Lexmark Cartridge Collection Program

Recycling voor bedrijven

Klanten met een gemiddeld tot hoog gebruik

Duurzame opties voor bedrijven als onderdeel van de kringloopeconomie

Lexmark maakt belangrijke vooruitgang als het om de beperkt gebruik van grondstoffen gaat. Dit helpt u bij het verminderen van afval en draagt bij aan de herfabricage van producten.

Containerprogramma: op locatie cartridges inzamelen

EMEA Ecobox Program

Voor bedrijven die meer dan 40 cartridges tegelijk moeten recyclen leveren we de containers met het juiste formaat rechtstreeks bij u af. We halen ze weer op als ze met lege Lexmark cartridges zijn gevuld. We zorgen voor alles, zodat u zich op uw bedrijf kunt concentreren.

Ook kunt u verbruiksartikelen of kleine reserveonderdelen in uw container plaatsen. Let er wel op dat u een balans in het aantal Lexmark onderdelen en cartridges moet krijgen voor een evenredige gewichtsverdeling. Uit veiligheids- en gezondheidsoverwegingen raden wij u aan meerdere containers te gebruiken als u ziet dat container te vol of te zwaar is.

Middelgrote containers zijn 40 x 40 x 83 cm groot en kunnen 10 cartridges bevatten. Grote containers zijn 60 x 40 x 83 cm groot en kunnen 15 cartridges bevatten.

Tonercatalysators en beeldverwerkingskits

Vul het volgende formulier in voor individuele retournering van tonercatalysators en beeldverwerkingskits met een gewicht van minder dan 6 kg.

Ecorapport

Dankzij ons ecorapport, dat regelmatig uw succes op het gebied van het milieu meet en benadrukt, kunt u de vooruitgang die u boekt eenvoudig bijhouden. Vraag uw vertegenwoordiger om uw ecorapport te delen.

Dit Lexmark inzamelprogramma voor cartridges wordt door Lexmark uitgevoerd en gefinancierd. Dit is onze bijdrage aan zuinig omgaan met grondstoffen en een echt voorbeeld van de best practices van de kringloopeconomie waarbij de waarde van de cartridge en de materialen zo lang mogelijk wordt gehandhaafd. Lexmark heeft het LCCP-programma ingesteld naast eventuele contractuele of wettelijke milieuvoorschriften, zoals de AEEA (Afval van Elektrische en Elektronische Apparatuur, WEEE)-richtlijn. Dit raakt niet aan eventuele contractuele of wettelijke afvoeropties waarop de eindgebruiker aanspraak kan maken.