Deze site gebruikt cookies voor verschillende doeleinden, onder andere om uw ervaring te verbeteren, voor analyse en voor advertenties. Door deze site te blijven gebruiken of door te klikken op 'Accepteren en sluiten' ga je akkoord met ons gebruik van cookies. Lees onze pagina over cookies voor meer informatie.

Privacyverklaring

Wij, Lexmark International B.V., vinden uw privacy belangrijk. We erkennen de behoefte aan passende beveiliging en beheer van alle persoonlijke informatie die u met ons deelt. Wij bieden u met deze Privacyverklaring inzicht in ons beleid ten aanzien van de omgang met persoonlijke informatie en de mogelijkheden waaruit u kunt kiezen ten aanzien van de wijze waarop uw informatie verzamelt en gebruikt mag worden.

Persoonlijke informatie verzameld op onze website en via onze diensten kan opgeslagen en verwerkt worden in de Verenigde Staten en in Frankrijk. Met inachtneming van het toepasselijk recht kunnen we dergelijk informatie ook verwerken en opslaan in andere landen waar onze filialen, onze dochterondernemingen of onze vertegenwoordigers gevestigd zijn. Door het gebruik van één van onze websites of diensten geeft u ons automatisch uw toestemming voor de overdracht van dergelijke informatie naar het buitenland. Met betrekking tot de doorgifte van persoonsgegevens en andere gegevens aan de Verenigde Staten hebben we passende verwerkersovereenkomsten gesloten tussen onze groepsentiteiten, waardoor we voorzien in een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens (gebaseerd op het besluit van de Commissie EU-2010/87 van 5 februari 2010 betreffende modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens aan in derde landen gevestigde verwerkers krachtens Richtlijn 95/46/EG).

Websites vallende onder deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle landen in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (“EMEA”) en in het bijzonder op de Lexmark.com websites in de EMEA-landen.

Privacyverklaringen geplaatst op onze websites gericht aan inwoners van andere landen kunnen verschillen van deze verklaring doordat zij de functie van de lokale website en het toepasselijke recht weerspiegelen.

Welke informatie wij verzamelen

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle door ons (of zorgvuldig geselecteerde derde partijen die namens ons optreden) verzamelde of aan ons verstrekte persoonlijke informatie. “Persoonlijke informatie” is elk type informatie betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. U hoeft geen persoonlijke informatie aan ons te verstrekken voordat u op onze website kunt browsen.

We verzamelen persoonlijke informatie wanneer:

 • u een product of dienst aanschaft;
 • u producten online registreert;
 • u ondersteuning vraagt met betrekking tot een product;
 • u om software downloads verzoekt;
 • u een gebruikersaccount aanmaakt (loginnaam en wachtwoord);
 • u informatie of materiaal verzoekt (vb. whitepapers of nieuwsbrieven);
 • u participeert in onderzoeken en evaluaties;
 • u participeert in promoties, prijsvragen en geschenken;
 • u solliciteert naar een baan of uw CV instuurt;
 • u vragen of opmerkingen aan ons stuurt.

De types persoonlijke informatie die verzameld kunnen worden zijn onder andere:

 • uw voor- en achternaam;
 • uw titel en de naam van uw bedrijf;
 • uw huisadres, factuuradres, of elk ander fysiek adres (inclusief straatnaam, woonplaats, postcode en land);
 • uw e-mailadres;
 • uw telefoonnummer;
 • (met betrekking tot sollicitanten die elektronisch gegevens aanleveren) uw opleidingsgegevens, uw werkervaring en uw interessegebieden met betrekking tot banen;
 • alle informatie over u die we online verzamelen en bewaren in relatie tot uw account, zoals uw gebruikersnaam en uw wachtwoord;
 • alle informatie dat u aan ons geeft tijdens het gebruik van onze webwinkel of tijdens uw communicatie met ons.

We kunnen ook uw IP-adres, dat u gebruik om toegang te krijgen tot het internet, registreren. Een IP-adres is een uniek identificatiemiddel waar apparaten gebruik van maken om te identificeren en te communiceren met elkaar op het internet.

