie voor 10,17 x 15,26 cm afdrukken. Er is een nieuwe ISO-commissie die dit probleem gaat aanpakken. Er wordt verwacht dat de10,17 x 15,26 cm paginarendementspecificatie wordt bekrachtigd in 2011.

Lees Understanding Toner Cartridge Page Yields[.pdf] (Informatie over paginarendementen voor tonercartridges) voor meer informatie.