Conformitatea cu Directiva privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (WEEE)

Compania Lexmark se angajează să dezafecteze deşeurile electronice utilizate într-un mod responsabil din punct de vedere al mediului. 

În calitate de furnizor de produse şi servicii responsabil din punct de vedere al mediului, Lexmark respectă Directiva privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice 2012/19/UE.

Obiectivele acestei Directive sunt: 

  • să conserve, să protejeze şi să îmbunătăţească calitatea mediului;
  • să protejeze sănătatea oamenilor;
  • să utilizeze prudent şi raţional resursele naturale.

WEEE a devenit Lege europeană în anul 2003, acoperind multe produse electronice; în 2012, WEEE a fost extinsă pentru a include o seamă de produse din zona consumabilelor care au componente electrice. Directiva (2012/19/EU) conţine câteva obligaţii noi impuse producătorilor de echipamente electrice şi electronice.

Procesul pentru conformitate

În conformitate cu Directiva, toate produsele Lexmark care conţin componente electronice sunt acum etichetate conform specificaţiilor DEEE şi sunt în conformitate cu Standardul european EN50419. Produsele care au eticheta cu simbolul WEEE trebuie returnate la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice, precum cele incluse în LCCP sau LECP.

Simbolul WEEE este afişat mai jos. Produsele sunt marcate cu simbolul special reprezentând un tomberon de gunoi tăiat, pentru a indica faptul că deşeurile trebuie returnate la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.

weee-logo

În majoritatea ţărilor europene, ne-am alăturat unui sistem naţional de colectare. Aceste scheme oferă companiilor membre un proces complet, de la colectare până la reciclare şi raportare. Acest lucru ne permite să ne îndeplinim obligaţiile în funcţie de cota de piaţă pe care o deţinem. 

Manualele WEEE sunt disponibile pe site-ul Web Lexmark, în secţiunea Asistenţă pentru clienţi > Asistenţă pentru dispozitive. Căutaţi modelul, apoi faceţi clic pe fila Manuale. 

Linkuri asociate

Supplies Hero

Trebuie să cumpărați consumabile originale Lexmark pentru imprimanta sau multifuncționalul dvs.?