Op welke manier wij van uw informatie gebruik maken

We kunnen de door ons verzamelde persoonlijke informatie over u gebruiken om onze websites te exploiteren, om te beantwoorden aan uw verzoeken om informatieverschaffing, uw producten te registreren, uw sollicitaties te verwerken, u promotiemateriaal te verschaffen, u toe te staan deel te nemen aan wedstrijden en onderzoeken, u service en hulp te verlenen en om de door u verzochte transacties uit te voeren. Onder dit gebruik valt het aan u aanbieden van een meer effectievere klantenservice; het vergemakkelijken van het gebruik van de websites en diensten door het wegnemen van de noodzaak dat u steeds opnieuw dezelfde informatie moet invullen; het uitvoeren van onderzoek en analyses ter verbetering van de producten, diensten en oplossingen; en het weergeven van inhoud en advertenties die aangepast zijn aan uw specifieke interesses en voorkeuren conform het toepasselijke recht.

We kunnen ook uw persoonlijke informatie gebruiken om met u te communiceren. We kunnen uw bepaalde verplichte servicemededelingen toesturen, zoals welkomstbrieven, herinneringen met betrekking tot facturen, informatie over problemen met technische diensten, en mededelingen met betrekking tot ondersteuning. Sommige van onze diensten kunnen ook als onderdeel van de dienst, periodieke ledenbrieven toesturen. We kunnen ook contact met u opnemen om u te informeren over producten en diensten die bij ons of onze filialen te verkrijgen zijn.

Als u ervoor gekozen heeft om promotiemateriaal van ons te ontvangen, kunnen we ook uw persoonlijke informatie gebruiken (maar niet openbaar maken) ter promotie en verkoop van overige producten, diensten en speciale aanbiedingen van ons of onze filialen waarin u mogelijk geïnteresseerd zult zijn.

Met inachtneming van wettelijke en contractuele beperkingen en een redelijke termijn kunt u altijd uw toestemming intrekken. Wanneer u uw toestemming wilt intrekken, gelieve contact met ons op te nemen via privacy.nl@lexmark.com. We zullen u informeren over de gevolgen van het intrekken van uw toestemming.

Persoonlijke informatie die online is verzameld kan gecombineerd worden met informatie die u op ander wijze aan ons heeft verschaft, bijvoorbeeld via het registreren van een product, servicegesprekken, onze “Connect” en “Rewards” programma’s, of tijdens beurzen.

Cookies

Een cookie is een kleine hoeveelheid data die vaak een uniek kenmerk ter identificatie bevat, dat naar uw computer of mobiele telefoon browser wordt verstuurd vanaf de computer van de website en vervolgens op uw apparaat wordt opgeslagen. Elke website kan haar eigen cookie naar uw browser sturen, mits uw browser’s voorkeuren dit toestaan, maar (ter bescherming van uw privacy) uw apparaat zal slechts een website toestaan toegang te bieden aan cookies die de website reeds naar u gestuurd heeft, geen toegang zal verleend worden tot de cookies die naar u gestuurd zijn door andere websites. Cookies registreren informatie over uw online voorkeuren en staan ons toe om websites aan te passen aan uw voorkeuren.

Onze websites gebruiken cookies. Als u ervoor kiest om geen cookies in uw browser toe te staan, is het mogelijk dat u bepaalde activiteiten op onze website niet kunt afronden. Wij maken gebruik van meerdere onafhankelijke partijen om webverkeer, statistieken, ‘click-through’ van advertenties, en andere activiteiten op onze website te monitoren. Wanneer door ons geautoriseerd, kunnen deze onafhankelijke partijen gebruik maken van cookies, onze weblogfiles, web beacons, en andere monitortechnologieën om het gebruik van onze website te monitoren.

We kunnen ook web beacons in HTML-geformatteerde e-mail nieuwsbrieven verwerken, zodat geteld kan worden hoeveel nieuwsbrieven (of bepaalde artikelen, links, etc.) worden bekeken.

Huidige versies van webbrowsers bieden een verbeterd toezicht voor de gebruiker op het plaatsen en de duur van zowel eigen cookies als cookies van derden. Zoek “cookies” in het Helpmenu van uw webbrowser voor meer informatie over de functies die voor u  beschikbaar zijn voor het beheer van cookies.

