Capacitate conform standardului ISO | Lexmark România

Capacităţi conform standardului ISO

Context

În decembrie 2006, Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO) a aprobat noi standarde pentru măsurarea capacităţii în număr de pagini a cartuşelor folosite în echipamentele cu jet de cerneală (ISO/IEC 24711) şi în cele cu toner color (ISO/IEC 19798). Aceste noi standarde completează standardul ISO/IEC 19752 destinat declarării capacităţii cartuşelor utilizate în imprimantele cu toner monocrom, apărut în iunie 2004.

Standardele ISO pentru declararea capacităţii cartuşelor de cerneală şi a celor de toner definesc clar atributele esenţiale care afectează capacitatea şi evaluează rezultatele urmărind o analiză statistică robustă. Toţi producătorii de imprimante pot acum să folosească aceeaşi metodologie pentru măsurarea capacităţii cartuşelor.

Detaliile standardelor ISO/IEC sunt disponibile pe site-ul Web www.iso.org/jtc1/sc28.

Ce reprezintă capacitatea în pagini?

Capacitatea în pagini reprezintă numărul total de pagini care pot fi imprimate cu un anumit cartuş de imprimare. Până în prezent, producătorii de imprimante au utilizat o varietate de metodologii pentru măsurarea capacităţii cartuşelor, fiind astfel dificil pentru utilizatori să facă o comparaţie exactă între mărci. De aceea, Lexmark, alături de alţi producători de imprimante, a colaborat cu ISO pentru a crea noi standarde de măsurare a capacităţii în pagini. Pe 13.12.2006, ISO a aprobat noul standard pentru măsurarea capacităţii în pagini a cartuşelor de imprimante cu jet de cerneală (ISO)/IEC 24711) şi de toner color (ISO/IEC 19798). Aceste noi standarde completează standardul ISO/IEC 19752 pentru declararea capacităţii cartuşelor de toner monocrom, publicat în iunie 2004.

Capacitatea ISO comparativ cu capacitatea efectivă

Întrucât testul ISO al capacităţii este un test controlat, la utilizarea efectivă este puţin probabil ca un client să poată reproduce exact condiţiile de utilizare şi parametrii testului ISO al capacităţii. Prin urmare, capacitatea efectivă în pagini poate să fie considerabil mai ridicată sau mai scăzută, în funcţie de factori cum ar fi acoperirea paginii, dimensiunea lucrării, mediul de imprimare, condiţiile ambiante, determinarea sfârşitului duratei de exploatare şi imprimarea pe o faţă sau pe ambele feţe. [Rezultatele de testare ISO a capacităţii în pagini pot fi privite similar cu evaluările consumului de litri la suta de kilometri în cazul maşinilor. Evaluările consumului în litri pe suta de kilometri constituie un instrument util pentru compararea economiei de combustibil în cazul mai multor maşini, însă este posibil să nu estimeze exact consumul mediu pe care îl veţi înregistra. Consumul efectiv este afectat de modul şi de mediul în care conduceţi, de starea şi de întreţinerea maşinii, de variaţiile combustibilului şi de alţi factori.]

ISO/IEC/9752 Standard Test Page

Figura 1: ISO/IEC/9752
Pagină de test standard

Cercetările din domeniu au arătat că acoperirea medie a paginii, reprezentată ca procentaj al paginii care conţine toner, pentru o pagină alb-negru este cuprinsă între 4 şi 5%. Figura 1 prezintă pagina de test, cu o acoperire de aproximativ 5%, care este utilizată pentru ISO/ IEC 19752. Imprimarea color implică în mod tipic un nivel mediu de acoperire a paginii mai ridicat. Din acest motiv, cele cinci pagini standard (Figura 2) utilizate pentru ISO/ IEC 19798 şi 24711, conţinând un amestec de text şi de grafică şi niveluri diferite de acoperire, reprezintă cumulat o acoperire de aproximativ 20% (câte aproximativ 5% pentru negru şi pentru cele trei culori, cyan, magenta şi galben). Dacă pagina medie imprimată de dvs. are o acoperire mult mai mare decât paginile standard ISO, capacitatea în pagini se poate aştepta în mod rezonabil să fie mai redusă decât cea specificată. Iar, deşi acoperirea paginii este factorul care afectează cel mai mult capacitatea cartuşelor de imprimare, efectul celorlalţi factori poate fi la fel de important sau chiar mai important.

