Løsninger | Lexmark Norge

Løsninger

Forenkle arbeidsflyten. Øk produktiviteten.

Lexmark er opptatt av å gi deg tidsbesparende og prisgunstige løsninger og tjenester du kan integrere i firmaets eksisterende miljø uten problemer.

Back Office-løsninger

Papirarbeid er øverst på listen over det som kan redusere effektiviteten hos back office.. Oppgaver som administrasjon av leverandører, personal og reiseregninger – til og med grunnleggende kontoroppgaver som utskrift og skanning – kan raskt drukne i papirflommen.

Kortløsninger

Med løsningen Frigi utskrifter fra Lexmark kan du sende dokumenter fra datamaskinen, nettbrettet, smarttelefonen eller en nettportal og skrive dem ut på en skriver eller MFP med støtte for Frigi utskrifter.

Sikkerhet

Etter hvert som forbindelsen mellom papirmiljøet og det digitale miljøet blir mer omfattende, må du ha effektive strategier og kraftige løsninger for å kunne håndtere risiko og samsvar med lovpålagte krav. Lexmark kan levere sterke sikkerhetsfunksjoner med flere lag og innebygde funksjoner du kan bruke til å administrere og beskytte enhetene, dokumentene, informasjonen og nettverksinfrastrukturen bedre.

Mobil utskrift

I dag finnes det mange måter å implementere mobil utskrift på, men ingen enkeltløsning passer for alle. Derfor gir Lexmark virksomheter og organisasjoner mange ulike måter å utnytte fordelene ved mobil produktivitet på uten å måtte gå på kompromiss med sikkerhet eller bli rammet av urimelige eller ukontrollerte kostnader.

Løsninger for helsevesenet

Lexmarks løsninger for helsevesenet gjør at klinikere og ansatte øyeblikkelig får informasjonen de trenger for å gi bedre pasientomsorg, til en lavere pris og med færre papirdokumenter.

Finansløsninger

Lexmarks løsninger for finansiell tjenesteyting automatiserer papirbaserte arbeidsflyter, akselererer databehandling og forbedrer sikkerhet og samsvar med lovpålagte krav.

Utdanningsløsninger

Programvareløsninger som er utviklet av utdanningsspesialister i Lexmark, kan forvandle MFPene til allsidige produktivitetsplattformer. Enkel berøringsteknologi brukes.

Administrerte utskriftstjenester

Hva er Administrerte utskriftstjenester? Det er en løsningssamling som kan spare deg for store kostnader. Administrerte utskriftstjenester er en blanding av programvareverktøy, tjenester og tilpassede løsninger og strategier som kan forvandle organisasjonen, i utgangspunktet ved å forbedre den generelle utskriftseffektiviteten og senere ved å øke besparelsene og forbedre forretningsprosessene.

Profesjonelle tjenester

Lexmark har omfattende innsikt i teknologi og unik bransjekunnskap som vi har opparbeidet gjennom utvikling av tilpassede utskriftsløsninger for tusener av organisasjoner. Vi vil bruke denne ekspertisen til å hjelpe deg å avdekke skjulte muligheter i utskriftsmiljøet og implementere strategier og prosesser for å effektivisere informasjonsflyten i virksomheten.

Brukerstøttetjenester

Som et av verdens ledende firma innenfor utskriftsløsninger arbeider Lexmark målbevisst for å bidra til at kundene får mest mulig igjen for utskriftsinvesteringene. Vi forstår kompleksiteten i behovene til virksomheten, og brukerstøttetjenesten til Lexmark er opptatt av å løse problemene raskt og levere tilpassede programmer som sørger for at virksomheten hele tiden er i drift på en lønnsom måte. Lexmark tilbyr en rekke planer, fra grunnleggende service til omfattende støtte, for å oppfylle de bestemte kravene som stilles i ditt utskriftsmiljø, og redusere kostbar nedetid for skriveren.