Hoe wij informatie delen

Wij houden uw persoonlijke informatie vertrouwelijk. We zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, verhuren of leasen aan anderen. Tenzij wij uw toestemming hebben, zullen wij uw persoonlijke informatie niet gebruiken of delen op manieren die niet gerelateerd zijn aan de manieren beschreven op het moment dat u uw gegevens verschafte. We nemen dienstaanbieders en -leveranciers (“agenten”) in dienst die in onze naam optreden. Deze agenten kunnen bijvoorbeeld producten aan u leveren, productservice en -ondersteuning aanbieden, onze informatietechnologiesystemen onderhouden, en ons assisteren tijdens marketing- en communicatie-initiatieven. Deze agenten zullen slechts toegestaan zijn de persoonlijke informatie te verkrijgen die essentieel is voor de uitvoering van hun diensten. Ze zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de informatie die zij namens ons hebben verkregen te waarborgen en het is hen verboden om de informatie te gebruiken voor ieder ander doeleinde.

Sommige van onze producten zullen co-branded zijn en aangeboden worden in samenwerking met bedrijven die niet aan ons gelieerd zijn. Wanneer u deze producten registreert, zullen zowel wij als het andere bedrijf de door u verstrekte informatie ontvangen.

We kunnen uw persoonlijke informatie toegankelijk of openbaar maken waneer wij ervan overtuigd zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om: (a) aan de wet te voldoen of een op ons betrekking hebbende juridische procedure; (b) te voldoen aan een verzoek om informatie van de politie of overheidsinstanties, (c) onze rechten of eigendommen te beschermen en verdedigen (inclusief de handhaving van onze overeenkomsten); of (d) te handelen in dringende omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van onze werknemers of het publiek te beschermen.

Wij of onze filialen kunnen samengaan met, overgenomen worden door, of uitgebreid worden met andere bedrijven. We zullen tijdens dit type transacties de passende bescherming van persoonlijke informatie nastreven.

Uw keuzes

U kunt kiezen of u wel of niet aan ons uw persoonlijke informatie verschaft. De informatie die wij u geven tijdens het verzamelen van uw persoonlijke informatie zal u uitleg verschaffen over het doel van de verzameling van informatie en zou u moeten helpen in het maken van uw keuze. Wanneer u ervoor kiest om ons niet uw persoonlijke informatie te verschaffen waarnaar wij online vragen, kunt u nog altijd het merendeel van onze webpages bezoeken, maar u zult mogelijk niet in staat zijn om toegang te krijgen tot bepaalde opties, aanbiedingen en diensten die communicatie tussen u en onze verlangen. Als u besluit een relatie met ons of onze filialen aan te gaan, zoals een contractuele of andere zakelijke relatie, zullen we uiteraard het contact met u in stand houden met betrekking tot de zakelijke relatie.

We bieden u de mogelijkheid om te kiezen of uw persoonlijke informatie (a) bekend gemaakt mag worden aan derde partijen die geen agent zijn of (b) gebruikt mag worden voor doeleinden anders dan het doel waarvoor het in beginsel was verzameld of vervolgens geautoriseerd door u. We zullen u redelijke mogelijkheden bieden om uw keuzes tot uitvoering te brengen in het gegevensverzamelpunt of door het gebruik van andere methodes.

Deze keuzes zijn niet van toepassing op communicaties van Lexmark met als primaire doel het administreren van bestellingen, contracten, ondersteuning, productveiligheid en veiligheidswaarschuwingen, software updates, of andere administratieve en transactionele waarschuwingen.

Hoe u uw informatie accuraat kan houden

We streven ernaar om u persoonlijke informatie accuraat opgeslagen te houden. We hebben technologie, beheerprocessen, en beleid geïmplementeerd ter ondersteuning van het accuraat houden van gegevens. We verschaffen individuen redelijke toegang om hun persoonlijke informatie te herzien en corrigeren. We zullen redelijke inspanningen leveren om de nodige correcties te maken. Ter bescherming van uw privacy en veiligheid zullen we ook redelijke stappen ondernemen ter verificatie van uw identiteit voordat we toegang verschaffen of aanpassingen maken in de gegevens die wij onderhouden.

