Lexmark Cartridge Collection Program

Lexmarks returprogram for kassetter

Den enkle måten å returnere tonerkassettene på, for gjenbruk og resirkulering.

Når du returnerer tomme rekvisita gjennom LCCP, bidrar du til å redusere miljøpåvirkningen og fremme bærekraft. Hvert år blir millioner av kilo med materialer gjenbrukt og resirkulert på en ansvarlig måte, og det begynner med deg. 

LCCP kombinerer logistikk og service av høy grad med innovative verktøy for å tilby deg en innsamlings-, resirkulerings- og gjenbruksprosess som er moderne, effektiv og ideelt tilpasset forbruksvolumene dine. I tillegg til å betale transportkostnadene for brukte kassetter, gir Lexmark deg praktisk nettbasert tilgang og interaktive verktøy til å planlegge avhenting, spore returer, bestille resirkuleringsbeholdere med mer.

Logo for Lexmarks returprogram for kassetter

Green Triangle

Alternativer for gjenbruk og resirkulering:

For personer som bare bruker noen få Lexmark-tonerkassetter per år.

For bedrifter og andre som bruker over 40 Lexmark-tonerkassetter per år.

Merk: Bare originalrekvisita fra Lexmark kvalifiserer for dette resirkuleringsprogrammet.  Lexmark forbeholder seg retten til å returnere ikke-kvalifisert materiale til avsenderen for avsenderens kostnad og til å avkreve eventuelle tilknyttede kostnader fra avsenderen.

Hvorfor delta?

  • Ansvarlig
  • Bærekraftig
  • Enkelt og praktisk
  • Helt gratis

100%

av alle tonerkassetter som blir innsamlet går til gjenbruk eller resirkulering

0%

avfall skal havne på landdeponier

Klassifisering av kassettavfall 

Vi har foretatt en karakterisering av tomme tonerkassetter fra Lexmark basert på vurderingen av de skadelige egenskapene deres.  Toneren i Lexmarks utskriftskassetter er ikke klassifisert som farlig i henhold til gjeldende EU-direktiver og -tillegg.

Lexmark har klassifisert tonerkassettene sine som avfallstype 16 02 avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr. Kassetten er faktisk en skriverkomponent som ikke kan fungere uten skriver. Tonerkassettene kan også betraktes som avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) etter åpningen for dette i WEEE-direktivet 2012/19/EU fra 15. august 2018.

Og med referanse til gjeldende terminologi, klassifiserer Lexmark tonerkassettene med avfallskode 16 02 16 ("komponenter fjernet fra kassert utstyr annet enn det som er angitt i 16 02 15") for grenseoverskridende forsendelser av avfall og avfallshåndtering i EU.