Lexmark Cartridge Collection Program

Recycling voor privépersonen

U kunt deel uitmaken van de kringloopeconomie.

Duurzame opties voor privépersonen  die zeer weinig cartridges per jaar gebruiken.

Lexmark maakt belangrijke vooruitgang waar het gaat om beperking van grondstoffengebruik. Dit helpt u bij het verminderen van afval en draagt bij aan de herfabricage van producten.

Kleine doos

Deze kleine doos kan 1 grote cartridge bevatten of maximaal 4 kleinere Lexmark cartridges. Klik hieronder om uw doos te bestellen. We leveren deze gratis op uw adres af.

Logo Lexmark cartridge-inzamelprogramma

Lokale recycling via AEEA

We verzoeken mensen die de kleine doos niet willen gebruiken de plaatselijke milieuvoorschriften te respecteren. Lexmark wil met een collectief programma aan zijn AEEA-verplichtingen voldoen. 

In veel steden wordt elke drie maanden een speciale auto gebruikt om 'chemisch' afval in te zamelen. U kunt uw afval ook afgeven bij het afvalscheidings- en recyclingstation. Nagenoeg elke Nederlandse stad, kleine en groot, heeft wel zo´n inzamelpunt

LCCP Icon

Dit Lexmark inzamelprogramma voor cartridges wordt door Lexmark uitgevoerd en gefinancierd. Dit is onze bijdrage aan zuinig omgaan met grondstoffen en een echt voorbeeld van de best practices van de kringloopeconomie waarbij de waarde van de cartridge en de materialen zo lang mogelijk wordt gehandhaafd. Lexmark heeft het LCCP-programma ingesteld naast eventuele contractuele of wettelijke milieuvoorschriften, zoals de AEEA (Afval van Elektrische en Elektronische Apparatuur, WEEE)-richtlijn. Dit raakt niet aan eventuele contractuele of wettelijke afvoeropties waarop de eindgebruiker aanspraak kan maken.