Corporate Social Responsibility(CSR)

Het belang van nieuwe circulaire bedrijfsmodellen

Het probleem van elektronisch afval wordt steeds groter.

Het belang van nieuwe circulaire bedrijfsmodellen

TAGS: Corporate Social Responsibility(CSR), Thought Leadership

Het probleem van elektronisch afval wordt steeds groter. Alleen al vorig jaar schatte het WEEE Forum dat er wereldwijd 57,4 miljoen ton aan e-afval werd geproduceerd. Met het huidige tempo wordt verwacht dat we tegen 2030 meer dan 74 miljoen ton e-afval zullen hebben geproduceerd[1]. Er is niet alleen dringend behoefte aan een betere recyclingpijplijn, maar ook aan oplossingen die de hoeveelheid geproduceerd afval actief verminderen. Hier bij Lexmark voelen we ons hier verantwoordelijk voor - en we hebben verschillende stappen ondernomen om bij te dragen aan het minimaliseren van e-afval.

De hoeveelheid afval kan aanzienlijk worden verminderd met behulp van een circulair model dat is gericht op kwaliteitsproducten en door de levenscyclus van materialen te maximaliseren via refurbishing en recycling. Problemen met lokale wetgeving en de beschikbaarheid van technologie vormen echter een belemmering voor veel circulaire bedrijfsmodellen. Daarnaast ontbreekt het aan een sectorbrede aanpak of een standaard framework, waardoor de sector minder snel vooruitgang boekt dan mogelijk is.

Daarom werkt Lexmark sinds 2018 samen met C-SERVEES, een door de EU gefinancierd project[2] dat de manier waarop elektronische producten worden ontwikkeld en geconsumeerd wil veranderen. Het project streeft ernaar alle stakeholders (producenten, klanten, beleidsmakers, onderzoekers) te laten nadenken over nieuwe manieren om elektronica aan te schaffen en te gebruiken. Het project pleit voor de ontwikkeling van elektrische producten die ontworpen zijn om circulair te worden geproduceerd, vervoerd en geconsumeerd. Zo worden er nieuwe bedrijfsmodellen voor vier soorten apparaten ontwikkeld: wasmachines, televisies, sensoren en printers. De bedoeling is dat deze modellen vervolgens eenvoudig kunnen worden overgenomen door fabrikanten over de hele wereld om de levensduur van producten te verlengen en de hoeveelheid e-afval die zij produceren te verminderen.

Als exclusieve productiepartner van C-SERVEES voor printers en cartridges hebben we bij Lexmark onze ervaring en expertise gedeeld met specialisten uit allerlei sectoren. Het doel hiervan is om innovatieve circulaire concepten voor de gehele ICT-sector te ontwikkelen. Onze overkoepelende doelstelling was om de elektrische en elektronische ('EE') sector om te vormen tot een efficiënte circulaire economie met behulp van nieuwe processen en technologische oplossingen, om de zware ecologische impact van e-afval te verminderen.

Het project bracht vier bedrijfsmodellen aan het licht die de grootste impact zullen hebben en daarom prioriteit moeten krijgen:

·         Het creëren van een product-dienstcombinatie. Het eigendom van producten moet uiteindelijk verschuiven van klanten naar producenten, wat betekent dat het product aan het einde van het gebruik altijd naar de producent moet worden teruggestuurd. Om dit te bereiken moeten alternatieve winstmodellen, zoals abonnementen, PaaS of pay-per-use diensten, worden overwogen.

·         Optimalisering van de retourlogistiek. Door de verzending van apparaten en componenten aan het einde van hun levensduur te consolideren en het logistieke netwerk te optimaliseren, kunnen middelen worden gedeeld met andere organisaties. Bovendien kan zo beter worden samengewerkt met partners die gespecialiseerd zijn in het inzamelen en sorteren van alle soorten elektrische en elektronische apparatuur.

·         Het terugsturen van producten makkelijk maken en digitaliseren. Eenvoudig producten retour kunnen sturen komt niet alleen de klant ten goede, maar levert ook informatie op over retourlogistiek en refurbishment die kan worden gebruikt om toekomstige producten en recyclingprocessen te verbeteren.

·         Analytics om de levensduur van producten te verlengen. Meer analytics betekent dat zowel producenten als klanten het gebruik en de prestaties van producten kunnen analyseren en ook andere indicatoren voor CO2-uitstoot kunnen identificeren, zoals energieverbruik en CO2-voetafdruk. Dit stelt hen in staat weloverwogen beslissingen te nemen over het produceren en kopen van goederen.

Als deze modellen collectief worden toegepast, kunnen zij een revolutie teweegbrengen in de EE-sector en de circulaire initiatieven van de hele waardeketen verbeteren. Om echt succesvol te zijn, hebben deze nieuwe circulaire bedrijfsmodellen echter niet alleen de steun nodig van de gehele print- en ICT-industrie, maar ook van overheden, technologische vernieuwers en fabrikanten.

Bij Lexmark hebben we onze refurbishment-processen gestroomlijnd en ons productaanbod verbeterd. Alle nieuwe laserapparaten van Lexmark bevatten plastic waarvan 39% post-consumer recycled (PCR) is. Wij bieden het grootste aantal printermodellen met een significante hoeveelheid PCR binnen de sector - momenteel vier keer meer dan onze naaste concurrent. Het PCR-gehalte moet tegen 2025 stijgen tot 50%. De bevindingen van het C-SERVEES-eindrapport zullen ons echter in staat stellen efficiënter samen te werken met onze partners voor een meer holistische aanpak en zo het voortouw te nemen in de sector.

 

[1] Bron: Cijfers uit de "Global E-waste Monitor 2020" van de VN.
[2] Dit project is gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 776714.