Five page color test suite specified by ISO/IEC 19789 standard for yield testing

Figura 2: Suita de cinci pagini color pentru test, specificate de standardul ISO/IEC 19798 pentru testarea capacităţii

De ce sunt atât de importante standardele pentru declararea capacităţii în pagini?

Aceste standarde pentru declararea capacităţii în pagini vă vor ajuta să luaţi decizii mai bine informate la achiziţionare, prin evaluarea obiectivă şi corectă a capacităţii cartuşelor de imprimare. Noile standarde ISO pentru capacitatea cartuşelor cu jet de cerneală şi toner definesc clar atributele esenţiale care afectează capacitatea în pagini şi evaluează rezultatele cu o analiză statistică robustă, astfel că toţi producătorii pot să utilizeze aceeaşi metodologie la măsurarea capacităţii.

Cum se efectuează testele?

Specificaţiile ISO/IEC 24711 şi 19798 precizează că se utilizează o suită standard pentru determinarea capacităţii în pagini, suită care este imprimată într-un mediu controlat, cu setări implicite ale imprimantei. Întrucât mediul în care se află imprimanta poate să afecteze capacitatea în pagini, mediul de testare este controlat la o temperatură cuprinsă între 23,0 C +/- 2,0 C.

Suita de testare, specificată de ISO/IEC 24712, este gândită pentru a funcţiona cu hârtie A4 sau de 215,9x297,18 mm. Suita constă dintr-un fişier PDF compus din patru pagini tipice clienţilor şi o pagină de diagnostic; acestea vor fi imprimate utilizând cea mai recentă versiune a unui cititor de fişiere în format PDF.

Câte cartuşe şi imprimante sunt utilizate la testare?

Minimum nouă cartuşe sau seturi de cartuşe sunt testate până ajung la sfârşitul perioadei de exploatare. Astfel, se poate realiza o aproximare fiabilă a capacităţii medii estimate, în limitele definite din punct de vedere statistic. Standardele recomandă pentru testare obţinerea cartuşelor din diverse date şi locaţii de producţie.

Minimum trei seturi de cartuşe sunt testate pe trei imprimante diferite, pentru a evita erorile cauzate de diferenţele dintre imprimante. Pe fiecare imprimantă se utilizează un număr egal de seturi de cartuşe.

De ce capacităţile în pagini sunt prezentate sub forma unui sistem de cartuşe şi imprimante?

Capacităţile în pagini ISO sunt întotdeauna prezentate sub forma unui sistem de cartuşe şi de imprimante. Declararea capacităţilor în pagini sub forma unui sistem reflectă cel mai bine diferenţele dintre vitezele imprimantelor, tabelele de culori, rutinele de mentenanţă şi frecvenţele de declanşare pentru diferitele modele de imprimante.

Cum se calculează capacităţile în pagini ISO?

Capacitatea pe pagină, declarată conform ISO, trebuie să se afle în interiorul intervalului inferior de încredere de 90% din valoarea mediei. Dacă sunt testate 9 cartuşe, randamentul în pagini ISO maxim se calculează astfel: capacitate în pagini ISO = capacitate medie în pagini - (1,86 * (dev std capacitate în pagini / 3))

De ce pentru imprimanta mea nu este specificată capacitatea în pagini ISO?

Lexmark va declara capacităţile în pagini ISO doar pentru toate produsele anunţate ulterior apariţiei standardelor.

Pentru informaţii suplimentare, citiţi documentul "Să înţelegem cum se declară capacităţile randamentele în pagini ale cartuşelor de toner"[.pdf].