Uw persoonlijke informatie veilig houden

Wij nemen het vertrouwen dat u in ons stelt serieus. Ter bescherming tegen ongeautoriseerde toegang, misbruik, openbaarmaking, of aanpassing van uw persoonlijke informatie, zullen we passend fysieke, technische en administratieve maatregelen treffen. Fysieke veiligheid is ontworpen om ongeautoriseerde toegang tot de apparatuur met gegevensbestanden en fysieke exemplaren van documenten te voorkomen. Elektronische veiligheidsmaatregelen, zoals firewalls, toegangsbeperkingen, en encryptie, bieden bescherming tegen hacking en andere types van ongeautoriseerde toegang. Lexmark limiteert de toegang tot persoonlijk informatie, tot de personen in onze organisatie, of onze agenten, die specifieke bedrijfsmatige doelstellingen hebben met betrekking tot het onderhouden en verwerken van persoonlijke informatie en gegevens.

Behoud van uw persoonlijke gegevens

Wij bewaren uw persoonlijke informatie zo lang als dit redelijkerwijs noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de informatie was verzameld, en ter naleving van de teopasselijke wetten. Uw toestemming voor dergelijke doelen blijft geldig tot na de beëindiging van onze relatie met u.

Handhaving

We zullen op een regelmatige basis onze naleving van deze Privacyverklaring controleren. Voelt u zich vrij om al uw vragen of zorgen met betrekking tot deze verklaring of met betrekking tot onze behandeling van uw persoonlijke informatie via onderstaande link of adres aan ons te melden. Het is ons beleid dat wij persoonlijk contact opnemen met u om uw vragen te bespreken, wanneer wij van u geschreven vragen of zorgen op dit adres ontvangen. We zullen zorgen met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke informatie onderzoeken en proberen op te lossen met inachtneming van de principes zoals vastgelegd in deze verklaring.

Privacy van kinderen

We zullen niet opzettelijk informatie verzamelen van kinderen jonger dan 13 jaar en onze website is niet gericht op kinderen onder de 13 jaar. We moedigen ouders en voogden aan om een actieve rol in de online activiteiten en interesses van hun kinderen in te nemen.

Links naar andere websites

Sommige pagina’s van onze websites kunnen links bevatten naar websites van derden partijen. Wij bevestigen niet en hebben geen controle over de privacy-activiteiten of inhoud van dergelijke websites. We raden u aan aandachtig het privacybeleid van iedere website die u bezoekt te lezen.

Hoe u contact met ons kunt opnemen wanneer u toegang wenst tot uw gegevens of uw gegevens wil herzien of corrigeren

Wij spannen ons in om uw bestanden compleet, up-to-date, en accuraat te houden. Wanneer u wenst contact met ons op te nemen, toegang te hebben tot uw persoonlijke informatie, of deze persoonlijke informatie wenst te updaten of te corrigeren, kunt u altijd contact met ons opnemen of ons schrijven:

Per e-mail

privacy.nl@lexmark.com

Of

Naar het volgende adres

EMEA Privacy Policy Lexmark
Lexmark International Technology Kft.
Lechner Ödön fasor 8.
Millennium Tower III., 2nd floor
1095 Budapest
Hongarije

Wanneer u contact met ons opneemt, vermeld dan alstublieft uw naam, adres, elk e-mailadres dat u heeft ingevoerd via onze website(s) en een beschrijving van de omstandigheden onder welke u uw gegevens heeft verstrekt (bijvoorbeeld, ter registratie van een product, om een nieuwsbrief te kunnen ontvangen, etc.). Wij zullen ons inspannen om zo snel mogelijk de door u aangeven veranderingen in uw persoonlijke informatie die wij beheren door te voeren. Ter bescherming van uw privacy en veiligheid, zullen wij naar redelijkheid stappen ondernemen ter verificatie van uw identiteit voordat wij toegang verlenen of correcties aanbrengen in de gegevens die wij beheren.

Toestemming en overeenstemming

Door het gebruik van deze website geeft u aan akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de voorwaarden van deze Privacyverklaring. Wanneer u niet instemt met deze voorwaarden, verzoeken wij u geen persoonlijke informatie te verstrekken aan deze website.

Veranderingen in deze Verklaring

Wanneer wij deze verklaring veranderen, zullen we de herziene verklaring hier plaatsen, samen met de datum van de herziening. Wanneer we wezenlijke veranderingen aanbrengen in deze verklaring, zullen we ook een waarschuwing op onze homepage plaatsen. Elke verandering zal slecht van toepassing zijn vanaf de datum van herziening.

Lexmark, April 2017