Utdanningsløsninger | Lexmark Norge

Utdanningsløsninger

Dokumentbehandlingsløsninger som gir deg mer tid til å undervise.

Programvareløsninger som er utviklet av utdanningsspesialister i Lexmark, kan forvandle MFPene til allsidige produktivitetsplattformer. Enkel berøringsteknologi brukes.

Løsninger for prøver og karaktersetting

Med løsninger for prøver og karaktersetting fra Lexmark kan lærere skrive ut avkryssingsprøver av høy kvalitet ved å bruke Lexmark-laserskriveren med multifunksjon og skanne de fullførte prøvene for å sette karakter på dem automatisk. Prøveresultatene genereres øyeblikkelig, slik at lærere raskt kan identifisere kunnskapsmangler.

Lexmarks løsning for behandling av individuell opplæringsplan

I stedet for å lagre IOP-dokumenter (Individuell opplæringsplan) i arkivskap skanner du studentenes opplæringsjournaler og lagrer dem i et sikkert repositorium som gir alle autoriserte brukere tilgang til informasjonen med ett klikk.

Lexmarks tilgjengelighetsløsning

Berøringsskjermer kan være vanskelige å bruke for mennesker som er blinde eller svaksynte, er bevegelseshemmet eller bruker rullestol. Lexmarks tilgjengelighetsløsning er nettbasert programvare som brukere kan bruke til å konfigurere kopierings-, faks- og skannejobber fra en nettverkstilkoblet datamaskin eller håndholdt enhet, for eksempel en iPhone, iPad eller tilgjengelig PDA (Personal Digital Assistant).

Spør etter disse andre utdanningsløsningene fra Lexmark:

  • Lexmarks OCR-løsning for arbeidsgrupper
  • Lexmark-løsningen Skann til SharePoint™