Informacje o firmie

Globalny innowacyjny lider w dziedzinie przetwarzania obrazów i rozwiązań IoT


Lexmark tworzy oparte na chmurze technologie  przetwarzania obrazu i  IoT , które pomagają klientom na całym świecie szybko realizować cele biznesowe. Dzięki połączeniu sprawdzonych technologii i specjalistycznej wiedzy branżowej przyspieszamy transformację biznesu, przekształcając informacje w pogłębione analizy, dane w decyzje i wnioski w działanie.

Firma Lexmark, założona w 1991 r., wywodząca się z IBM i mająca siedzibę w Lexington w stanie Kentucky, obsługuje klientów z m.in. branży produkcyjnej, detalicznej, usług finansowych, służby zdrowia, edukacji, instytucji rządowych w ponad 170 krajach. Jesteśmy globalnym liderem w dziedzinie sprzętu, usług, rozwiązań i bezpieczeństwa w zakresie druku, cenionym przez wiodących analityków branży.

Zdobywamy klientów na całe życie


Kultura Lexmarka promuje dociekliwość, współpracę i elastyczność — zdobywamy w ten sposób zaufanie klientów zarówno poprzez nasze rozwiązania, jak i pomoc techniczną. Wyniki badań lojalności przekraczają 95% wśród naszych klientów na całym świecie w zakresie zarządzanych usług. 

technology showcase

Społeczna odpowiedzialność firmy 


Uczestnictwo w globalnych rozwiązaniach Lexmarka rozpoczyna się od naszego zobowiązania do zapewnienia klientom innowacyjnych produktów i usług o wysokiej jakości w sposób odpowiedzialny pod względem ekologicznym i społecznym, w tym produktów i rozwiązań, które pomagają klientom osiągać własne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obejmuje najlepsze praktyki w zakresie oszczędzania energii, dobrego gospodarowania zużyciem wody i ograniczania odpadów, a także naszej społeczności, bowiem pracownicy Lexmarka tworzą coraz inteligentniejszą i bezpieczniejszą przyszłość, w której będziemy żyć i pracować.

Lexmark wdraża najlepsze globalne praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju, których celem jest nieustanny rozwój. Więcej informacji można znaleźć w  sprawozdaniu Lexmarka dotyczącym społecznej odpowiedzialności biznesu